MAGHREBMAGAZINE

Marokko en Marokkaanse zakenUITGELICHT

27-07-17 | Reageer | Lees verder »
Wil je net als Hussein en Joan werken in een hecht team en jouw talent inzetten voor onze maatschappij? Zoek je een afwisselende baan met unieke ervaringen? Maak er politiewerk van. Bekijk hun verhaal in de video. Word ook agent:

REDACTIONEEL

12-09-16 | Reageer | Lees verder »
Het Offerfeest, of feest van Ibrahiem of Schapenfeest, is het belangrijkste feest van de islam. Het duurt drie dagen en wordt gevierd vanaf de 10e dag van de 12e maand van de islamitische kalender. De redactie van Maghreb.NL en MaghrebMagazine.NL wenst alle bezoekers een gezegend offerfeest. Eid mobarak!

Waarom het in Marokko zo rustig blijft

05 februari 2011 | in Marokko | 36 Reacties

De omstandigheden zijn precies hetzelfde of zelfs nog erger dan in Tunesië en Egypte, maar Marokko heeft koning Mohammed VI, van wie alles afglijdt. Hoe kan dat?

Het wordt geprobeerd, maar de vonk slaat niet echt over. In de Marokkaanse hoofdstad Rabat overgoot een werkloze leraar zich dinsdag voor het ministerie van Onderwijs met benzine en vatte vlam. Net als zijn medeprotesteerders wilde hij een vaste baan. Zondag sloeg de oproerpolitie in Tanger een protest tegen de werkloosheid, woningnood en het beleid van de Marokkaanse regering uiteen toen er ‘intifidah’ werd gescandeerd.

In tien dagen probeerden vier mensen zich in Marokko in de fik te steken naar het voorbeeld van de Tunesische marktkoopman. Het zijn kleine protesten die geen duizenden, tienduizenden, of zelfs miljoenen op de been brengen zoals elders in de Arabische wereld.

Raar, want statistisch doen Marokkanen qua misère niet onder voor hun broeders in Egypte en Tunesië die verandering afdwongen. Sterker nog, ze zijn slechter af. Het bruto nationaal product per hoofd van de bevolking is met 4.900 dollar aanzienlijk lager dan in Tunesië (9.500 dollar) en Egypte (6.200 dollar). De werkloosheid ligt met een kleine 10 procent even hoog als in Egypte. En 15 procent van de Marokkanen leeft onder de armoedegrens (tegenover 20 procent in Egypte en 4 procent in Tunesië).

Dat het in Marokko relatief rustig is heeft verschillende oorzaken

Meer is hier verder te lezen.

Er zijn 36 reacties

 1. Adil
  05 februari 2011 om 11:44 uur.

  zelfs hier niemand druft wat te zeggen

 2. Moslim
  06 februari 2011 om 01:57 uur.

  Lang leven de arabische leiders .MAAR NIET HEUS !!!

 3. MR
  06 februari 2011 om 02:08 uur.

  Beste Adil,
  Jij moet niet gaan lopen zeuren
  Als je kijkt, moet je Marokko niet vergelijken met Egypte en Tunesië en Al Hamdo li allah Zeggen!

 4. berber
  06 februari 2011 om 07:38 uur.

  marokko gaat inscha allah veranderen zonder protesten of geweld
  hij is bezig met sahara in rif over tien jaar is marokko beter dan somig landen en europa be ithni allah.

 5. Naf
  07 februari 2011 om 09:35 uur.

  Veranderingen in Marokko sinds Mohammed VI

  De huidige koning van Marokko, Mohammed VI, zit alweer 11 jaar in het zadel. In 1999 erfde hij een zware last van zijn vader. De heerschappij van wijlen koning Hassan II leverde een land op dat getekend was door politieke onderdrukking, corruptie, economische en sociale malaise. Hoe is zijn opvolger omgegaan met deze erfenis? Is hij erin geslaagd politieke, economische en sociale hervormingen door te voeren? Of heeft zijn strategie een hoog cosmetisch gehalte om alleen meer goodwill en een sympathiek imago bij het volk te kweken? Een volk dat in toenemende mate zijn onvrede uit, die met name door de islamisten wordt vertolkt.

  Monarchie in Marokko
  Volgens de grondwet is Marokko een constitutionele monarchie. Dit betekent dat de koning heerser en regeerder is over het land. Hij staat aan het hoofd van de belangrijkste instituties zoals het kabinet, de gerechtelijke macht en de Raad van de Islamitische Wetsgeleerden. Daarnaast geeft hij leiding aan het leger en last but not least is hij de leider der gelovigen. Deze laatste positie ontleent hij aan de historische traditie en de religieuze legitimiteit die zijn oorsprong heeft in de bloedlijn van de huidige dynastie, de Alawieten, met de profeet Mohammed aan het begin.

