MAGHREBMAGAZINE

Marokko en Marokkaanse zakenUITGELICHT

27-07-17 | Reageer | Lees verder »
Wil je net als Hussein en Joan werken in een hecht team en jouw talent inzetten voor onze maatschappij? Zoek je een afwisselende baan met unieke ervaringen? Maak er politiewerk van. Bekijk hun verhaal in de video. Word ook agent:

REDACTIONEEL

12-09-16 | Reageer | Lees verder »
Het Offerfeest, of feest van Ibrahiem of Schapenfeest, is het belangrijkste feest van de islam. Het duurt drie dagen en wordt gevierd vanaf de 10e dag van de 12e maand van de islamitische kalender. De redactie van Maghreb.NL en MaghrebMagazine.NL wenst alle bezoekers een gezegend offerfeest. Eid mobarak!

Racisme belemmert carrière politieagenten

19 augustus 2006 | in Carriere | 16 Reacties

allochtone politieagentCarrière maken is voor allochtone politieagenten bijna onmogelijk vanwege discriminatie. Dat stelt de belangenvereniging van allochtone agenten Paraat vrijdag in een reactie op het vertrek van de korpschef van de politie Gelderland-Midden, Jos van Deursen.

Hij stapte woensdag op vanwege onrust na klachten over discriminatie van Marokkanen binnen zijn korps.

Uit onderzoek van het NOS Journaal blijkt dat meer Nederlandse politiekorpsen te maken hebben met racisme. Het nieuwsprogramma sprak met diverse allochtone agenten schrijft Nieuws.NL. Volgens Paraat stromen agenten van allochtone komaf sporadisch door naar leidinggevende functies. De chefs van de 26 politiekorpsen zijn allemaal blank. Alleen de plaatsvervangend korpschef van Leeuwarden is allochtoon. “De politie is nog niet klaar voor hen, krijgen ze te horen. Veel collega’s voelen zich gediscrimineerd en dat kan ik me voorstellen”, zegt voorzitter Khalid el Yattioui van Paraat vrijdag in het NOS Journaal.

Er zijn 16 reacties

 1. Xtream
  19 augustus 2006 om 11:25 uur.

  Gek om te zien dat politici en bewindsliden hun kaken stijf op elkaar houden nu blijkt dat racisme toch een serieus probleem aan het worden is in dit land. Dat terwijl die leiers letterlijk in de rij staan om stoere taal uit te spreken wanneer er een incident met een allochtoon in de media wordt vermeld. Het feit dat racisme in zo’n belangrijke overheidsorgaan als het politieapparaat heerst is ronduit schandalig. Nou Bakelende waar blijven jouw normen en waarden, of gelden die alleen maar de allochtonen in dit land?? Dit land gaat steevast naar de KLOTE…

 2. peter
  19 augustus 2006 om 02:05 uur.

  Klopt! En ik maak dit ook van zeer dichtbij mee. Ik zal het even uitleggen:

  Het verloop van allotone collega’s is aanzienlijk. Ik kan mij hier echt boos om maken! En ik vraag mij af krijgt diversiteit in de politie-organisatie nog een kans?

  Veel hangt af van de traditioneel ingestelde leidinggevenden. De zogenaamde executieve managers die bepalen blijkbaar wat er in de politie-organisate gebeurt. En alleen als die rigide manegers op de juiste manier leiding geven kan een divers politie-team tot bloei komen. De politie-organisatie is hierarchisch maar het lijkt doorgeslagen!

  Ik keur de huidige organisatie af! Zij voldoen nog lang niet aan de gemaakte afspraken. De Nederlandse Politie zou tenminste 10.000 allochtone collega’s moeten opnemen wil er sprake zijn van de afgesproken 25% We hebben in dit land 40.000 politie-medewerkers. Daarvan is amper 8% allochtoon. in sommige regio’s amper 3 tot 4%. Schandalig!

  Ik vind het hoog tijd worden dat meer ruimte is voor de individuele ontwikkeling en het verschil. De politie-organisatie mag wat mij bijtreft voor een keuze gesteld worden. Of zij investeren en anders moet de Overheid ingrijpen!

  En als zij niet snel genoeg investeert in diversiteit krijgt zij terecht zo kan ik wel opmerken, de rekening gepresenteerd. Want de politie-organisatie mist aansluiting met de samenleving en dat zal leiden tot een nog grotere afstand tussen het publiek.

