MAGHREBMAGAZINE

Marokko en Marokkaanse zakenUITGELICHT

27-07-17 | Reageer | Lees verder »
Wil je net als Hussein en Joan werken in een hecht team en jouw talent inzetten voor onze maatschappij? Zoek je een afwisselende baan met unieke ervaringen? Maak er politiewerk van. Bekijk hun verhaal in de video. Word ook agent:

REDACTIONEEL

12-09-16 | Reageer | Lees verder »
Het Offerfeest, of feest van Ibrahiem of Schapenfeest, is het belangrijkste feest van de islam. Het duurt drie dagen en wordt gevierd vanaf de 10e dag van de 12e maand van de islamitische kalender. De redactie van Maghreb.NL en MaghrebMagazine.NL wenst alle bezoekers een gezegend offerfeest. Eid mobarak!

Plan voor uitroeien analfabetisme in Marokko

03 augustus 2006 | in Literatuur, Marokko | 17 Reacties

analfabetismeSinds koning Mohammed VI in 1999 de troon besteeg, is de bestrijding van analfabetisme in een stroomversnelling geraakt. In heel Marokko zijn de afgelopen jaren scholen gebouwd. De Marokkaanse regering heeft onderwijsmateriaal ontwikkeld dat is toegespitst op straatkinderen, boeren, vissers en gevangenen. Toch is nog net iets minder dan de helft van de bevolking, 12,8 miljoen, analfabeet.

De regering wil ervoor zorgen dat in 2015 het analfabetisme in Marokko is uitgeroeid, aldus het Provinciale Zeeuwse Courant. Vandaar dat er een campagne is gestart om elk jaar één miljoen mensen terug te laten keren naar school, zelfs in de meest geïsoleerde gebieden. Volwassenen willen ze laten terugkeren door hen ook andere praktische vakken aan te bieden zoals naailessen. “Ik hoop dat binnen tien tot vijftien jaar in ons land geen analfabetisme meer bestaat. Het is een loodzware last“, zegt de directeur van het nationale programma tegen analfabetisme El Habib Nadir.

Er zijn 17 reacties

 1. peter
  04 augustus 2006 om 12:36 uur.

  Marokko neemt een bijzondere plaats in. Het is een Monarchie met een regerend vorst. Koning Mohammed VI is Staatshoofd en tevens Opperbevelhebber van het Marokkaans leger. Koning Mohammed heeft macht en zal die op goede wijze gebruiken.

  Koning Mohammed VI staat voor zijn taak. Deze Koning regeert aktief over zijn land. De taak van de Overheid wordt door deze Koning helder uiteen gezet.
  Koning Mohammed VI regeert mee over zijn land en volk. De Regering van Marokko zetelt in Rabbat. Daar bevindt zich ook het Koninklijk Paleis.

  “Het onderwijs is de belangrijkste taak van de Regering” Zo liet Koning Mohammed VI weten.

  Het is Koning Mohammed VI blijkbaar duidelijk dat de Overheid de plicht heeft er voor te zorgen dat een ieder een zo groot mogelijke vrijheid geniet. Taken die in de samenleving als belangrijk worden onderkend en die niet of niet zelfstandig door individuen of groepen kunnen worden vervuld, behoord de overheid te stimuleren dan wel op zich te nemen. Zo is zijn standpunt.

  Koning Moahmmed VI heeft inderdaad deze overheidstaak op zich genomen. Hij besteedt aandacht aan het onderwijs, huisvesting, werk en ook de positie van de vrouw zo valt mij op. Koning Mohammed VI streeft naar een rechtsorde, waarin de rechten van de mens worden geeerbiedigd en dit is van doorslaggevende betekenis voor vrede en veiligheid.

  En zo sprak de Koning. “De mens die daartoe geestelijk en lichaamlijk in staat is, dient zich in beginsel zijn vrijheid in materieel opzicht te vewerven door het verichten van arbeid tegen beloning”.

  Deze Koning stelde verder dat elk mens is een unieke persoonlijkheid, die daarom de mogelijkheid moet hebben zich met besef van zijn verantwoordelijkheid voor anderen, de gemeenschap en de omgeving waarin hij/zij leeft, te ontplooien naar eigen aard, aanleg en levensovertuiging. Dus met behoud van cultuur en religie zo is de opvatting van deze bijzondere Koning. Ik ben er haast fan van om maar eens een beetje te mogen overdrijven.

