MAGHREBMAGAZINE

Marokko en Marokkaanse zakenUITGELICHT

27-07-17 | Reageer | Lees verder »
Wil je net als Hussein en Joan werken in een hecht team en jouw talent inzetten voor onze maatschappij? Zoek je een afwisselende baan met unieke ervaringen? Maak er politiewerk van. Bekijk hun verhaal in de video. Word ook agent:

REDACTIONEEL

12-09-16 | Reageer | Lees verder »
Het Offerfeest, of feest van Ibrahiem of Schapenfeest, is het belangrijkste feest van de islam. Het duurt drie dagen en wordt gevierd vanaf de 10e dag van de 12e maand van de islamitische kalender. De redactie van Maghreb.NL en MaghrebMagazine.NL wenst alle bezoekers een gezegend offerfeest. Eid mobarak!

Marcouch voor etnische registratie criminelen

19 september 2008 | in Overheid | 13 Reacties

Ahmed Marcouch, stadsdeelvoorzitter van Slotervaart, is een voorstander van het plan van minister Guusje ter Horst (Binnenlandse Zaken) om voortaan de etnische achtergrond van misdadigers te registeren. De Amsterdamse burgemeester Cohen vindt het geen goed idee om de afkomst van criminelen te registreren.

Volgens Cohen is registratie een ”zeer zwaar middel, met mogelijk negatieve gevolgen voor etnische groepen in de samenleving”. Maar volgens Marcouch is het met de registratie beter mogelijk om criminaliteit te bestrijden. Het Sociaal en Cultureel Planburo komt in december met een definitief advies over de etnische registratie, schrijft Het Parool.

Er zijn 13 reacties

 1. Henk el Makhloufi
  19 september 2008 om 01:17 uur.

  Maar dan ook het verschil aangeven voor de autochtone inwoners die dan in de krant kunnen worden aangeduid als
  ” De 30 jarige Brabander”of “de 16 jarige Limburger”.
  En anders geen gelul,geen etnische registratie,want het volgende is het geloof,of de stamkwalificatie o.i.d..
  Voor we het weten zijn we weer “ubermenschen”aan het kweken.

 2. mAGHREBIE
  19 september 2008 om 04:03 uur.

  Ik maak me ook zorgen om deze registratie. Want uit de cijfers zal men enig conclussies trekken die hij zelf voor ogen heeft.
  Voor onze grote vriend Wilders, is het raak schieten in de kaasgaten.

 3. Rachid
  19 september 2008 om 04:03 uur.

  Marcouch heeft afgelopen tijd geen aandacht gehad zeker en wil toch weer in de positiviteit van de autochtonen komen en in de negativiteit van de allochtonen.
  Marcouch, WIJ ZIJN STERK EN KUNNEN JOU WEL AAN. Als je denkt door middel van deze berichten in de publiciteit te koemne en je doel bereiken, een stoeltje in Den haag, het zal je nooit lukken, want WIJ ZIJN TEGEN en ons steun zul je nooit hebben.

 4. rachid
  20 september 2008 om 12:27 uur.

  KLASSE RACHID, JE HEBT GELIJK

 5. Dunow
  20 september 2008 om 01:56 uur.

  Hoezo los je de problemen op als er een registratie is van afkomst? Marcouch wat bereik je hiermee.. zoals Rachid zei, zolang wij bestaan zul jij nooit je stoeltje krijgen in Den Haag, ik zal er alles aan doen om jouw dat stoeltje te onthouden. Vuile, smerige hielenlikker..

  Er zijn genoeg Marokkanen die het goed doen in Slotervaart, maar daar hoor ik je niet over.

  Maar Marcouch, maak je niet druk, zolang wij aan ons geloof blijven vast houden zullen we nooit te breken zijn, zolang wij in Allah blijven geloven zal er niemand zijn die ons neer krijgt. Al sluit je ons op, al pak je ons geld af, al neem je onze kinderen af, wij blijven vasthouden aan de islam als een berg die zich vast blijft klammen aan de aarde. Want Allah is groot.

  xx

 6. inayat
  20 september 2008 om 02:04 uur.

  Op zich geen slecht idee want, daaruit zal blijken dat de kruimeldieven voornamelijk allochtoon zijn en dat de grote witte boord criminelen in het bijzonder blanke autochtonen zijn.

 7. mAGHREBIE
  20 september 2008 om 03:27 uur.