  Initiatieven van Mohammed VI
  Al kort na zijn aantreden lanceerde de vorst nieuwe initiatieven om het land te bevrijden van een aantal problemen en taboes. In 2001 gaf hij groen licht voor de oprichting van het Institut Royal de la Culture Amazighe (Koninklijk Instituut voor de Amazigh Cultuur). Hiermee wilde hij erkenning bewerkstelligen van de Berberse identiteit van Marokko. In 2004 werd een nieuwe Mudawwana (familiewet) van kracht. In deze wetgeving kregen vrouwen meer rechten op het gebied van huwelijk, echtscheiding, kinderen en erfrecht. Aan deze verandering ging een lange strijd vooraf. Al sinds de totstandkoming van de Mudawwana in 1958 werden er felle discussies gevoerd over hervormingen van dit islamitisch familierecht. Jarenlang heeft de vrouwenbeweging binnen en buiten Marokko ervoor gestreden om de Mudawwana ter discussie te stellen. Lange tijd echter zonder succes. Maar door veranderingen op het maatschappelijk vlak, het feit dat de wet werd ingehaald door de realiteit, het commitment van Marokko aan internationale verdragen, druk vanuit internationale mensenrechtenorganisaties en de feitelijke emancipatie van Marokkaanse vrouwen door scholing, is de modernisering van het familierecht langzaam op gang gekomen. Bewust is er voor gekozen de hervormingen in het kader van de islam te initiëren, zodat weerstand vanuit islamistische hoek getemperd kan worden. Hoewel de wijzigingen niet voor volledige gelijkheid tussen man en vrouw hebben gezorgd, zijn ze symbolisch wel van belang. De werkelijke emancipatie van vrouwen op dit vlak hangt uiteindelijk af van een mentaliteitsverandering in de (rol)verhouding tussen man en vrouw alsmede de toepassing en naleving van dit recht in de dagelijkse praktijk.

  Een andere belangrijke stap was de installatie van de Instance Equité et Réconciliation (Instantie voor Rechtvaardigheid en Verzoening) die de schendingen van mensenrechten in de laatste veertig jaar heeft onderzocht. En recent nog, in maart 2006, stelde Mohammed VI een adviesraad voor zaken betreffende de Westelijke Sahara in. De raad, bestaande uit stamhoofden, politici en niet-gouvernementele organisaties uit de Westelijke Sahara, moest een plan presenteren over zelfbestuur van deze regio. Over deze gebeurtenissen hebben de Nederlandse media veelvuldig bericht.
  Parallel aan deze hervormingen lanceert de koning elk jaar een themacampagne. Zo maakten we kennis met Mohammed VI als bestrijder van armoede, vechter tegen analfabetisme en bevrijder van krottenwijkbewoners. Echter na vijftig jaar onafhankelijkheid koestert de gemiddelde Marokkaan allesbehalve een rooskleurig perspectief. Logisch, want de cijfers over werkloosheid en armoede zijn hoog en huisvesting en onderwijs haperen al jaren. Met als gevolg dat de groeiende jonge populatie massaal droomt van een toekomst aan de andere kant van de Middellandse Zee. Bovendien blijven ingrijpende democratische wijzigingen van de grondwet uit.

  Democratisch of cosmetisch?
  Een kritische waarnemer van Marokko kan de bescheiden veranderingen die de koning in gang heeft gezet niet los zien van het politieke krachtenveld dat zich thans in dit Noord-Afrikaanse land manifesteert. Het lijkt erop dat de gestes van de monarch naar de verschillende lagen van de bevolking mede zijn ingegeven door de natuurlijke en constante drang van de Makhzen – de koning en zijn politieke, religieuze, militaire en economische conglomeraat – om zich te kunnen handhaven. Overigens, Mohammed VI heeft goed gezien dat de traditionele partijen, zoals de socialisten en nationalisten, geen antwoord meer hebben op nijpende kwesties in de samenleving. En juist dit vacuüm gebruikt hij handig om zich te kunnen profileren. Voor het buitenspel zetten van radicale groepen zoekt hij naar nieuwe bondgenoten en probeert hij nieuwe contracten te sluiten met de elite van de civil society. De tegemoetkoming aan een deel van de eisen van de vrouwenbeweging, Berber-activisten en Sahraouis (inwoners van de zuidelijke gebieden) en het inkapselen van gematigde islamistische groepen onderstrepen deze strategie.