  Koning Mohammed VI staat voor een samenleving , die bovenal gekenmerkt behoort te zijn door naastenliefde en erkenning van de menselijke waardigheid en dat dit de beste voorwaarde biedt voor de verwezelijking van de ontwikkeling en opbouw van zijn land.

  Marokko zal in de komende tijden zelfs het niveau bereiken waar vele Westerse Landen jaloers op mogen zijn. Met namen de welvaart en werkgelegenheid zal flink toenemen zo is de voorspelling. Er wordt begonnen met een aantal grote projecten in de kustgebieden waardoor ruim 38000 mensen hun werk vinden en een bestaan kunnen opbouwen.

  Ook zal veel beter gelet worden op de ecologische mogelijkheden. Marokko bezit grondstoffen. Maar misbruik of uitputting mag niet het gevolg zijn aldus deze Koning. We moeten goed omgaan met bodem, lucht en water die de aarde ons biedt, aldus de Koning. Met behoud van de landschap en natuur is het belangrijk om een evenwicht te vinden en te zorgen voor een goed leefklimaat alsdus deze Koning.

  En als de burgers of bedrijven hun eigen verantwoordelijkheid niet nemen dan stelt de staat regels en zorgt ervoor dat die worden nageleefd.

  Zo zal Marokko zich verder ontwikkelen en als het aan Koning Mohammed VI ligt dan zal Marokko uitgroeien tot een welvarend leefbaar land waarin de mens centraal staat. Geloof me, dit is een Koning om trots op te zijn! Een Koning die weet wat in zijn land leeft. We kunnen hiervan het voorbeeld nemen. Ik sympathiseer daarom ook deze Koning. Ik grote bewondering voor Koning Mohammed VI die in zo’n korte tijd dat hij Staathoofd (sinds 1999) al zoveel heeft bereikt voor zijn land.

 2. peter
  04 augustus 2006 om 04:11 uur.

  Ik zal nog even nader toelichten waarom ik deze Koning sympathiseer.

  Jammer dat er zo weinig positieve zaken onder aandacht wordt gebracht. Wetende dat Koning Mohammed VI zich sterk profileert op gebied van de opbouw, vrede, veiligheid en stabiliteit. Daarom zal ik zoveel mogelijk deze Koning positief onder andacht brengen. Ik heb me ook verdiept in de achtergrond en het ontstaan van de Monarchie. Door de eeuwen heen is Marokko een Monarchie. De Koning is staathoofd en regeert mee. De Koning kan erg veel invloed uitoefenen op de Regerigsvoorstellen.

  Koning Mohammed VI besteeg de troon op 23 juli 1999, en werd daarmee de achttiende koning van de dynastie der Alawiten, het koningshuis dat Marokko regeert sinds 1666. Sinds dien heeft het Nederlands Koningshuis een goede band met het Marokkaans Koningshuis. Beide Koningshuizen zijn bevriend. Kroonprins Prins Willem Alexander is op uitnodiging van Koning Mohammed VI op bezoek geweest in Rabat Marokko. Koning Mohammed VI wil waterwinning tot stand brengen voor de opbouw en realisering van land en tuinbouw omdat die vaakwel droogvallen. Koning Mohammed wil de oogsten op land en tuinbouw verbeteren door de invoering van de waterwinning. Prins Willem Alexander heeft toegezegd dat Nederland zich zal inzetten voor een duurzaam project. Koning Moahammed is hard op weg naar de verbetering van de welvaart. Scholing, werk, huisvesting, familirecht, veiligheid, natuur, milieu, cultuur en sport.

  Op 21 maart 2002 trouwde Koning Mohammed VI met Salma Bennani, een IT-specialiste uit de stad Fez. Zij kreeg later de titel ‘prinses’ en heet nu prinses Lalla Salma. Het Koninklijk paar kreeg een zoon, Kroonprins Moulay Hassan op 8 mei 2003. Kroonpins Moulay Hassen is tevens troonopvolger binnen het Marokkaans Koninghuis.

  Zijne Majesteit Koning Mohammed VI wordt gezien als een moderne Koning, die Marokko wil moderniseren en tevens opkomt voor de armen. Sinds zijn aantreden in 1999 is er al veel bereikt.