  Het moet afgelopen zijn met het maken van onderscheid. Bij gelijke geschiktheid gaan de allochtonen voor! Omdat er een ernstig te kort is aan waardevolle allochtone politiemensen. Op mijn steun kunnen zij rekenen!

  Ikzelf heb ook een ouder die niet uit Nederland afkomstig is. Ik begrijp en voel dat er sprake is van discriminatie ook binnen de politie! Het is een schande!
  Het is niet van deze tijd dat zelfs de politie discrimineert zie de berichtgevingen over de politieregio Gelderland Midden. Terecht dat die hoofd-commissaris de laan uitgestuurd is. Hij discrimineerde! Zo staat te lezen.

  En het is heel simpel. Want om potentiele allochtone ( ik vind dit ook een rot woord) kandidaten te bereiken is het belangrijk om een goede balans te vinden tussen het gericht aanspreken van de doelgroep en het beperken van het risico hen daardoor in stereotyperingen te vangen.

  Kortom mijn stelling is: Een brede werving gericht op de individuele belangstelling, kennis en vaarddigheden van de waardevolle allochtone mensen die volwaardig lid zijn van de samenleving verdienen voorang!

  Omdat er een ernstig tekort is aan gekwalificeerde politiemensen die begrip hebben voor een ander cultuur en leefgewoonten. Zo simpel is het! Als ik minister was van Binnenlandse Zaken dan zou ik dit euvel hoog op de agenda plaatsen. Weg met dat al dat hypocriete gedoe van de Nederlandse Politiek!

  Ik ben het zat! We zitten in een raar land!

  En als je kijkt naar het selectieproces van allochtonen bij de politieorganisatie blijkt dat allochtonen op de onderdelen taal, prestatiemotivatie, vertrouwen in anderen, assertiviteit, overtuigingskracht en vooropleiding het meeste afvallen. Ik waag dit te betwijfelen! Want steeds meer allochtonen volwaardige mensen zijn goed geschoold! En hebben wel degelijk de capaciteit en inzet om als geschikte kandidaat te worden aangemerkt.

  De selectie moet een andere open advisering in stellen daarbij dient ook ernstig rekening gehouden te worden met cultuur-verschillen tussen kandidaten. Het moet gewoon een cultuurvrij proces zijn. Het gaat om de intelligentie.

  En we moeten af van al die traditioneel ingestelde leidinggevenden die het nog steeds voor het zeggen hebben! Want zij zijn vaak niet genoeg getraind in diversiteit. En zij hebben vaak lagere verwachtingen van allochtone dan van autochtone medewerkers. Dit heet vooroordeel! En dit heeft ook zijn weerslag op de motivatie en betrokkenheid van allochtone medewerkers.

  Het is een schande dat de Nederlandse politie onderscheid maakt tussen allochtonen en autochtonen. Bij gelijke geschiktheid heeft een volwaardig kandidaat met een niet Nederlandse achtergrond voorrang! Dit is ook door de rechter uitgesproken geweest. Omdat er nog steeds te weinig politiemensen werkzaam zijn met een niet Nederlandse achtergrond. De Nederlandse Overheid moet wakker worden. Zij dienen de regio’s beter aan te sturen.

  Meer diversiteit blauw op straat!

 3. Henk -Rotterdam
  19 augustus 2006 om 05:14 uur.

  Het speelt zich niet alleen af bij de politie maar bij de gehele overheid.
  Na bijna 45 jaar bij de overheid te hebben gewerkt waarvan de laatste 19 jaar als functionaris met opleidingen en selectie belast weet ik heel goed hoe men er mee omspringt. Er wordt alles in het werk gesteld om ze binnen te halen en daarna doet men er alles aan om de promotie en loopbaan beleid zo veel mogelijk dwars te zitten,voortgezette opleidingskansen na de basisopleiding te verzetten na later tijdstippen,meededelen dat er geen ruimte is voor hogere rangen en ga zo maaar door.Deze zaken spelen zich nog steeds af en laten de verantwoordelijke nu maar niet zeggen dat ze er niet vanaf weten want zaken zijn door ons aangekaart tot aan de burgemeester toe,resultaat nul komma nul.
  Deze overheid die schreeeuwt om medelanders in hun organisatie is gewoon huichelachtig bezig. Voorbeelden? Ik zou er een boek over kunnen schrijven!!!! Op dit moment is het weer een hobby om vrouwen in vele kader functies te krijgen en het liefst een medelander want daar scoren de bazen punten mee bij het overheidsbestuur.en de rest van de medelanders kunnen het vergeten.

