MAGHREBMAGAZINE

Marokko en Marokkaanse zakenUITGELICHT

27-07-17 | Reageer | Lees verder »
Wil je net als Hussein en Joan werken in een hecht team en jouw talent inzetten voor onze maatschappij? Zoek je een afwisselende baan met unieke ervaringen? Maak er politiewerk van. Bekijk hun verhaal in de video. Word ook agent:

REDACTIONEEL

12-09-16 | Reageer | Lees verder »
Het Offerfeest, of feest van Ibrahiem of Schapenfeest, is het belangrijkste feest van de islam. Het duurt drie dagen en wordt gevierd vanaf de 10e dag van de 12e maand van de islamitische kalender. De redactie van Maghreb.NL en MaghrebMagazine.NL wenst alle bezoekers een gezegend offerfeest. Eid mobarak!

Imams blij met hulp uit Marokko

18 juli 2008 | in Geloof | 4 Reacties

imamDe Marokkaanse imams in Nederland ontvangen hun collega’s uit Marokko in september met open armen. Dat zegt een woordvoerder van de Marokkaanse Imam Bond (MIB) in reactie op het besluit van de Marokkaanse koning om imams tijdens de ramadan naar verschillende Europese landen te sturen. Wel noemt hij het ‘opmerkelijk’ dat de focus dit jaar op radicalisering ligt.

De Marokkaanse overheid stuurt ieder jaar tijdens de ramadan imams Europa in om hun collega’s bij te staan. Dit jaar heeft koning Mohammed VI hun de opdracht gegeven erop toe te zien dat Marokkaanse onderdanen niet radicaliseren. Ondanks deze ‘opmerkelijke’ keus vindt de MIB het een goed initiatief. “Maar de imams die naar Nederland komen, moeten wel goed op de hoogte zijn van hoe de Nederlandse samenleving in elkaar steekt.”

Naar Nederland komt een zevental geestelijke geleerden. Wat ze precies gaan ondernemen is nog niet helemaal duidelijk. Wel hoopt de woordvoerder dat ze de Marokkaanse jongeren een aantal handvatten meegeven, meldt De Pers.

Er zijn 4 reacties

 1. Aklim
  18 juli 2008 om 12:53 uur.

  beter een iman uit marokko dan een uit midden oosten die onze kinderen op oorlogpad stuurt.

 2. Jamal
  20 juli 2008 om 06:06 uur.

  In welke taal worden de jongeren (die in NL zijn geboren) aangesproken door de imamas uit Maroc?

  De ezel stout al 40 lang zijn hoofd en wil niet leren !!!!!

 3. Jamal
  20 juli 2008 om 06:11 uur.

  17 juli, 2008
  SMN voorstander van het opleiden van imams in Nederland
  Het Samenwerkingsverband van Marokkanen in Nederland (SMN) is tegen het plan van de Marokkaanse regering om islamitische geestelijken uit te zenden naar Nederland. Marokko wil zeven geestelijken in de maand Ramadan naar Nederland sturen om extremisme en fanatisme tegen te gaan alsmede de Marokkaanse gemeenschap aan religieuze tradities van Marokkanen te binden. Dit plan gaat in tegen de scheiding van kerk en staat en de vrijheid van godsdienst. Inmenging met religieuze aangelegenheden van de Marokkaanse gemeenschap in Nederland is onwenselijk. Het tegengaan van radicalisering en extremisme is een uitdaging van de Nederlandse samenleving en dient hier te worden opgelost. SMN pleit voor extra middelen om meer imams in Nederland op te leiden zodat zij de religieuze waarden kunnen uitdragen binnen onze democratische rechtsstaat.

  Het SMN heeft op zich niks tegen de komst van individuele imams naar Nederland om het religieus leven van Marokkanen te begeleiden. Wel is zij van mening dat een moskee of gebedshuis zelf daarover mag beslissen. Het plan van de Marokkaanse regering gaat in dat opzicht te ver. Inmenging met religieuze aangelegenheden van de Marokkaanse gemeenschap in Nederland is om die reden niet wenselijk.
  Het SMN is van oordeel dat de Marokkaanse staat zich niet mag bemoeien met de inhoud van het geloof van autonome gebedshuizen en moskeeën in Nederland. Het is de taak en verantwoordelijkheid van de (lokale) geloofsgemeenschappen zelf daar invulling aan te geven. Daarnaast is het aan een bepaald individu of groep zelf om te bepalen welke geloofsrichting of interpretatie van de islam gevolg wordt. Het enige kader is de democratische rechtsstaat.
  Een ander punt van kritiek betreft de gedachte dat met de inzet van islamitische geestelijken uit Marokko extremisme en radicalisering bestreden zouden kunnen worden. Het SMN twijfelt sterk aan de haalbaarheid van deze doelstelling. Radicalisering is een Nederlands probleem en dient in die context opgelost te worden. Daarnaast worden jongeren veelal door andere radicaliseringsprocessen en personen buiten de moskee beïnvloed en dus zal de inzet van islamitische geleerden uit Marokko niet veel bijdragen aan een betere communicatie tussen jongeren en deze imams.
  Tot slot is het SMN een warme pleitbezorger van een imamopleiding op Nederlandse bodem geïnitieerd door de Marokkaanse gemeenschap en rekening houdend met de wensen van de eigen geloofsgemeenschap en de eisen van de Nederlandse pluriforme samenleving. Het SMN wil dat er meer energie gestoken wordt in het opleiden van Nederlandse imams zodat zij de religieuze waarden kunnen uitdragen binnen de democratische rechtstaat.

 4. Jamal
  20 juli 2008 om 06:13 uur.

  Corectie:

  De ezel stout al 40 jaar lang zijn hoofd, en toch wil hij niet leren

Plaats je reactie