  Koning Mohammed VI moderniseerde onder andere de Mudawana, het islamitische familierecht, om zo vrouwen in Marokko meer rechten te geven.

  Zijn opvoeding volgde hij eerst met privélessen in het monumentaal Koninklijk Paleis in Rabat. Vervolgens volgde hij hoger onderwijs aan het Koninklijk College waar hij in 1981 een baccalaureaat behaald. Daarna studeerde aan het Wetscollege van de Mohammed V Universiteit in waar hij in 1985 een B.A. behaalde in rechten en politieke wetenschappen. Met een cum laude!

  Hij deed hier onderzoek naar de Arabisch-Afrikaanse Unie en Marokko´s positie in internationale zaken. In 1993 promoveerde hij cum laude aan de Universiteit van Nice-Sophia Antipolis (Frankrijk) op zijn stelling over de EEG-Maghreb relatie, waarmee hij de titel Doctor in de Rechten verkreeg.
  Ook heeft Koning Mohammed VI een stage periode doorlopen in Bruxeles inzake het Internationaal politiek-recht en de Internationale verdragen.

  Daarom is deze Koning zo bijzonder te noemen.

 3. amazigh
  04 augustus 2006 om 04:15 uur.

  Koning mo.6 is de beste! ik bedoel de best betaalde vorst in de werld schande.

 4. peter
  04 augustus 2006 om 04:47 uur.

  Beste Amazigh, Ik begrijp jouw reactie maar het is niet geheel terecht. Koning Mohammed VI is hard op weg om van zijn land iets goeds te maken. Het zal je bekend zijn dat deze Koning zich vooral inzet in de opbouw, veiligheid en stabilteit.

  In de afgelopen 7 jaren dat Koning Mohammed VI Staatshoofd is, heeft Marokko een ontwikkeling doorgemaakt die ongekend groot is. Ik zal het je uitleggen:

  Recente ontwikkelingen in Marokko
  ============================

  Marokko heeft sinds zijn onafhankelijkheid in 1956 de verschijningsvormen van een parlementaire democratie.

  In 1977 kwam er voor het eerst een parlement waarin de meerderheid rechtstreeks gekozen was.

  In 1998 trad een nieuw tijdperk in. In dat jaar werden voor het eerst vertegenwoordigers van alle grote partijen in het kabinet opgenomen. Premier werd Abderrahman Youssoufi van de Union Socialiste des Forces Populaires (USFP) die in 1996 uit ballingschap was teruggekeerd.

  De eerste parlementsverkiezingen onder het koningschap van Mohammed VI waren in september 2002. Algemeen worden deze als de meest vrije en eerlijke verkiezingen beschouwd in de Marokkaanse parlementaire geschiedenis. Premier werd Driss Jettou, een bestuurder zonder partijpolitieke affiliatie.

  Koning Mohammed VI was in 1999 zijn vader Hassan II opgevolgd. Hij toonde zich de leider van vernieuwing en verzoening. Het ministerie van binnenlandse zaken werd grotendeels ontdaan van personen die betrokken waren geweest bij de repressie die aan het begin van de zeventiger jaren zijn hoogtepunt bereikte.

  Er kwam een staatscommissie voor de rechten van de mens, een arbitragecommissie die zich buigt over smartengeld ten behoeve van familieleden van verdwenen personen en een panel ‘Gerechtigheid en Verzoening’ ten behoeve van de nabestaanden.

  Ballingen werden aangemoedigd naar huis terug te keren. Het huisarrest van de dissidente islamistische leider sheikh Abdessalam Yassine werd opgeheven.

  In het nieuwe liberalere klimaat kwam er meer ruimte voor vrije meningsuiting en was er een proliferatie van onafhankelijke maatschappelijke organisaties.

  Er kwam ook een nieuw wetboek van strafprocesrecht met procedures die verdachten ruime rechtsbescherming bieden.

  Belangrijk is ook geweest de modernisering van het familierecht. Het nieuwe familierecht (Mudawanah) betekent een fundamentele verandering ten goede van de positie van de vrouw terzake van huwelijk en voogdij alsmede de handelingsbekwaamheid van de getrouwde vrouw.