  Rachid en Dunov,

  Ik ben het zelf ook niet eens met Marcouch, maar dat is geen rede om zo vijandig te reageren. Hij heeft een mening, daar kun je over discussieren. Onze gemeenschap is zelf niet in staat geweest om haar problemen Zelf op te lossen, ondanks het feit dat de meeste ouders vijf keer per dag naar de moskee gaan. We moeten niet wachten totdat mensen de leer van de Islam gaan uitvoeren zodat de problemen dan vanzelf opgelost worden. De ouders moeten NU hun verantwoordelijkheid nemen, met of zonder Islam.

  En het is heel laf van Marokkanen om zelf niet bij te dragen aan een oplossing, maar het wel makkelijk vinden om vanuit hun luie stoel iedere mening of actie van anderen te bekritiseren en aan te vallen

 8. Hassanhasson
  21 september 2008 om 08:26 uur.

  Voor een keer ben ik met Marcouch eens. Het is een geweldig idee.
  Invoeren die handel en wel consequent.
  Waarom pleiten Wilde(rs)Lucifer en Verdonkey er niet voor?

 9. Inayat
  21 september 2008 om 02:05 uur.

  Gelezen op een andere site, van een Surinaamse columnist:

  “Wat mij betreft heeft de Amsterdamse burgemeester Cohen een goede aanzet gegeven om eindelijk man en paard te specificeren.

  Hoewel illusoir, verwacht ik dan ook dat het over de gehele breedte gebeurd. We worden dat betreft vaker in het ongewisse gelaten over de etnische achtergrond van dader(s). Ik noem een aantal voorbeelden: de nieuwe verdachte van de Zutphense moord, de Rotterdamse martelmoord, de Groningse homo-hiv-orgie, de Exloërmondse camperverkrachting van een 12-jarig meisje dat daarna werd doodgereden, de Zandse brandstichtingen, de Roosendaalse bijlmoord op het NS-station, de Utrechtse pedofiel en onlangs de Budelse internet-afspraak-verkrachting van een 14-jarig meisje. Amper anderhalf jaar woon ik weer in Nederland; allemaal ernstige delicten die in deze korte tijdsperiode de revue zijn gepasseerd, maar waarvan de etniciteit en sociale achtergrond van daders niet werd benadrukt. Dan zwijg ik over de gevallen van ‘zinloos geweld’ door alcoholgedrenkte provinciejongeren. We moeten dus kennelijk successievelijk aannemen dat het allemaal om blank schorem gaat”.

 10. aziz
  23 september 2008 om 04:00 uur.

  misdaad etnisch registreren.— NEE

  Het is beter om misdaad te registreren naar sociaal economisch achtergrond.

  Dat sommige sociaal economische lagen van de samenleving door bepaalde etnische minderheden wordt bevolkt heeft andere oorzaken.

  De misdaden waar het omgaat werden een halve eeuw geleden gepleeg door hollanders die in dezelfde economische situatie zaten.
  Dat is nu echter niet meer zo. Hollanders zijn welvarend…. maar ja de onderste laag moet blijven bestaan, want die moeten de lagere functies in de samenleving oppikken. FEITEN ZIJN FEITEN.

  WA Allahu a3lam

 11. Astrid Essed
  24 september 2008 om 02:57 uur.

  Geachte Redactie en lezers,

  Ik ben het geheel oneens met de heer Marcouch tav zijn instemming met de etnische registratie van criminelen en ondersteun van harte het door burgemeester Cohen ingenomen standpunt

  Onder P/S doe ik u mijn commentaar tav het voorgenomen plan van minister Ter Horst tav etnische registratie uitgebreider toekomen

  Vriendelijke groeten
  Astrid Essed

  Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.

  Artikel 1, Nederlandse Grondwet

  Geachte Redactie en lezers,

  Uiteraard bent u op de hoogte van het tijdens een interview in Het Parool onthulde voorgenomen plan van minister Ter Horst, tot registratie van criminelen op basis van hun etnische afkomst

  Zie

  http://www.parool.nl/parool/nl/7/Misdaad/article/detail/32527/2008/09/16/Misdaad-ook-etnisch-registreren.dhtml

  http://www.nu.nl/news/1746807/11/Ter_Horst_wil_bij_misdaad_etniciteit_registreren.html

  http://www.nrc.nl/binnenland/article1986172.ece/Ter_Horst_wil_bij_misdaad_etniciteit_registreren

  Volgens de bewindsvrouwe ”behoeft deze registratie niet tot stigmatisering te leiden” en ziet zij het als een ” ‘neutrale doelgroepanalyse,’ die juist ook ten goede kan komen aan de minderheidsgroepen, ”omdat het de oplossing van hun problemen dichterbij kan brengen of discriminatie aan het licht kan brengen.”

