MAGHREBMAGAZINE

Marokko en Marokkaanse zakenUITGELICHT

27-07-17 | Reageer | Lees verder »
Wil je net als Hussein en Joan werken in een hecht team en jouw talent inzetten voor onze maatschappij? Zoek je een afwisselende baan met unieke ervaringen? Maak er politiewerk van. Bekijk hun verhaal in de video. Word ook agent:

REDACTIONEEL

12-09-16 | Reageer | Lees verder »
Het Offerfeest, of feest van Ibrahiem of Schapenfeest, is het belangrijkste feest van de islam. Het duurt drie dagen en wordt gevierd vanaf de 10e dag van de 12e maand van de islamitische kalender. De redactie van Maghreb.NL en MaghrebMagazine.NL wenst alle bezoekers een gezegend offerfeest. Eid mobarak!

SMN voorstander opleiden imams in NL

21 juli 2008 | in Marokko | 2 Reacties

SMNHet Samenwerkingsverband van Marokkanen in Nederland (SMN) is tegen het plan van de Marokkaanse regering om islamitische geestelijken uit te zenden naar Nederland. Marokko wil zeven geestelijken in de maand Ramadan naar Nederland sturen om extremisme en fanatisme tegen te gaan alsmede de Marokkaanse gemeenschap aan religieuze tradities van Marokkanen te binden.

Dit plan gaat in tegen de scheiding van kerk en staat en de vrijheid van godsdienst. Inmenging met religieuze aangelegenheden van de Marokkaanse gemeenschap in Nederland is onwenselijk. Het tegengaan van radicalisering en extremisme is een uitdaging van de Nederlandse samenleving en dient hier te worden opgelost. SMN pleit voor extra middelen om meer imams in Nederland op te leiden zodat zij de religieuze waarden kunnen uitdragen binnen onze democratische rechtsstaat.

Het SMN heeft op zich niks tegen de komst van individuele imams naar Nederland om het religieus leven van Marokkanen te begeleiden. Wel is zij van mening dat een moskee of gebedshuis zelf daarover mag beslissen. Het plan van de Marokkaanse regering gaat in dat opzicht te ver. Inmenging met religieuze aangelegenheden van de Marokkaanse gemeenschap in Nederland is om die reden niet wenselijk.

Het SMN is van oordeel dat de Marokkaanse staat zich niet mag bemoeien met de inhoud van het geloof van autonome gebedshuizen en moskeeën in Nederland. Het is de taak en verantwoordelijkheid van de (lokale) geloofsgemeenschappen zelf daar invulling aan te geven. Daarnaast is het aan een bepaald individu of groep zelf om te bepalen welke geloofsrichting of interpretatie van de islam gevolg wordt. Het enige kader is de democratische rechtsstaat.

Een ander punt van kritiek betreft de gedachte dat met de inzet van islamitische geestelijken uit Marokko extremisme en radicalisering bestreden zouden kunnen worden. Het SMN twijfelt sterk aan de haalbaarheid van deze doelstelling. Radicalisering is een Nederlands probleem en dient in die context opgelost te worden. Daarnaast worden jongeren veelal door andere radicaliseringsprocessen en personen buiten de moskee beïnvloed en dus zal de inzet van islamitische geleerden uit Marokko niet veel bijdragen aan een betere communicatie tussen jongeren en deze imams.

Tot slot is het SMN een warme pleitbezorger van een imamopleiding op Nederlandse bodem geïnitieerd door de Marokkaanse gemeenschap en rekening houdend met de wensen van de eigen geloofsgemeenschap en de eisen van de Nederlandse pluriforme samenleving. Het SMN wil dat er meer energie gestoken wordt in het opleiden van Nederlandse imams zodat zij de religieuze waarden kunnen uitdragen binnen de democratische rechtstaat.

Er zijn 2 reacties

 1. Maghreb.NL » Blog Archive » RMMN: onnodige heisa m.b.t. komst Imams
  21 juli 2008 om 01:34 uur.

  […] vastenmaand Ramadan. Met name het Samenwerkingsverband van Marokkanen in Nederland (SMN) heeft kritiek geuit op de komst van de Marokkaanse […]

 2. HENK EL MAKHLOUFI
  21 juli 2008 om 06:25 uur.

  j
  Jamal,
  Hoe verhoud het bovenstaande zich van RMMN met jou stellingen in het door jou gepubliceerde.
  Ik krijg de indruk dat men allemaal hetzelfde wil maar gewoon langs elkaar heen zit te praten.
  Of zie ik dat verkeerd?
  Of is er prake van een competentiekwestie?
  Dat zou triest zijn en de vooruitgang ernstig belemmeren.

Plaats je reactie