  Het genereren van dit krediet is vooral belangrijk en urgent om islamistische bewegingen van repliek te dienen. Deze krachten winnen meer en meer terrein onder het volk. Ook maken extremistische groepen, die zich hebben laten gelden via de terroristische aanslagen van Casablanca op 16 mei 2003, waarbij drieënveertig doden vielen, de huidige koning extra nerveus. Een cruciaal examen dat de vorst zal ondergaan zijn de parlementsverkiezingen van 2007. Al in 2002 maakten de gematigde islamisten, Parti de Justice et Développement (Partij voor Rechtvaardigheid en Ontwikkeling), een politieke opmars in een aantal verkiezingsdistricten. Daarbij moet wel aangetekend worden dat deze partij niet in alle districten mocht meedoen van de autoriteiten en dat de populaire radicale islamistische beweging Al Adl Wal Ishane van Sjeik Yassin nog steeds uit het parlement wordt geweerd.

  Stelling
  Ik wil de stelling poneren dat Mohammed VI alleen uit is op politiek zelfbehoud en nooit machtsconcessies zal doen. Het politiek inkapselen van gematigde islamistische groepen behoort tot de overgeërfde strategie van zijn vader. Toentertijd paste Hassan II deze tactiek toe op de vroeger sterkere linkse oppositie. Voor voortzetting van deze politiek is Mohammed VI achter de schermen druk bezig met het doen van nietszeggende concessies aan de islamisten, met name aan de Parti de Justice Developpement, in ruil voor politieke steun. De verkiezingen zullen volgens mij het bewijs leveren dat Mohammed VI een formidabel politiek schaker is!

  Kortom het gaat steeds beter met de ontwikkeling in Marokko

  Enkele van de belangrijkste veranderingen in dit land zijn:

  Een tunnel onder het Kanaal tussen Marokko en Spanje
  Aanleg van nieuwe wegen (Budget: 11,9 miljoen Euro)
  Een vijfjarig ontwikkelplan. Arabische investeerders zullen zorgen voor:
  – 5 Sterren hotels
  – Conventiecentra
  – Nieuwe complexen
  – Spa’s
  – Marina’s
  – Manege’s
  – Strandgelegenheden
  En andere investments zullen de nadruk leggen op:
  – Badplaatsen
  – Wegen
  – Haven
  – Onroerend Goed
  – Strandgelegenheden
  – Winkelcentra
  – Infrastructuur voor het vliegverkeer
  – Creëren van werkgelegenheid

  Marokko is een land in ontwikkeling, niet alleen op het gebied van politiek en mensenrechten, maar ook op dat van economie. De afgelopen zes jaar is Marokko er al in geslaagd om haar Bruto Binnenlands Product per hoofd van de bevolking meer dan te verdubbelen. Er wordt voorspeld dat Marokko, ondanks het huidige ongunstige economische en financiele klimaat, haar economische groei zal voortzetten in de komende jaren.

  Kansrijke sectoren in Marokko zijn met name landbouw, zonne-energie, afvalverwerking en water. Ook de infrastructuur en het toerisme bieden vele kansen. Op dit moment hebben al 2.500 buitenlandse bedrijven zich in Marokko gevestigd en dit aantal neemt ieder jaar toe. Deze groeiende interesse is in Europa duidelijk te zien. Het zijn niet langer alleen de geijkte landen Frankrijk en Spanje die kansen voor ondernemers bespeuren, ook landen als Denemarken, Duitsland en Belgie orienteren zich op de Marokkaanse markt. Nederland blijft wat dat betreft helaas nog wat achter. En dat, terwijl Marokko naast dit gunstige economische klimaat, nog veel meer te bieden heeft. Wat dacht u van Marokko’s geografische ligging, interessante geschiedenis, vakkundige ambachtslieden, vriendelijke bevolking en exotische cuisine? Redenen temeer om de 400-jarige relaties tussen Marokko en Nederland te vieren en bovendien nog verder aan te moedigen.

  Wanneer Nederland en Marokko samenwerken
  Vandaag de dag ontwikkelen veel Nederlandse multinationals in Marokko zich zeer voorspoedig (o.a. Shell, Akzo Nobel, Unilever, Van Oers, Philips). Deze multinationals nemen veel midden- en kleinbedrijven in hun kielzog mee, geïnteresseerd in de mogelijkheden die dit land te bieden heeft.

  De combinatie van Marokko’s economische en geografische kenmerken en de Nederlandse technologieen bieden mogelijkheden voor een intense samenwerking, die zich bovendien ook snel en efficiënt kan ontwikkelen.

  Men kan hierbij denken aan Nederlandse sectoren zoals landbouw, water, groene energie en het milieu, terwijl Marokko groente, fruit en chemicaliën verkoopt op de Nederlandse markt.