  Marokko is zo een jonge democratie in transitie. Er is een omvangrijke orthodox islamitische oppositie. In deze oppositie spelen maatschappelijke organisaties een belangrijke rol. De voornaamste is de Adl wal-Ishan (Rechtvaardigheid en Offervaardigheid) van sjeikh Abdessalam Yassine. Dit is een massa-beweging met een spirituele en maatschappelijke boodschap en met een onversneden politiek engagement.

  De maatschappelijke boodschap is dat Marokko aan de breidel van de francofone elite dreigt te vervallen tot een amorele samenleving

  Het politiek engagement uit zich in het streven naar een ‘islamitische democratie’; niet de islam is te moderniseren, maar de moderniteit te islamiseren. Sjeikh Yassine’s weigering de Koning te erkennen als ‘Leider der Gelovigen’, een titel die Koning Mohammed V in 1958 aannam, en zijn vlugschriften met kritiek op de levenswandel van Koning Hassan II en Koning Mohammed VI, gaven hem het profiel van een dissident van betekenis.

  De laatste jaren heeft Adl wal-Ishan een groot aantal vakbonden opgericht of overgenomen. Op deze manier heeft de beweging zich een dominante positie weten te verwerven in een aantal beroepsgroepen, met name die van leraren, advocaten, artsen en het middenkader in de belangrijke fosfaatindustrie.

  Kortom Marokko zal zich verder ontwikkelen tot een land waarin erg veel mogelijk is.

 5. Ali
  04 augustus 2006 om 04:50 uur.

  Hoezo best betaalde? Officieel krijgt de koning niks van de staat en komen al zijn inkomsten uit prive-bezit (bedrijven zoals OCP etc.). Dus in tegenstelling tot het nederlandse koningshuis ontvangt het marokkaanse geen salaris van de staat.

 6. salazaer
  04 augustus 2006 om 10:04 uur.

  De Koning is een verlichte alleenheerser.Er is geen sprake van dynamisch democratisch proces in Marokko. De aanwezigheid van het analfabetisme(bijn a50%) is een bewijs van dat dit systeem de afgelopen decennia heeft gefaald.

  De inhaalslag is terecht en of dat grotendeels aan de Koning te danken is of zal zijn is niet van belang. Marokko moet het roer om gooien. Marokko loopt steeds verder achter op het gebied van ontwikkeling. De economie en welvaart kan allleen toenemen als democratische systeem in wrdt gevoerd.

  Het is principieel verkeerd om erfopvolging te hebben. Al zou hij daadwerkelijk van de profeet afstammen. Het is onjuist. Ik wil als burger dat als iemand nu goed presteert en over 5 jaar niet meer, ik de mogelijkheid heb om hem weg te sturen.

 7. peter
  04 augustus 2006 om 11:24 uur.

  Beste Salazaer,

  De Troonsopvolging is erfelijk bepaald. De Monrachie is al eeuwenlang een feit.

  Verder heeft de Koning in Marokko als Staatshoofd, tevens een regerend macht. De Koning vormt samen met zijn Regering de Kroon. De Marokkaanse Regering is weliswaar indirect gezoken door het volk. Doch is in de afgelopen 7 jaren sprake van een aanzienlijke verbetering. Het is een lang proces.

  Toch voorzie ik dat de economie, de welvaart, als ook veiligheid en stabiliteit in Marokko zal toenemen. Koning Mohammed VI heeft bij zijn aantreden het ontwikkelingsproces mede opgang gezet. En ik denk dat over enige jaren het ontwikkelingspeil van Marokko het gewenst niveau zal bereiken. Mede daardoor zal Marokko een sterke positie innemen op het gebied van handel, toerisme, sport en cultuur. De Handelsbetrekkingen zullen toenemen en daardoor zal de economie groeien waardoor het welvaarstpeil zal stijgen. Bij een hoge welvaart zal het volk mede profiteren van de ontwikkeling op gebied van wonen en werken, land en tuinbouw, zorg en veiligheid. Dit is wat deze Koning wil bereiken.

 8. soewieta
  06 augustus 2006 om 05:14 uur.

  hallo allemaal,

  ik vind dat deze koning wel zijn best doet voor marokko, maar dat mag ook wel omdat zijn vader het niet echt goed heeft gedaan.
  verder is het zo dat er ook een hoop zaken links worden gelaten, niet door de koning zelf, maar door zijn onderdanen (officieren).
  en
  persvrijheid is ook nog niet goed geregeld, pas als je wat bent in hun ogen, krijg je vrij baan.