 4. trab
  19 augustus 2006 om 06:27 uur.

  Hehe. Eindelijk weten we hoe de vork in de steel zit. Marokkanen dit Marokkanen dat…. Vinden jullie het gek jongens?? Elke keer weer als de Untermensch beschouwt worden, wordt niet langer meer getolereerd. Onze gelijk halen netals ieders gelijk. Dank voor jullie reacties!!!

 5. Laura
  21 augustus 2006 om 01:17 uur.

  Uiteraard zou de politie erbij gebaat zijn als het een daadwerkelijke afspiegeling van de maatschappij zou zijn. Hoe denigrerend er af en toe ook over het politiewerk wordt gesproken; het is een baan die veel verantwoordelijkheid met zich mee brengt en zeker niet makkelijk is. Binnen een organisatie die garant moet staan voor de veiligheid van de burgers mag er geen sprake zijn van discriminatie, ook niet van positive discriminatie. Leiding gevende posities zijn weggelegd voor de personen de daar het meest geschikt voor zijn, klaar.

  Agenten moeten neutraliteit en objectiviteit uitstralen. Een slechte uitspraak van de Nederlandse taal komt niet professioneel over. Als je als agent aan het werk bent, kan er geen of weinig rekening worden gehouden met je culturele achtergrond. In de praktijk blijkt dat autochtonen minder moeite hebben met het opzij zetten van hun eigen principes ten behoeve van werk, in tegenstelling tot allochtone agenten.

  Daarnaast wordt voor het gemak even vergeten dat de gemiddelde agent , autochtoon of allochtoon, niet verder doorstroomt (kan stromen) dan inspecteur/ hoofdinspecteur. De hogere functies zijn doorgaans weggelegd voor zij-instromers met een universitaire achtergrond. Vrouwen zijn binnen de politieorganisatie ook niet van de een op de andere dag op leidinggevende posities terecht gekomen. Daar is hard voor gewerkt en allochtone agenten (in spe) staat hetzelfde te wachten. Daar kan je over lopen zeuren, of je kan door hard te werken het tegendeel bewijzen. Is dat altijd eerlijk? Nee. Is dat hoe de maatschappij in elkaar steekt? Ja.

 6. peter
  21 augustus 2006 om 02:33 uur.

  Dag Laura,

  Jij hebt de boodschap niet begrepen!!!

  Ik durf zonder enige twijfel te stellen dat een collega met een niet Nederlandse achtergrond bij gelijke geschiktheid voorang heeft! Sterker nog het is zelfs door een rechter uitgesproken! “Als blijk dat een allochtone kandidaat over de gewenste capaciteit beschikt” Instroom van allochtone kandidaten met diverse culturele achtergrond is een verrijking voor het politiekorps. Het moet verdomme afgelopen zijn met al dat geneuzel over allochtonen. Kom op zeg!

  Waar haal je het gore lef vendaan! Ik citeer jouw stelling: “Als je als agent aan het werk bent, kan er geen of weinig rekening gehouden worden met je culturel achtergrond” Bull shit! Onzin! wat denk je wel! Je kwest me met zulke onzinnige opmerking! Nogmaals jij zou je meer bewust moeten zijn van diversiteit. IK HEB ZEER GOEDE ERVARING MET ALLOCHTONE COLLEGA’S EN IEDEREEN MAG HET WETEN!

  Mijn ervaring is dat de traditioneel ingestelde leidingevenden binnen de politie-organisatie vaak niet voldoende getraind zijn in diversiteit. Leiding gevenden hebben vaak lagere verwachtingen van allochtone en autochtone medewerkers. Dit heeft zijn weerslag op de motivatie en betrokkenheid van allochtome medewerkers. Uitstroom van allochtone collega’s is het gevaar van kwaliteits-verlies of een gemiste kans voor kwaliteitsverbetering.

  HET IS EEN SCHANDE! DAT BINNEN DE POLITIE ZULKE LEIDINGEVENDEN ZICH STAANDE HOUDEN. Weg met die gasten!