  Om deze samenwerking aan te moedigen en respectievelijke sectoren nader tot elkaar te brengen, geeft de Nederlandse Ambassade als vanouds advies over en orienteert zich op mogelijke partnerschappen tussen Nederlandse en Marokkaanse partijen. Ook zijn diverse programma’s ter promotie van economische bilaterale betrekkingen beschikbaar. Deze programma’s zijn onder andere: Matchmaking Facility (MMF), Private Sector Investment (PSI), MENA, Market Scans, PUM. Meer informatie kunt u verkrijgen via de EVD of de economische afdeling van de Nederlandse ambassade in Rabat.

  Ook Amsterdam Airlines & ML Tours dragen hun steentje bij
  ML Tours en Amsterdam Airlines geloven steevast in Marokko en zijn vastberaden hun steentje bij te dragen bij elke aanzet tot investering. Amsterdam Airlines is dan ook trots zich de exclusieve transportpartner te mogen noemen van het festiviteitenprogramma. Zijn General Sales Agent ML Tours behoort dan weer naast Unilever, Shell Agis, Heineken en andere bekenden tot het selecte clubje van sponsors van dit programma.

  HET GAAT STEEDS BETER MET MAROKKO EN ER ZIJN EEN HOOP DINGEN VERANDERD IN DE POSITIEVE ZIN. ER ZIJN OOK GEEN REDENS OM IN OPSTAND TE KOMEN ZOALS IN DE ANDERE NOORDAFRIKAANSE LANDEN. WIJ HOUDEN HET GEWOON RUSTIG. DE MEDIA WILT GRAAG DAT MAROKKO OOK UITBREEKT EN IS MAAR OP ZOEK NAAR DIT SOORT BEPRIKKELINGEN ZODAT DE HEL UITBREEKT IN MAROKKO. MAAR DIT ZAL NIET GEBEUREN.

 6. Azidan
  08 februari 2011 om 12:47 uur.

  Naf eh bezem,

  wij Marokkanen willen

  -Industrie
  -Industrie

  en geen homojobkes bij toeristische sectoren eh bezemina

  Wat zit je hier onzin te kramen

 7. carif
  08 februari 2011 om 03:21 uur.

  Naf

  Ik ben het helemaal met je eens je bent goed geinformeerd petje af.

 8. Rifeno
  09 februari 2011 om 12:13 uur.

  @NAF:

  BLA BLA BLA BLA….!

  En nog steeds is half Marokko werkloos, is er geen gezondheidszorg, corruptie is overal aanwezig, infrastructuur is een lachtertje, een weg wordt in januari aangelegd en in juli is het voor de helft al afgebroken, nog steeds geen rechten voor de armen (want de rijke is en mag alles), er wordt een instituut opgericht voor de Amazigh (dus niet berberse) cultuur, maar in de grondwet worden we nergens genoemd, Amazigh namen worden niet toegestaan, etc etc.

  Je kunt je doodstaren op zogenaamde initiatieven waar de Arabieren uit het Midden-Oosten bijdragen aan het maken van Marokko tot een grote hoerenhuis, maar dat is doodzonde.

  Ga naar Marokko, kijk hoe de mensen daar leven en vraag ze hoe ze het leven vinden en vraag jezelf af, waarom er nog dagelijks mensen de oversteek wagen naar Spanje in gammele bootjes.

 9. nam
  09 februari 2011 om 08:23 uur.

  deze man noemt zich journalist, ik zou onmiddelijk een ander job gaan zoeken.
  Het zegt genoeg over het Nederlandse onderwijs…

 10. NAF
  09 februari 2011 om 09:49 uur.

  @AZIDAN

  Die homojobkes worden nog niet geaccepteerd in Marokko gezien. Nu begrijp ik je. Je bent een homo en je bent niet en wordt niet geaccepteerd in Marokko gezien het tegen de wet en islam is en dus niet geaccepteerd is wordt in marokko. Het zit je dwars dat Marokko nog niet zo vrij is dat ze jou accepteren alszijnde een homo. Weet je nou dan zal ik je proberen te helpen door je te wijzen een handtekeningen aktie te beginnen voor het accepteren van homo’s en dan de minister van mensenrechten uit te nodigen en een petitie op te stellen en af te geven aan de minister. Misschien heb je kans dat onze Koning je punten op zijn agenda zet en iet voor je kan betekenen in deze.

  hahahahahahaha Azidan ik begrijp je nu volkomen je bent niet geaccepteerd en wordt niet geaccepteerd vandaar je je gal komt uitspugen hier op deze site met alleen maar negativiteit over marokko. hahahaa grappenmaken wallahila.. echt een zieke vent.

  Kom je toevallig ook bij de stadspark van Antwerpen…hahahahaha en hoeveel kost het om je te laten nemen van achteren heheheheheh…

 11. NAF
  09 februari 2011 om 09:52 uur.

  @AZIDAN

  Ken je Mimoun Tabla toevallig ook. Is hij niet een goede vriend van je..hahahaha

 12. NAF
  09 februari 2011 om 09:54 uur.

  @CARIF

  Dankjewel Carif… Dit zijn feiten over Marokko maar daar wordt niks over gezegd. Altijd maar negativiteit van de Media die marokko wilt blazen. Maar helaas met Marokko gaat het over het algemeen goed en ok hamdoelillah..