 9. Mustafa
  08 augustus 2006 om 03:47 uur.

  dag peter,

  Het is duidleijk dat je veel over Marokko weet. Echter, als je daar bent en met de mensen praat (hopelijk heb je dat ook gedaan!), dan weet je dat het helemaal niet goed gaat met Marokko. Voorbeelden daarvan zijn deels genoemd, maar een belangrijke is toch dat mensen zich vrij voelen en waardig worden behandeld. dat is helaas niet het geval: gevangenen die onterecht vastzitten en dagelijks gemarteld worden, persvrijheid en vrijheid van meningsuiting is er niet (veel bladen mogen niet meer verschijnen, veel sites kun je niet in in Marokko), praten over de positie van het koningschap is verboden, de situatie in ziekenhuizen is er slecht aan toe en ga zo maar door. De regering is heel goed in het laten zien van wat in hun ogen “goed” gaat, maar wat niet goed gaat, daar hoor je ze niet over praten. Sterker nog ze verbieden de pers en wie dan ook om daarover te praten. Ik kan uren nog doorgaan, maar ik denk dat het kwartje gevallen is. De oplossing voor de problemen in Marokko is dat alle partijen een verdrag ontwikkelen die aan alle suggesties ten grondslag zal liggen, opdat alle krachten gebundeld worden. Wetende dat de problemen van dit land slechts opgelost kunnen worden door deze krachten te bundelen. De koning en de regering moeten leren van ervaringen van het westen wat dat betreft.

 10. Henk -Rotterdam
  08 augustus 2006 om 05:24 uur.

  Peter ,
  Je schrijft dat de monarchie in Marokko al eeuwen lang een feit is ,maar sedert wanneer heeft Marokko dan een Koning?

 11. shemharosh
  08 augustus 2006 om 07:23 uur.

  Wat een grap zeg?

  De zogenaamde Alfabetisme campagne is niks anders dan een arabisatie heisa.Het slaat negens op mensen een dode bijbelse taal(klassieke arabisch)aan te leren en hun oorsprongklijke natuurlijke taal uit te roeien:marokkaans berbers en arabisch.In dat geval mogen ze meteen beginnen met verplicht amerikaans engels wat mij betreft kunnen ze daar ook callcenters beginnen….met klassieke arabisch kweek ze alleen huilrige imaampjes die mensen aanmoedigen hun ingewanden in volle markten de lucht in te doen slingeren

 12. peter
  09 augustus 2006 om 01:19 uur.

  Dag Mustafa,

  Zeker er moet nog veel gebeuren daar heb je gelijk aan, maar als ik deze Koning goed begrijp dan is zijn voornemen om het land te dienen. Koning Mohammed VI is weliswaar pas 7 jaren als Staatshoofd aan de macht. Samen met de Regering wil Koning Mohammed VI aandacht besteden aan de economische opbouw van Marokko. Ik denk dat als we enige jaren (5 jaren) verder zijn dat je zeker wel kan en mag spreken over een aanzienlijke welvaartsgroei.

  Ik probeer het je uit te leggen, Ja ik spreek dagelijks met Marokkaanse mensen zoals collega’s maar ook burgers. Natuurlijk er moet nog veel gebeuren. Dat is ook zo.

  Economie van Marokko
  ———————————

  Algemeen : De Spreiding Landbouw Bosbouw Veehouderij Visserij Industrie Toerisme

  Marokko heeft te maken met problemen die typisch zijn voor landen in ontwikkeling: het onder controle houden van de overheids uitgaven
  de beperkingen van het privé initiatief en van de buitenlandse handel verminderen komen tot een blijvende economische groei.

  Door steun en structurele bijsturing van het IMF en de Wereld Bank is de dirham huidig een volwaardig betaalmiddel voor buitenlandse transacties en wordt een hervorming van de financiële sector doorgevoerd.

  Droogte had in 1999 en 2000 voor de erg belangrijke landbouwsector tot gevolg dat de economie ging stagneren. Intensieve irrigatie systemen moeten bijdragen tot een beter resultaat in de landbouwsector.