  De traditioneel ingestelde leidinggevenden in de politie-organisatie behoren veelal tot de dominante groep die wit en mannelijk is! En hiermee wordt het vooroordeel bevestigd dat vrouwen, minderheden en allochtonen niet geschikt zijn voor een leidinggevende functie. Dit wordt nog eens extra versterkt door het feit dat de aandacht voor diversiteit in de politieorganisatie vooral gericht is op de instroom en dus niet op de uitstroom en de groeimogelijkheden van de al zittende allochtonen, vrouwen en minderheden.

 7. Toth
  21 augustus 2006 om 07:43 uur.

  Da’s een mooi verhaal, Laura. Dat is trouwens ook het standaard-excuusverhaal dat ‘spindoctors’ die de PR doen afdraaien bij zulke gelegenheden, wetende dat het altijd zo verrekte moeilijk is om zoiets in individuele gevallen te bewijzen, vandaar ook het aangevoerde argument van de statistiek.

  Een andere standaard tactiek is in de ontkenningen vage beschuldigingen leggen die de opponent moeten verleiden een ongedefinieerd negatief te bewijzen. Dit keer moet men het (in de filosofie bekende onmogelijkheid) negatief bewijzen dat men niet “moeite heeft met het opzij zetten van hun eigen principes ten behoeve van werk.”

  En het onder de aandacht brengen van ongelijke behandeling is geen ‘zeuren.’ Ik weet uit de praktijk wel dat het tegenovergestelde waar is. Dat allochtone werknemers vaak veel teveel slikken uit angst om hun werk te verliezen. Soms op het absurde af kan ik je vertellen.

  Het speelt zich niet alleen af bij de politie en binnen de rest van de ambtenarij, maar ook in het bedrijfsleven, Henk-Rotterdam. Daar kan ik dan weer voorbeelden van geven. Alleen hier kun je niks aankaarten, je kunt slikken of reizen. Uiteraard is het niet alleen maar zwart-wit, maar er zitten werkgevers tussen die je met een bulldozer onder de grond zou moeten schoffelen.

 8. Riffia
  21 augustus 2006 om 01:32 uur.

  blijkbaar krijgen ze wel voorrang maar als ze eenmaal binnen zijn dan krijgen ze niet echt de kans.. dus eigenlijk schijnheilg.. van buiten zogenaamd de voorang krijgen en als je binnen een organisatie zit dan wordt je tegengewerkt door allerlei benullige argumenten. En ik vind dat iedereen een kans moet krijgen ongeacht de achtergrond het belangrijkste is dat je geschikt bent en je werk goed doet niet welke kleur haar of ogen je hebt..

 9. Henk -Rotterdam
  21 augustus 2006 om 03:57 uur.

  Toth,Riffia
  het is natuurlijk ook binnen het bedrijfsleven zo dat deze zaken zich voordoen.
  Alleen is het ergelijk dat de overheid die overal brult dat bij gebleken geschiktheid de voorkeur uitgaat en de rest weten we wel, zich zelf schuldig maakt aan uitsluiting op grond van allerlei vage regels en testen die soms compleet hun doel voorbijschieten maar zeer goed bruikbaar zijn voor uitsluitingen voor bepaalde functies.
  Zo wordt er soms een compleet nieuwe rang ingevoerd waardoor de kandidaat op een lager beginsalaris moet beginnen en daar door nooit meer zijn eindrang bereikt. De overheid die brult dat ze een afspiegeling van de inwoners “wensen”te zijn doet er alles aan om alle leidinggevende functies in “eigen ” handen te houden. Als men roept dat er bepaalde gemeente’s voldoen aan de eisen dan moet men eens kijken waar dan die instroom zit. juist ,in alle ondergewaarde banen zoals reinigingsdiensten en groenvoorzieningen of op de balies van de overheid maar wel allemaal in banen die zeker geen hogere salisrisklasse opleveren dan 4/5 en banen die allemaal dienend zijn. Gemeente worden niet gedwongen om instroom van anderen in te voeren omdat het bekende verhaal geen geschikte kandidaat op de lippen van de overheid bestorven ligt.
  Dat zal men eerst moeten veranderen willen we een stap voorwaarts gaan maar het zal verdoemd moeilijk zijn om door te dringen tot deze figuren die regelgeving moeten doen en zich star achter het bureau op stellen.

 10. Laura
  22 augustus 2006 om 02:14 uur.

  Dag Peter,

  Mag ik ook even citeren?

  “Waar haal je het gore lef vandaan (……) bullshit. Wat denk je wel?”

