MAGHREBMAGAZINE

Marokko en Marokkaanse zakenUITGELICHT

27-07-17 | Reageer | Lees verder »
Wil je net als Hussein en Joan werken in een hecht team en jouw talent inzetten voor onze maatschappij? Zoek je een afwisselende baan met unieke ervaringen? Maak er politiewerk van. Bekijk hun verhaal in de video. Word ook agent:

REDACTIONEEL

12-09-16 | Reageer | Lees verder »
Het Offerfeest, of feest van Ibrahiem of Schapenfeest, is het belangrijkste feest van de islam. Het duurt drie dagen en wordt gevierd vanaf de 10e dag van de 12e maand van de islamitische kalender. De redactie van Maghreb.NL en MaghrebMagazine.NL wenst alle bezoekers een gezegend offerfeest. Eid mobarak!

Sobere viering nationale feestdag Marokko

30 juli 2006 | in Marokko | 6 Reacties

Vandaag, 30 juli 2006, viert Marokko haar nationale feestdag: de dag waarop koning Mohammed VI de troon opvolgde oftewel Fête de la Couronne. De zevende editie van dit ‘troonfeest’ is niet uitbundig. De Marokkaanse koning heeft naar aanleiding van de oorlog in het Midden Oosten en de solidariteit met de Libanese en Palestijnse bevolking, instructies gegeven om de viering sober te houden.

Er zijn 6 reacties

 1. peter
  31 juli 2006 om 02:12 uur.

  Dit is Koning Mohammed VI ten voeten uit. Deze Koning heeft verklaard solidair te zijn met het Libanese en Palestijnse volk. Er heerst een crisis in het Midden Oosten. Het is zorgelijk! Dagenlang worden over en weer raketten gelanceerd. De Iraelische rakettenaanval op Libanon treft vooral kinderen! De bloedige aanval door het Iraelische leger MOET stoppen! Ook Koning Mohammed VI dringt aan op staakt-het vuren. Ook zijn Regering spreekt haar medeleven uit met de slachtoffers en betreurt het vele menselijke leed. Dit is Koning Mohammed VI ten voeten uit. Ik heb grote bewondering en sympathie voor Koning Mohammed VI. Deze bijzondere Koning staat ook zeer hoog aangeschreven bij het Nederlands Vorstenhuis, met name H.K.H. Koningin Beatrix , H.K.H Princes Maxima en Kroonprins Willem Alexander. Beide vorsten zijn met elkaar zeer goed gezind. Koning Beatrix heeft onlangs nog laten weten grote bewondering te hebben voor De Koninklijke Hoogheid Koning Mohammed VI juist omdat deze Koning goed is voor zijn volk en vaderland.

 2. Henk -Rotterdam
  01 augustus 2006 om 12:23 uur.

  Peter.
  als je wilt praten over ons koningshuis doe het dan wel goed .
  Het is namelijk Hare Majesteit de Koningin en niet H.K.H.
  Ook spreekt men niet in de berichtgeving van de kroonprins maar van:
  Zijne Koninklijke Hoogheid de Prins der Nederlanden met de hoedanigheid van troonopvolger in de volksmond genoemd kroonprins.

 3. peter
  04 augustus 2006 om 05:43 uur.

  Israel en Libanon zijn nu al 23 dagen in een wapenstrijd verwikkeld. Over en weer worden raketten op burgerdoelen afgevuurd en honderden onschuldige burgers zijn het slachtoffer geworden. Een Staakt-het-Vuren lijkt nog ver weg en de Wereld heeft zo lijkt het, het nakijken. Het infrastructuur ligt er geheel vernield bij. De internationale hulpdiensten kunnen de vele slachtoffers daardoor niet bereiken. Vele honderd-duizenden mensen zijn nu verstookt van eten en drinken omdat zij in de val zitten.

  Een onmiddellijk Staakt-het-vuren! Israel en Libanon moeten gelijktijdig hun wapens neerleggen en met de beide partijen om tafel. Het conflict in het Midden-Oosten is blijkbaar moeilijk op te lossen. Elkaar bij voortduring blijven bestoken met raketten-aanval is bloevergieten. Vele duizenden burgers dreigen hiervan het slachtoffer te worden als dit conflict niet snel genoeg stopt!