  De overheid is tevens overgegaan tot de buitenlandse aankoop van mobiele telefonie licenties, hiervoor is een deel van het overheids telecommunicatie bedrijf geprivatiseerd.

  Ook in andere sectoren wordt overgegaan tot een verdere privatisering.
  Op langere termijn zijn de uitdagingen voor Marokko:

  het verminderen van de buitenlandse schuld de economie voorbereiden op een grotere handel met de EU verhoogde interne scholing en opleiding
  het aantrekken van buitenlandse investeerders.

  Dit alles om de levensstandaard en de werkgelegenheid te verhogen voor de jonge Marokkaanse populatie.

  En het is dan ook wel te verklaren dat de economische opbouw langzaam maar zeker tot uiting komt. Marokko is een groot land met relatief weinig infrastructuur. Toch zal dit in de komende jaren verbeteren. Vooral de handelsbetrekkingen zullen daardoor toenemen. Ook het toerisme, land en tuinbouw lijkt toe te nemen in Marokko.

  Ik denk dat Koning Mohammed VI zich tevens vasthoudt aan de identiteit zoals religie en cultuur die kenmerkend zijn voor zijn land.

  Natuurlijk is met de economische opbouw enige jaren gemoeid. Pas als het economisch goed gaat zal het land zich verder ontwikkelen ook op gebied van scholing en vorming, veiligheid en stabilteit, de rechtspositie van de burger.

  Mustafa mijn complimenten voor de wijze waarop je, jouw visie kenbaar maakt. Ik denk dat jij een goed gesprek kan voeren over dergelijke zaken.
  Ik denk dat je het goed zal doen in de Politiek? Lijkt me overigens wel interessant om een politieke partij op te zetten, ik houd me aanbevolen. Mocht je op het gebied van politiek of anderszinds iets willen ondernemen op mijn steun kan en mag je rekenen.

  met vr. groet,

  Peter

 13. Mustafa
  09 augustus 2006 om 01:24 uur.

  dag peter,

  allereerst bedankt voor de complimenten, alhoewel ik me (nog) niet geschikt vind om de politiek in te gaan. Daavoor moet ik nog veel leren, maar dat ter zijde.
  Vandaag las ik op internet dat Marokko een verdrag met het EU heeft getekent zodat de EU landen 4 jaar lang kunnen vissen in en nabij de kusten van Marokko. Tot nu toe is dat mooie nieuws, maar als ik hoor dat marokko een vergoeding van 163 miljoen euro krijgt terwijl de winst die EU geschat heeft 668 miljoen euro bedraagt, dan zak ik in elkaar.
  Het is wat in ieder geval bekend gemaakt wordt, laat staan wat er in de coulissen gebeurt.
  Ik wil graag geloven dat het beter gaat. Maar een economische groei betekent niet alles. Als mensen zich vrij en gewaardeerd voelen, dan kunnen ze voor wonderen zorgen en dat geldt ook voor de mensen in Marokko. Als de koning en de regering echt verbetering willen, dan moeten ze investeren in het volk door alle krachten te roepen en een kans te geven om zich te bewijzen en geloof me, peter, dat gebeurt helaas (nog) niet.
  Overigens lijkt me interessant om verder kennis te maken, anders blijven we onder dit bericht communiceren. Suggesties?

  groet

 14. shemharosh
  09 augustus 2006 om 06:04 uur.

  Ik snap niet waar je het over heb Peter.Ik ben geen pissimist of zwartgalig maar waar jij het over hebt dat ontgaat me helemaal.Mohammedsex of Mo-jetski zoals ze hem noemen stelt niet zo veel voor en doet ook niet veel.Hij is zo nietige dat hij niks voorstelt en ook niet eens meer het probleem is.Marokko heeft een ernstige identiteitscrissis dat het helemaal niet eens toekomt aan economische opbouw.Het is dat we dict bij Europa zijn en zo mee kunnen profiteren van europese welvaart en euro’s waarmee we onze familie met wat kruimels in leven kunnen houden anders was Marokko in een burgeroorlog terecht komen die zijn weerga niet kent.Het regime en de elite voeren een verdeel en heers politiek en ze houden de bevolking onder de duim door ze arm te houden.Zij zelf leven in de cote d ‘azur en hun kinderen in Boston Marokko is niks anders dan een goudmijn voor ze die ze aan het plunderen zijn.