  Getuigt nou niet bepaald van een “open mind” of de capaciteit om naar een ander te luisteren. Je hebt je eigen mening klaar en wenst die enkel en alleen hier te spuien zonder daadwerkelijk te lezen wat andere personen te melden hebben.

  Ook ik heb Turkse, Marokkaanse, Surinaamse e.d. collega’s met wie ik prima kan werken. Ik heb juist gezegt een voorstander te zijn van een divers korps, echter niet ten nadele van de kwaliteit. Juist door collega’s van allochtone komaf te bevoordelen ten opzichte van autochtone collega’s, enkel en alleen gebaseerd op etnische achtergrond, wekt irritatie, wantrouwen en discriminatie in de hand.

  20 jaar geleden gebeurde precies hetzelfde met vrouwen binnen de politie. Zij werden, zonder dat gelijke of betere geschiktheid dan de man kon worden aangetoond, op leidinggevende posities geplaatst. Deze vrouwen waren regelmatig echter NIET geschikt voor deze functie. Hierdoor kom je in een vicieuze circel: vrouw kan het werk niet aan, bevestigd het negatieve beeld wat mannen van haar hebben, vrouw trekt het werk niet en vertrekt. In het beste geval naar een andere functie, maar meestal naar een andere werkgever aangezien de vrouw de politie inmiddels kotsbeu is geworden.

  Dit beleid is op de schop gegaan ( vraag het na als je het niet geloofd…) en besloten werd de ontwikkeling van de vrouw niet meer te stimuleren dan die van een man. Na verloop van tijd bleek dat vrouwen zich steeds beter thuis gingen voelen in de organisatie, werden geaccepteerd en ook in leidinggevende posities terecht kwamen.

  Wat ik hiermee wil zeggen is dat je bepaalde ontwikkelingen binnen een organisatie niet altijd kan en moet forceren omdat dat uiteindelijk meer schade dan rendement oplevert.

  Toth, Peter,
  Iedereen die hier wat schrijft doet dat vanuit zijn eigen referentiekader. Dat betekent niet dat de een per definitie gelijk of ongelijk heeft. Per werkplek zal de situatie verschillend zijn. Ik werk in een omgeving waar grofweg 3 op de 10 (capabele) leidingevende van allochtone komaf zijn. Afgezet tegen de “diversiteit” op de werkvloer kan ik dit volmodig een mooie score noemen. Jammer dat er op mijn bijdrage wordt gereageerd alsof ik een populistisch PR praatje loop af te steken, aangezien ik wel degelijk weet waar ik over praat. Niemand hier is er toch bij gebaat om leugens op te hangen?

 11. peter
  22 augustus 2006 om 02:23 uur.

  Dag Laura,

  Het is je blijkbaar nog niet duidelijk he? Lees de hieronderstaande berichtgeving: De grens is wat mij betreft wel bereikt. Het moet afgelopen zijn met het achterstellen van allochtone mensen die hier wonen en werken of naar school gaan!

  Korpsleiding politie Gelderland-Midden beticht van racisme!!!
  ———————————————————————————-
  ———————————————————————————-

  ARNHEM (GPD) – Twee politiefunctionarissen hebben de leiding van het politiekorps Gelderland-Midden beschuldigd van racisme, discriminatie, machtsmisbruik en intimidatie.

  Het Bureau Interne Zaken (BIZ) van het korps neemt de klachten serieus en vindt dat de handelwijze en integriteit van korpschef Jos van Deursen en zijn managementteam nader moeten worden onderzocht.

  De klagers zijn inmiddels al elders in dienst. Het gaat om twee van oorsprong Marokkaanse politiemannen, onder wie een inspecteur wiens reeds goedgekeurde voordracht tot sectiecommandant van de Mobiele Eenheid op het laatste moment alsnog werd geblokkeerd.

  Het Bureau Interne Zaken heeft inmiddels al vastgesteld dat de benoeming op grond van valse verklaringen is gedwarsboomd.

  Toen de inspecteur zijn problemen aankaartte bij de korpsleiding, begonnen volgens hem de problemen pas goed.

  Niet alleen zou hij onheus zijn bejegend, ook zou er denigrerend en laatdunkend gedaan zijn over zijn Marokkaanse afkomst. Het managementsteam van de politie zou hem zelfs meerdere keren onder druk hebben gezet om zijn klacht in te trekken. Zijn politiecarriere zou anders ten einde zijn, aldus de inspecteur.