 13. NAF
  09 februari 2011 om 10:21 uur.

  MAROKKO
  De laatste jaren is de economische groei van MAROKKO toegenomen en de economie stabiel geworden. In 2006 was het BNP van Marokko 65 biljoen USD en het BNP per hoofd van de bevolking 2144 USD. Deze groei was vooral te danken aan verbeteringen in de landbouwsector. De groei van het BNP in de laatste jaren is in de sector landbouw, bosbouw, veeteelt en visserij 15,7 %, in de dienstverlenende sector 56,5 % en in andere industriële sectoren 27,8 %. Hierdoor is de economische situatie van het land sterk verbeterd.

  Zo’n 45 % van de bevolking werkt in de landbouw, bosbouw, veeteelt en visserij. Zo’n 20 % werkt in de industrie en zo’n 26 % in de dienstverlenende sector. Er is een werkloosheid van 9,7 %.

  Met zijn plan Visie 2010 probeert koning Mohammed VI de economie van Marokko een sterke impuls te geven, en zijn Plan Azuur heeft de vastgoedsector sterk gestimuleerd. In het algemeen is Marokko een land met een heerlijk klimaat, een rijke cultuur en geschiedenis, een populaire toeristenbestemming en een perfect land om in te investeren.

  De bodem van Marokko is rijk aan mineralen. Het land is na de USA en China de derde grootste producent van fosfaat. Er zitten grote, nog lang niet ten volle geëxploiteerde, hoeveelheden mineralen in de bodem. De mineraalwinningsindustrie is de sector die het grootste aandeel aan vreemde valuta het land binnenbrengt, is verantwoordelijk voor 35 % van de handel met het buitenland, en vormt 6 % van het BNP. De werkgelegenheidsmogelijkheden zijn vele. Daarnaast zijn er vele sectoren in de chemische en in de textielindustrie die bijdragen aan het verbeteren van de Marokkaanse economie.

  De Marokkaanse bodem bevat een grote reserve aan fosfaat. Fosfaatsteen kan op vele manieren worden omgezet naar ‘downstream’ chemicaliën. Daarnaast wordt er in Marokko onder andere koper, kobalt, anthracietkool, zilver, goud, ijzererts, zink en mangaan gewonnen.

  De fosfaatwinningsindustrie en de kunstmestindustrie, die onder meer fosforzuur en di-ammoniakfosfaat produceert, maken het grootste deel uit van de mineraalwinningsindustrie, meer dan enig ander mineraal. De fosfaatproductie is zo groot dat zij in 27 % van de wereldwijde behoefte voorziet. De hoeveel in de Westelijke Sahara liggende fosfaatreserve is enorm en groter dan 70 % van de wereldwijde reserves. Een groot deel van het fosfaat wordt onverwerkt uitgevoerd.

  Daarnaast zijn er andere mineralen die een belangrijke rol spelen, bijvoorbeeld ijzererts. Marokko is in Afrika de grootste producent van looderts en kobalt. Het land heeft enorme reserves zink, kool en mangaan. Andere sectoren met potentieel voor groei zijn de olie- en aardgaswinning, en de grote bodemvoorraden aan goud, zilver, lood, ijzer en fosfaat die in het Atlasgebergte zijn ontdekt

  Groei wordt daarnaast ook verwacht in andere sectoren, zoals de suikerproductie, textielindustrie, leerproductenindustrie, cementproductie, mechanische industrie, melkproductie en meelfabrieken. De cementindustrie profiteert van de grote hoeveelheid bouwprojecten die in het hele land zijn geïnitieerd. In Casablanca, Tanger, Agadir en andere steden zijn meer dan negen cementproducerende bedrijven, die groeien door de steeds meer toenemende vraag. Door de belastingvrije import naar de USA-markt onder het Free Trade Agreement maakt ook de leerproductenindustrie een groei door. De Marokkaanse regering heeft het op zich genomen om de goederen in het buitenland te marketen.

  De laatste jaren is de economische groei van het land zwaar toegenomen en de economie stabiel geworden. In 2006 was het BNP van Marokko 65 biljoen USD en het BNP per hoofd van de bevolking 2144 USD. Deze groei was vooral te danken aan verbeteringen in de landbouwsector. De groei van het BNP in de laatste jaren is in de sector landbouw, bosbouw, veeteelt en visserij 15,7 %, in de dienstverlenende sector 56,5 % en in andere industriële sectoren 27,8 %. Hierdoor is de economische situatie van het land sterk verbeterd.

  by the way one marokkaanse koning Mohamed de VI is nummer 7 van de rijkste staathoofden ter wereld.