  Hun kinderen zitten op franse elite scholen en MBA instituten en ze kunnen hun naam niet eens in het arabisch spellen en toch gaan we een IMF lening aanvragen zo dat het arme volk wel arabisch gaat leren….is toch van de gekke…maar als we dat onder het mom van strijd tegen analfabitisme gaan doen dan stoppen we dat keurig op een geheime rekening in Zwitserland en leggen we ook nog leergeld op leergierige domme massa…dubbel kassa.

  Ik heb gehoopt dat Marokko een internationale mobiletelefoonbedrijf zou oprichten of een Koreaanse internetbedrijf zou overnemen maar helaas het schijnt dat dat soort dromen en ambities ernstige misdaden zijn die je het leven zouden kunnen kosten. Of je wordt gewoon gek verklaard en social ter dood veroordeeld.zo is Marokko echt dus hou op met dat slijmerige sympathieke trash

 15. peter
  10 augustus 2006 om 02:11 uur.

  Beste Shemharosh,

  Ik begrijp dat jij dit anders ziet. Maar realiseer je wel dat het hier gaat om een land die in de afgelopen zeven jaren een basis legt voor de verdere ontwikkeling op economisch en politiek terrein.

  Natuurlijk ben ik mij ervan bewust dat er nog veel moet gebeuren.

  Onder invloed van nieuwe ontwikkelingen en inzichten is een nieuwe kijk op de grondrechten denkbaar, in het bijzonder op hun onderlinge verhouding. Hoe om te gaan met mensen die nu nog in een ongunstige leefomstandigheid verkeren.

  Er zal toch eerst een begin gemaakt moeten worden aan de verbetering van de leefomstandigheden. Dat is nu eenmaal een lang proces. Welvaart en werkgelegenheid komen immers tot stand in een spontaan spel vraag en aanbod tussen andere landen. Handelsbetrekkingen bevorderen in internationaal verband en dan moet je ook ergens beginnen. Van de opbrengsten kan worden geinvesteerd in de verbetering van de productiefactoren zoals: De waterwinning voor land en tuinbouw, aanschaf van moderne schepen waardoor de visserij sterk opbloeit. En zo zal langzaam maar zeker de economische ontwikkeling bijdrage aan de verbetering van de welvaart en welzijn. Ik heb gewoon waardering voor de wijze waarop Koning Mohammed VI tracht om van zijn land iets goeds te maken. Let wel hij is pas 7 jaren aan de macht en er is al veel gebeurd. Ik volg de ontwikkeling nauwgezet vandaar dat ik ook sympathie kan opbrengen voor de verbetering en wat is daar mis mee? Jammer dat nog vele mensen sober zijn over de ontwikkeling je kan dit ook positief benaderen. Natuurlijk mag je een mening vormen over zaken en het siert je als je dit op een diplomatieke wijze uitdraagt. Zo kunnen we nog eens van elkaar leren toch? Ik heb veel Marokkaanse vrienden die in staat zijn om op correcte wijze een mening te vormen. En dat werkt!
  Zij dwingen respect af en dat kan ik waarderen. Het zijn gastvrije mensen zo is mijn ervaring. Vandaar dat ik hen sympathiseer. En dat is zeker niet om te slijmen maar ik ben gewoon positief over hun manier van doen en denken. Immers ik werk ook met collega’s van Marokkaanse afkomst en ik ervaar dit als zeer positief. We spreken met elkaar over allerlei zaken ook over de ontwikkeling van het land waarin zij geboren zijn of waarvan hun ouders vandaan komen. Vandaar dat ook deze site mij aanspreekt en ik vind het leuk om ook met mensen op deze site van gedachten te wisselen over bepaalde zaken. Natuurlijk ik weet ook niet alles.

  Met vr. gr. Peter

 16. Lotfi
  10 augustus 2006 om 05:52 uur.

  ZO……

  Nu nog de Sharia invoeren.

  Want Marokko is een islamitische land……………………………….toch?

 17. MO
  28 augustus 2006 om 07:56 uur.

  Peter
  van mij krijg je alle respect
  en zeker op die manier waarop je tegen reacties benaderd,
  zeer positief
  mensen zoals jij kunnen ver komen
  en ik kan veel van je leren
  waren er maar meer zoals jij.

  de groeten een marrokaan

Plaats je reactie