  Ook werd hem de zeggenschap ontnomen over het speciale politieteam dat in Ede criminele Marokkaanse jongeren bestreed.

  De tweede Marokkaanse politieman stelt in Zevenaar als allochtone agent te zijn weggepest. Nadat hij als getuige in de zaak van de inspecteur was gehoord, besloot hij zelfstandig een klacht over discriminatie en racisme te dienen. Aanvankelijk durfde hij dat niet.

  De korpsbeheerder van Gelderland-Midden, Arnhems burgemeester Pauline Krikke, heeft gisteren opdracht gegeven voor het instellen van een onafhankelijke commissie, dat de beschuldigingen moet onderzoeken.

  Landelijke voorzitter van de belangen-vereniging “Paraat” voor allochtone politiemensen te weten de heer Khalid El Yattioui, heeft terecht opgemerkt dat ook binnen de politie-organisatie wel degelijk sprake is van discriminatie.

  Allochtone collega’s worden achtergesteld. Blijkt ook uit de geringe hoeveelheid waardevolle allochtone collega’s die bij gelijke geschiktheid toch niet doorstromen naar een hoger geplaatste functie. Ik heb dit zelf van zeeeer dichtbij ondervonden!

  En ik steun de heer Khalid El Yattioui want samen met een groot aantal andere allochtone collega’s zullen wij in de toekomst ons beraden over de hetze die blijkbaar gaande is tegen allochtonen in dit land.

  En sterker nog wij overwegen een politieke-organisatie op te zetten maar dat vergt eerst zeer goede voorbereidingen. Wij zullen ons dan ook eerst serieus beraden!

  We moeten af van de kortzichtige traditioneel ingestelde leidinggevenden binnen de politie en ook binnen de politiek en het bedrijfsleven!
  Want zij zijn vaak niet voldoende getraind in diversiteit. Zij hebben vaak lagere verwachtingen van allochtone dan van autochtone. Dit heeft zijn weerslag op de motivatie en betrokkenheid van allochtone mensen die wel degelijk een waardevolle bijdragen kunnen leveren!

  Daarnaast worden de allochtonen in dit kikkerland op basis van traditionele normen en waarden beoordeeld. Het gevaar hiervan is dat juist deze groep mensen in de samenleving zich gediscrimineerd voelen. Het wordt hoog tijd dat we luisteren naar deze mensen!

  En bij gelijke geschiktheid gaan deze mensen voor! Omdat zij worden achtergesteld en dat is niet van deze tijd we moeten dit ook niet willen! Allochone mensen die goed geschoold zijn verdienen voorrang! Zo is onze inzet! Immers velen zijn goed geschoold maar komen niet aan de bak en dat is een teken aan de wand. Mensen worden niet serieus genomen en dat moet stoppen zo vinden wij.

  Ook de belangenvereniging “Paraat” onder leiding van de Voorzitter de heer Khalid El Yattioui zal zich in de komende tijden inzetten voor de gelijke kansen! Ik zal samen met vele allochtone vrienden de heer Kahlid El Yattioui daarbij ondersteunen. Ik hoop dat het je nu wel duidelijk is waarom ik mij zo fel verzet tegen het onrecht die in dit land gaande is. De grens is wat mij betreft wel bereikt. Het wordt tijd dat we een ander koers varen.

  Als we niet snel inversteren in de waardevolle allochtone medemens dan is dit een gemiste kans. en het voert ver om deze factoren hier te bespreken, maar ze kunnen samen met de bovenstaande conclusies wellicht een eerste aanzet vormen voor een richting van de diversiteitskoers binnen de poltitie de politiek en het bedrijfsleven. Een koers die vanzelfsprekend steeds haar rechting bijstelt op basis van ervaring, kennisontwikkeling en veranderingen in de omgeving.

  Zo simpel is het! En daarom heb ik mij aangesloten bij de belangen-vereniging “Paraat” onder het voorzitterschap van de heer Khalid El Yattioui.
  Hij is academisch zeer goed onderlegt dus zeker niet van de minste. En zo ken ik nog tientallen zeer goed geschoolde allochtone medemensen waarmee ik graag iets wil ondernemen. Het is een waardevolle verrijking om juist met zulke mensen om te gaan. Wij kunnen het voobeeld nemen van deze mensen.