  Met wat is de rest van Noord afrika te vergelijken met Marokko of onze koning.

  KISS MY NATERUL BLACK ASS….(voor degene die altijd maar negatief zijn over marokko) Marokko is the best so fuck the rest..

 14. NAF
  09 februari 2011 om 11:32 uur.

  @RIFENO

  Amazigh namen worden idd niet toegestaan. Dit klopt gezien het met het geloof de islam te maken heeft en het ook een plicht is binnen de islam je kind een islamitisch naam te geven.

  De Moslim dient oprecht en goed te zijn, en dit hoort te blijken uit alle aspecten van zijn of haar bestaan. Een goede naam is hier zeker een onderdeel van – het is als een sieraad voor de Moslim waarmee hij aangesproken wordt en wat iets over hem zegt, en het is de naam die hij draagt in dit leven en het hiernamaals.

  Hieruit leren we dat wanneer een naam duidelijk tegen de Islam is, en polytheïsme en dwaling vertegenwoordigt, het verplicht is om het te veranderen naar iets beters. Wat betreft namen die specifiek aan de niet-Moslims toebehoren en aan niemand anders, de meeste geleerden zeggen dat het in dit geval verplicht wordt om de naam te veranderen wanneer men zich bekeerd tot de Islam. Dit heeft als doel om een duidelijk onderscheid te maken tussen de identiteit van de Moslim en die van de niet-Moslim.

  Je bent wel verplicht een arabische naam te dragen omdat je alleen arabische namen worden erkend in de dien Islam. De koran staat ook in eht arabisch geschreven. De betekenissen van de namen worden in het arabisch vernoemd omdat de Koran ook in het arabisch is.

  Een Amazigh naam is geen erkende islamitsche naam die ook niet vermeld staat in de KORAN en omdat het tegen de islamitische regel is, zal dit ook niet veranderen in de wetten en plichten van Marokko, omdat Marokko leeft onder de islamitische beoogde rechtvaardigheid. Einde discussie over Amazighnamen worden niet en nooit toegekend in Marokko. Misschien hier in nederland wel maar niet in marokko. Geef je je kind toch een Amazigh naam krijg je geen Marokkaanse identiteit met een Amazigh naam dan ben je gewoon verplicht om een arabische erkende islamitische naam te kiezen.

 15. Rifeno
  09 februari 2011 om 05:38 uur.

  @NAF

  Ik heb je op alle punten weerlegd, maar jij reageert alleen op het puntje van de Amazigh namen. Dat de Koran in het Arabisch is geschreven en dat de profeet (vzmh) Arabier was, dat weten we nu ondertussen wel.

  Als vrijwel (99%) alle Imazighen moslim zijn, hoe is het dan mogelijk dat hun Namen de identiteit van de moslims verzwakken??

  Daarnaast zijn “Islamitische namen” alle namen van Allah (swt) met Abd el ervoor, en de namen van de profeten. Hoe verklaar je alle andere namen die de Arabieren gebruiken dan?

  Je eigen domheid, fungeert als een bord voor je kop.

 16. soussie vrai
  09 februari 2011 om 10:36 uur.

  @ azi el gra

  a hoofd hier krijgen jullie industrie maar jullie rwafa willen niet werken a vriend.

  2 dat dacht algerije ook industrie industrie in de jaren zestig wat is er van gekomen. NIJenti geen landbouw geen industrie geen water. maar jij bent volgens mij geen berber. jij ben volgens mij een jhonny die ballen geen verstand van heeft.

  naf je moet die azidan niet serieus nemen. hij is net een poenpoen waar je water over heen gooit. absorbeert het niet het glijd er gewoon af.

 17. Azidan
  11 februari 2011 om 10:15 uur.

  Salam

  In Marokko heb je geen Arbeidsrecht

  Heb je geen werkloosheidsuitkeringen, heb je geen consumentenrecht,

  er is geen controle, geen voedselinspectie,

  In Marokko kan een jongetje werken vanaf 10 jaar voor 16 uren per dag, er is geen recht op compensatie indien er een ongeval is op de werkvloer,

  In Marokko, moet je elke politieagent die je tegenkomt, moet je hem wat dirhams toestoppen,

  In Marokko zijn de huizen veel te duur,

  In Europa kan je als je verstandig omgaat met je geld, en je werkt, dan kan je een “menswaardig” leven leiden, je kan een appartement huren, je kan meubels kopen, je kan hamdoulilah een goed leven leiden, in MAROKKO NIET!!!