  Redactie en lezers, ik ben echter van mening, dat een dergelijk plan niet alleen stigmatisering in de hand zal werken, maar alszijnde discriminerend, in strijd is met de fundamenten van de democratische rechtsstaat

  Dienaangaande wil ik u graag attent maken op mijn onder P/S geschreven commentaar

  Hoewel het geheel niet eens met de door de Amsterdamse burgemeester de heer Cohen [1] uitgedragen beleid, is het in ieder geval hoopgevend, dat zowel hij als de PvdA Eerste Kamerfractie bij monde van de heer Noten, zich verklaarde tegenstanders hebben getoond van het voorgenomen plan van de minister

  Zie

  http://www.depers.nl/Binnenland/?ID=245606&ref=rss

  http://www.nrcnext.nl/nieuws/nederland/article1987855.ece/PvdA-senator_tegen_registratie_etniciteit_crimineel

  Ik behoef u bovendien niet te wijzen op de contemporaine geschiedenis tussen 1933-1945, om aan te tonen, waartoe in extremis registratie op basis van etniciteit en afkomst kan leiden

  De historische omstandigheden verschillen uiteraard, maar het gevaar voor misbruik [los van stigmatisering] is levensgroot aanwezig

  Vriendelijke groeten

  Astrid Essed

  [1]

  Ter herinnering:

  Als voormalig Staatssectetaris van Justitie is de heer Cohen verantwoordelijk geweest voor de invoering van de verscherpte vreemdelingenwet 2000
  Als burgemeester is hij o.a. verantwoordelijk voor de invoering van het preventief fouilleren, waarbij met enige regelmaat illegalen worden aangehouden
  Eveneens valt onder zijn verantwoordelijkheid de politierazzia dd 16-6 2007 in het Grand Cafe in Zuid-Oost

  Zie

  http://www.allincluded.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=137&Itemid=1

  Registratie etniciteit bij criminelen in strijd met democratische rechtsregels

  Geachte Redactie,

  Ik heb met verontrusting kennisgenomen van het voorgenomen plan van minister Ter Horst betreffende de registratie van criminelen op basis van hun etnische afkomst.
  Volgens de door de minister aangevoerde argumentatie zou hier sprake zijn van een ”neutrale doelgroepenanalyse”, die zou kunnen bijdragen aan de oplossing van de problemen van minderheidsgroepen

  Van een ”neutrale doelgroepenanalyse” is echter geen sprake, aangezien met een dergelijke registratie een impliciet verband wordt gelegd tussen vormen van criminaliteit enerzijds en de etnische afkomst van de dader anderszijds.
  Bovendien is het mi kwalijk, dat de minister zich met de kwalificatie ”problemen van minderheidsgroepen”, in generaliserende zin uitlaat en de ook bij autochtonen voorkomende criminaliteit, impliciet bagatelliseert.

  Het ernstigste echter acht ik het feit, dat een dergelijke registratie in strijd is met het in artikel 1, Nederlandse Grondwet, vastgelegde gelijkheidsprincipe, waarbij ieder onderscheid op basis van afkomst verboden is.

  Een eventuele invoering van registratie op basis van etniciteit zal dan ook leiden tot een ondergraving van de fundamentele principes van de democratische rechtsstaat.

  Vriendelijke groeten

  Astrid Essed

 12. bibi
  24 september 2008 om 08:55 uur.

  Wel eens naar opsporing verzocht gekeken, zie je toch ook gelijk op de camerabeelden of de dader wit/wart is.

  Als een hond iemand bijt wordt deze afgemaakt, hierbij vermelden ze toch ook het ras bijvoorbeeld een pitbull en logisch want nee het is geen keeshondje.

  Wat maakt het uit als je iets bij de naam noemt. En natuurlijk is het misschien niet altijd even leuk maar ja als je er niet omheen kan.. En dat er nooit wat goeds gezegd wordt over Marokkanen, mocht dit dus een keer wel het geval zijn dan mag er dus wel groot boven komen te staan MAROKKANEN.. niet met 2 maten meten he!!

 13. Peter = denaam
  25 september 2008 om 12:53 uur.

  Er word al langer informatie over etnische achtergrond enzo genoemd in sommige rapporten, onderzoeken. Jaarrapport SCP 2007 integratie bv. Niks mis mee.

  Precies zoals Bibi zegt. Als er wat goeds te melden is, dan is het geen probleem dat bv Marokkaanse achtergrond vermeld word. Dan ook geen probleem bij registreren van criminelen enzo.

Plaats je reactie