 12. Laura
  22 augustus 2006 om 04:13 uur.

  Peter,

  Ik wens jou en je collega’s van paraat veel succes met jullie actiepunten. Jammer dat je niet inhoudelijk op mijn bijdrage kan reageren, maar je beperkt tot uitspraken als “het is je blijkbaar nog niet duidelijk he?” en ” jij hebt de boodschap niet begrepen”. Op zo’n manier denk ik dat je van weinig toegevoegde waarde zal zijn bij paraat. Jij mist duidelijk de capaciteit om een faire discussie te voeren en je bent niet in staat om te luisteren naar agumenten van een ander. Als je iets binnen de politieorganisatie zal willen veranderen dien je eerst aan je eigen attitude te werken.

  Ik vind het, net als jij, schandalig wat er in GM is gebeurd, maar dat betekent niet dat de hele organisatie verrot is. Ik ga niet nogmaals herhalen wat ik al geschreven hebt (iets wat jij overigens niet nalaat) maar ik heb binnen mijn korps andere ervaringen. Dat iemand niet dezelfde mening is toegedaan als jij Peter, betekent niet dat iemand niet luisterd of het niet begrepen heeft. Wat doet jou denken dat jij de wijsheid in pacht hebt en er geen andere waarheid bestaat dan die van jou? Je hoeft hier niet constant krantenartikelen of andersoortige mediaberichten aan te halen, aangezien ik die zelf ook wel lees.

  Door zo kort door de bocht te zijn als jij bent, zal jij de diversiteit binnen de politie niet positief beinvloeden. Je gaat op een, op z’n zachts gezegt, respectloze manier met je gesprekspartners om.Leer eens naar een ander te luisteren dan alleen je eigen mening te spuien. Op deze manier ga jij alleen maar mensen tegen je in het harnas jagen en zal je de naam van paraat alleen maar op een negatieve manier in de publiciteit brengen.

  Overigens heb ik bij deze gezegd wat ik wenste te zeggen over dit onderwerp. Ik had gehoopt op een zinvolle discussie waar wij beiden wijzer van konden worden. Helaas blijkt en discussie met jou te verzanden in een welles-nietes spelletje en ga je totaal niet inhoudelijk in op mijn visie. Jammer…

 13. peter
  22 augustus 2006 om 06:18 uur.

  Dag Laura,

  Je bent nogal snel op je tenen getrapt?

  Typisch zo’n geval die geen tegenspraak dult? Je zou goed vallen bij die traditioneel ingestelde kortzichtige drammers! Je schriijft “jullie” Hoezo, jullie?

  Jij hoeft mij geen mening op te leggen. Jij praat blijkbaar met 2 tongen?
  De hele organisatie verrot is? Hoe kom je daarbij? Je trekt het uit zijn verband! Je begrijpt de stelling gewoon niet?

  Kijk in de spiegel met alles wat jij schrijft ben jezelf!

  Mijn visie is helder!
  ===============
  Nederland is de afgelopen 30 jaar veranderd. Niet alleen in samenstelling van de bevolking, maar ook in de cultuur. De politieorganisatie dient er zorg voor te dragen dat ze aansluit bij deze verandering! Concreet betekent dit dat de politieorganisatie moet investeren in diversiteit. Of met andere woorden de politie MOET zodanig zijn samengesteld en functioneren dat zij de problemen waarmee zij geconfronteerd wordt, kan beantwoorden.

  Overigens vind ik het woord allochtoon, hoe vaak we het ook gebruiken, geen prettig woord. Als we het steeds over de verschillen hebben kunnen we geen bruggen slaan. We hebben overeenkomsten nodig om bruggen te slaan. Door naar overeenkomsten te zoeken vind je ingangen om met elkaar in gesprek te gaan. Bij jouw is die blijkbaar toch ver zoek? Jammer dan!

  Welles en nietes spelletje? Kom dan met argumenten! Respectloos? Ik vind jouw manier van doen totaal verkeerd! Je neemt het allemaal wel heel erg persoonlijk. Blijkbaar voel jij je aangesproken? Je kan dan maar beter geen mening vormen zeker niet als je een ander daarbij kwetst! En zeker niet als je geen feeling hebt met bepaalde gevoelige zaken.

  Ik wens je veel succes!