  In Marokko heb je sociale zekerheid, je krijgt misschien een klein pensioentje als je als militair werkt of zo of als politieagent, maar verder niets, de meeste politiekers zijn allemaal dieven

  Het is geen kwestie van riyafa of souassa of arabieren, je hebt ook Riyafa die stelen en die deel uitmaken van de makhzen,

  In Marokko is de werknemer aan de grillen overgelaten van de baas,

  Er is totaal geen wetgeving, van niets, het is gewoon een jungle, waar de sterkste de zwakste opeet,

  Toerisme kan enkel geld brengen in de zomermaanden, bovendien wanneer Marokko opgeschriklt wordt door een aanslag dan gaan er minder en minder toeristen komen bovendien gaan minder en minder Europese Marokko naar Marokko ze verkiezen te gaan naar Spanje, Frankrijk en Turkije

  Wat landbouw betreft, landbouw is ook een zeer onzekere sector, stel dat er een natuurramp komt zoals droogte en watersnood, dan kan dit voor verminderde inkomsten zorgen, men mag ook niet de oprukking van de sahara vergete

 18. Azidan
  11 februari 2011 om 10:26 uur.

  Hetgeen Marokko kan helpen is tegengaan van de corruptie.

  En ook het geld van de onbetrouwbare sectoren zoals toerisme en landbouw laten tergvloeien naar de burgers en niet naar de rijken.

 19. Azidan
  11 februari 2011 om 12:22 uur.

  Beste Naf

  Je zegt dat Marokko, de Amazigh namen verbied omdat het in tegenspraak is met de Islam

  Dus volgens jou is Marokko een Islamitisch land. Als Marokko dan zich beroept op de Islam. Dan moet marokko de sexy presentatrices ontslagen, de prostitutie verbieden,

  de afschaffing van Club Med waar varkensvlees wordt geserveerd,

  Dan moet Marokko al het alcohol verbieden, dan moet Marokko in de naam van de Islam ook de talrijke fitnahzenders van de ether halen zoals 2M

  Dan moet Marokko al de talrijke stelende ministers ontslagen omdat stelen haram is

  Dan moet de vrouw van Mohammed 6 een hoofddoek opzetten en niet zo met haar rosse haren rondlopen zoals een westerse vrouw

  Dan moet Marokko de Hasj-teelt verbieden

  En bovendien m’n onkel heeft z’n dochter noemidia genoemd en hij bleef voet bij stuk houden tot ze de naam geaccepteerd hebben.

  Een andere kennis van me heeft zijn dochter “thaziri” genaamd en ze hebben hem ook geaccepteerd

  Dus, Naf, het Tamazight zal met rasse schreden terugkomen

  Als Qamar = Maan toegestaan is waarom zou Thaziri niet toegestaan zijn want Thaziri is enkel de vertaling voor Maan, Thaziri betekent “maan” in het Thmazight

  Zolang de naam of het nou een Hebreeuwse naam is of een Eskimo naam of een Engelse naam zolang de naam een goede betekenis heeft is het oké.

  En bovendien zelfs al neem je een Arabische naam aan dat voegt niets toe aan de Arabieren.

  De Arabieren moeten evengoed hun paradijs verdienen.

  Down with Mubarak

 20. Azidan
  11 februari 2011 om 12:29 uur.

  In Marokko hebben we “industrie” nodig

  Er moeten fabrieken komen zodat mensen in ploegen kunnen werken

  Die toeristische hotels, en dat verwijfd gedoe daar hebben we geen behoefte aan,

  wij Marokkanen willen zware, serieuze, vaste jobs met een zekerheid.

  Zodat mensen in ploegen kunnen gaan werken.

  Landbouw is zeer onbetrouwbaar.

  Al de producten die Marokko verkoopt vloeien rechstreeks naar de overheid.

  De burgers zien daar niets van.

  Als je op google opzoekt waar de landen arm zijn dan zal Marokko daar ongetwijfeld bij staan. Zelfs Algerije heeft al haar schulden afbetaald en Marokko NIET!!!!!

  Dus Naf stop met dromen en wishful thinking. Haal je hoofd uit de grond en wordt wakker en gooi die jointje weg. Eh zieke ziel

 21. Azidan
  11 februari 2011 om 12:36 uur.

  Naf jij spreekt over de Koran eh schande, en een aantal threads hoger zeg je

  “kiss my natural black ass”
  Lahna Allah Ahleik

  Jij Naf bent geen Marokkaanse, jij hoort niet bij ons, wij zijn echte Marokkanen

  Jij komt uit de SAHARA van Arabie, keer terug naar waar je thuishoort namelijk de zandbak van Arabie, Marokko is niet uw land, Marokko is en zal altijd het land van de Berbers zijn,

 22. bni znasen oujda
  13 februari 2011 om 10:23 uur.