  Ook het Nederlands kabinet heeft ‘groot begrip’ voor de oproep van maatschappelijke organisaties om een onmiddellijk staakt-het-vuren van de strijdende partijen in Libanon te steunen. Het kabinet is ook ‘zeer bezorgd’ over de situatie in Gaza.

  Dat heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken bekendgemaakt.

  Twaalf hulporganisaties deden op 3 augustus in een landelijke krant een oproep aan het kabinet om een staakt-het-vuren in het Midden-Oosten te steunen. Volgens de organisaties is ‘een onmiddellijk, onvoorwaardelijk en volledig staakt-het-vuren’ de enige manier om burgers in Libanon, Gaza en Israël te beschermen.

  Het kabinet deelt de zorgen van de maatschappelijke organisaties. In een reactie zegt minister Bot (BZ): ‘Het is in en in triest wat de vijandelijkheden voor de bevolking in de regio teweeg brengen. Ook ik zie natuurlijk de ingrijpende humanitaire gevolgen en het menselijk leed van het conflict.’

  Duurzame oplossing
  ‘Doel van de regering is daarom het zo snel mogelijk bereiken van een akkoord dat voor de strijdende partijen en hun achterban aanvaardbaar is’, aldus Bot. Dit komt volgens Bot overeen met de verklaring van de Europese Unie van 1 augustus.

  Bot: ‘Als je enkel oproept tot een staakt-het-vuren zonder dat die eis stoelt op een VN-resolutie en de komst van een internationale troepenmacht, welk belang hebben partijen er dan bij om de wapens neer te leggen? Dan blijft het enkel bij woorden. Het gaat ook om een duurzame oplossing voor het probleem dat aan het conflict ten grondslag ligt.’

  Gaza
  Het kabinet is ook bezorgd over de situatie van de burgers in Gaza. Bot: ‘Het is meer dan ooit van belang dat, na het sluiten van een overeenkomst waardoor de huidige geweldsspiraal wordt beëindigd, de directe onderhandelingen tussen Israël en de Palestijnen zo snel mogelijk op gang komen’. Nederland en de EU zetten zich hier actief voor in.

 4. peter
  04 augustus 2006 om 11:02 uur.

  VREDE EN VEILIGHEID:
  ———————————

  Als de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties niet snel genoeg ingrijpt in de Midden-Oosten crisis dan verliest zij haar geloofwaardigheid!

  Het veto-recht van de Amerikanen mag geen rol meer spelen als onschuldige burgers in beide landen massaal het slachtoffer worden van het gewapende conflict dat nu al 23 dagen onafgebroken plaatsvindt. De VN is immers WEL gehouden om te zorgen voor de handhaving van de Internationale vrede en veiligheid! Het veto-recht van de Amerikanen mag niet langer meer bepalend zijn voor de Staakt het vuren.

  Wat is de VN?
  ===========

  De VN is erg moeilijk in één zin te omschrijven. De organisatie is ontstaan uit de behoefte om vrede en veiligheid, maar ook humanitaire hulp en mensenrechten, op een globale manier te kunnen organiseren. Het is een wereldomvattende organisatie met kantoren in landen overal ter wereld.

  De grondslag van de VN staat geschreven in het ‘Handvest van de Verenigde Naties’. Als internationaal verdrag codificeert het Handvest op internationaal niveau de voornaamste beginselen inzake internationale betrekkingen, van de soevereine gelijkwaardigheid van staten tot het verbod op het gebruik van geweld in internationale relaties.

  De Verenigde Naties bestaan uit een netwerk van organisaties die sterk verschillen in omvang, structuur en functie. Elke organisatie heeft een eigen vakgebied, met daaruit voortvloeiend een mandaat. De organisaties binnen het VN-systeem hebben een eigen budget of worden gefinancierd uit vrijwillige bijdragen van de lidstaten. Een aantal VN-organisaties verzorgt zelf de inkoop van goederen en diensten voor de samenwerkingsprojecten waarvoor zij verantwoordelijk zijn.