 14. Toth
  22 augustus 2006 om 09:06 uur.

  Laura,

  “Iedereen die hier wat schrijft doet dat vanuit zijn eigen referentiekader,” schrijf je op zich terecht. De voorbeelden uit mijn omgeving hoeven niet noodzakelijk ook extrapoleerbaar te zijn naar een algemener beeld. Het is niet onmogelijk dat mijn persoonlijke omgeving een negatieve uitzondering is. Heel erg plausibel dat ik op een eiland leef is het ook weer niet.

  Maar het centrale argument dat Paraat heeft omzeilt dit doordat het statistisch is van aard. Er is juist geen sprake van een situatie die vergelijkbaar zou zijn met de (vrouwen) emancipatie, geen sprake van positieve discriminatie, maar negatieve: “Je Nederlandse collega’s die minder goed gekwalificeerd zijn, halen je bij promoties links en rechts in. ”

  Er is niemand die een pleidooi maakt voor “positieve” of inverse discriminatie, maar tegen discriminatie, punt. Er is sprake van het vaststellen van een situatie waarbij mensen bij gelijke opleiding, ervaring en geschikheid etc. worden achtergesteld op grond van het feit dat ze van allochtone komaf zijn. Individuele gevallen zijn en blijven moeilijk bewijsbaar, maar hier is een patroon niet te ontkennen en “de politie is er nog niet klaar voor,” is geen argument.

  Als je dat niet onderkent, dan heb je het in ieder geval wel correct aangevoeld, omdat je begon over vaagheden als taalbeheersing en een “culturele achtergrond die het opzij zetten van principes zouden hinderen” – naar mijn mening eerlijk gezegd nonsens – die in ieder geval nog nooit de taakuitvoering van de desbetreffende agenten hebben gehinderd die mij hebben gehinderd.

  Dus laten we inderdaad de eigen referentiekader en het individuele niveau hier overstijgen en kijken naar de gevolgen van het feit (cijfers) dat er hier een laaghangend semi-permiabel glazond plafond hangt voor de spiegeling van de maatschappij die een politiekorps hoort te zijn, waar we het volgens mij ook wel over eens zijn.

 15. peter
  22 augustus 2006 om 11:16 uur.

  Toth,

  Bedankt met jouw valt te praten. IK waardeer jouw standpunt jij hebt aangetoond hoe het voelt als bij gelijke geschikteheid een kandidaat met een niet Nederlandse achtergrond de boot mist. Zie de berichtgeving politieregio Gelderland Midden waarbij twee collega’s met een Marokkaanse achtergrond zich gediscrimineerd voelden omdat zij niet serieus genomen werden. Dit is een regelrechte schande!!!

  Mijn ervaring is positief om te werken met allochtone collega’s bovendien gaat het om waardevolle mensen en ik zie dit als een verreiking. Het moet dan ook wat mij betreft afgelopen zijn dat bij gelijke geschiktheid mensen met een andere achtergrond geen kans maken. Dit heet inderdaad discriminatie er wordt onderscheid gemaakt en dat druist in tegen mijn rechtsgevoelens. Daarom heb ik mij ook aangemeld bij de landelijke belangengroep die onder het voorzitterschap van Khalid El Yattioui zich zal inzetten voor gelijke rechten en kansen.

  Diversiteit hoort bij het politievak. En er is al vaker gesteld dat de politie niet zonder diversiteit kan. Dat betekend niet dat diversiteit een doel “an sich” is. Nee , diversiteit is een middel om te komen tot een meer professionelere organisatie wat beter aansluit op de samenleving. Dat is wat ik bedoel te zeggen en jij vat dit goed op.

  gr. peter.

 16. Riffia
  25 augustus 2006 om 01:27 uur.

  Peter hou je ook bij hoeveel autochtone politie agenten fraude en misdrijven plegen. Dat zijn er toch iets meer dan de Marokkanen die jij kan opnoemen.

  Eigenlijk best zielig hoe oppervlakkig mensen kunnen zijn… Je zult het toch moeten accepteren allochtonen zijn er en ze blijven er en worden er steeds meer en meer… Hoe harder je er tegen vecht hoe groter de angst in jullie leven zal heersen.

  Ik kijk naar een persoon of zijn hart wel op de juiste plek zit en het maakt mij niet of ie nou groen geel, wit of zwart is. Dus die 2 agenten die jij voor mij opnoemt zijn net zo kwalijk als autochtone agenten die fraude en misdrijven plegen.

Plaats je reactie