  Dit netwerk van organisaties wordt geleid en gecoördineerd vanuit de hoofdorganen, deze hebben een regulier budget die goedgekeurd wordt door de Algemene Vergadering. De hoofdorganen zijn gevestigd in New York op het hoofdkantoor, behalve het Internationaal Gerechtshof dat gevestigd is in Den Haag. Bij het “VN-systeem” links in het menu vind je precieze informatie over hoe de VN structuur eruit ziet.

  De doelstellingen van de VN:
  —————————————-
  De in het Handvest uiteengezette doelstellingen van de Verenigde Naties zijn:

  handhaving van de internationale vrede en veiligheid;
  ontwikkeling van vriendschappelijke betrekkingen tussen landen op basis van eerbied voor het beginsel van gelijke rechten en zelfbeschikking van volken;

  samenwerking bij het oplossen van internationale vraagstukken van economische, sociale, culturele en humanitaire aard, alsmede het bevorderen van eerbied voor de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden;

  optreden als centrum voor de onderlinge afstemming van het optreden van naties ter verwezenlijking van deze gemeenschappelijke doelstellingen.
  De in het Handvest uiteengezette beginselen van de Verenigde Naties zijn:

  de Organisatie is gegrond op het beginsel van de soevereine gelijkheid van al haar leden;

  leden dienen hun uit het Handvest voortvloeiende verplichtingen te goeder trouw na te komen;

  leden dienen hun internationale geschillen langs vreedzame weg op te lossen, zonder de internationale vrede en veiligheid of de gerechtigheid in gevaar te brengen;

  leden onthouden zich in hun internationale betrekkingen van dreiging met of gebruik van geweld tegen andere staten;

  leden dienen de Verenigde Naties volledige bijstand te verlenen bij elk optreden waartoe de Organisatie krachtens het Handvest overgaat;
  geen enkele bepaling van het Handvest machtigt de Verenigde Naties op te treden bij aangelegenheden die wezenlijk onder de nationale rechtsmacht van een staat vallen.

  In 2000 heeft de VN de Millenniumverklaring aangenomen tijdens de Millennium Top in New York. Dit zijn de doelstellingen die geformuleerd zijn in deze verklaring:

  Uitbannen van extreme armoede en honger;
  Bereiken van basisscholing voor elke wereldburger;
  Promoten van gender gelijkheid en vrouwenemancipatie;
  Verminderen van kindersterfte;
  Verbeteren van moeder- en kindzorg;
  Bestrijding van HIV/AIDS, malaria en andere ziektes;
  Verankeren van duurzame ontwikkeling;
  Ontwikkelen van een ‘global partnership for development’.

  De VN zal haar grip verliezen als zij niet snel genoeg overgaan tot het uitroepen van een Staakt het vuren. De VN dient org te dragen voor de handhaving van de internationale Vrede en Veiligheid. Bij het uitblijven hiervan heeft zo’n Veiligheidsraad weinig zin!

 5. Henk -Rotterdam
  05 augustus 2006 om 01:41 uur.

  Allemaal prachtige instreeks van Peter maar je schijnt niet te willen inzien wie de echte aggressors zijn in het MiddenOosten. De staat Israel maakt zich al sedert 1948 schuldig aan onderdrukiing, verbanning en systematisch oorlogshandelingen in het Midden Oosten gesteund door en in stand gehouden door de USA . Thans wederom worden 10 tallen onschukdige burgers getroffen door de bommen die geleverd worden dor de USA om uitgetest te worden voor de volgende oorlog tegen Iran. Deze wapens zijn verbeterde versies van de ingezette wapens in Irak die we gebruikten bij de
  “bevrijding”van dat land,en die moeten opnieuw worden uitgetest en bijgesteld voor dat ze Iran zullen “bevrijden” Of Peter wil je dat niet zien?
  En het aanhalen van de uitspraken van Bot is en dooddoener want we weten allemaal dat Nederland voor 90 % Israel steunt ongeacht hun wandaden en kunnen van deze noch van de volgende regeringen iets verwachten dat in het belang is van het Palastijnse of Libanese volk of hun eigen soevereiniteit. Nee loze woorden en kreten en verder komen we niet in dit land en het verbaast me dat het politiek denken in dit land zo is dat men nog steeds als een kudde dier er achter aan loopt.

 6. farid
  05 augustus 2006 om 04:24 uur.

  henk je hebt gelijk als maar kan

Plaats je reactie