  vive mohamed 6 hij doet zijn best. marokko wordt steeds beter alhamdoe lilah

 23. rif
  14 februari 2011 om 07:30 uur.

  wat een haat tegen rifijnen die helemaal niet tet recht is

 24. AZRO
  15 februari 2011 om 01:27 uur.

  @NAF!!!

  el-hamdolillah dat wij rwafa moslims zijn,maar dat hebben we niet aan de arabieren tedanken maar meer aan Allah dat HIJ op zijn manier wil de islam tot rwafa brengen,als het aan de Arabier lag dan was het nooit zover gekomen.
  en haal dat woordje weg(jullie)weet jij wil wat je zegt?
  Azidan had het tegen jou en dus reageer maar op hem ipv van alle rwafa bijbetreken A LMO3AQA!!!

 25. Rifeno
  16 februari 2011 om 11:06 uur.

  NAF is een klein en gefrustreerd mannetje. In plaats van dat we nog op zijn domme reacties reageren is het, het best om voor hem dua te doen, dat Allah zijn verstandelijke niveau omhoog brengt.

  Beste mensen, heb medelijden met NAF, want hij kan er zelf niet zoveel aan doen, hij is gewoon dom.

 26. NAF
  18 februari 2011 om 10:28 uur.

  @RIFENO

  Ik ben totaal niet gefrustreerd ik kom aan met feiten maar de waarheid mag nooit gezegd worden. De gefrustreerde hier is die AZIDAN en jij blijkbaar die niet tegen de waarheid kunnen en maar continu commentaar hebben zonder je verstand en het verleden erbij te gebruiken. Het zijn feiten en deal with it man… Zo weet elke arabier dat ik gelijk heb op deze site. Jij en Azidan zijn ontevreden mensen, en komen de arabieren uitmaken die jullie voorvaders moslim hebben gemaakt waar je de arabieren hard dankbaar voor moet zijn ipv hun af te kraken.

  Dat je dankzij hun een geloof heb is een feit. Dat jullie in het verleden christenen en joden waren (berbers) heb ik het dan over is ook een feit. Maar continu kritiek hebben over de arabieren die het vervolgens veel beter dan jullie deden en hebben gedaan en geleerd waren. Jullie god was een man van 30 meter lang ik bedoel met wat voor mensen hebben we dan te maken hier die de arabieren komen uitmaken. Wees realistisch en denk aan de feiten die niet vergeten mogen worden.

 27. Azidan
  18 februari 2011 om 12:32 uur.

  Maghreb.nl heeft goed gedaan van de domme reactie van NAF te verwijderen.

  Ik ben de Arabieren niet dankbaar, ze mogen hun Islam meenemen naar Arabie.

  Arabieren horen niet in Marokko. Arabieren zijn buitenlanders.

  De echte Marokkanen zijn Imazighen, zoals ik dus.

  Naf is een afstammelinge van een nomade die uit hongersnood geemigreerd is naar het vruchtbare Marokko.

  Wij Imazighen hebben inderdaad beelden aanbeden maar wat hebben de Arabieren dan aanbeden.

  Volgens historische bronnen was het Arabische Schiereila,nd een vergeetput.

  Daar waar de Imazighen actief deelnamen aan de beschaving zoals de Egyptenaren, Feniciers en Romeinen waar de Imazighen grote bijdragen aanhebben geleverd. (Amazigh keizers en farao’s) Wat deden de Arabieren?

  Zij begroeven hun dochtertjes, zij behandelden hun eigen moeders als koopwaar, zij deden zich tegoed aan allerlei vreemde huwelijken zoals

  één vrouw dat gemeenschap heeft met 10 mannen en het kind dat daaruit komt, dan moest de vrouw kiezen van wie dat kind is?Zij aten sprinkhanen en scorpioenen en kamelenuitwerpselen.

  Zij deden de ommegang rond de Heilige Kaaba helemaal naakt zowel man en vrouw, zij deden aan heiligschennis van de Heilige Kaaba door allerlei vieze standbeelden te plaatsen daar,

  Arabieren waren voor de Islam erger dan eender welke volk. En daarom heeft Allah de Profeet vzmh gezonden aan hen.

  Zelfs de Feniciers die semieten waren zoals de Arabieren zijn gewist uit de geschiedenis en waarom was het zo: zij deden aan mensenoffers!! een volk dat mensenoffers doet is een verdoemde volk

  De Arabieren zelf hebben de familie van de Profeet Mohammed vzmh uitgemoord.

 28. Azidan
  18 februari 2011 om 01:01 uur.

  De Islam dat Naf bedoeld is een Arabische Islam.

  Wij Imazighen moeten ons Arabiseren.

  Dit is wat Naf bedoeld.

  Wij Imazighen zijn Pro-Islam maar niet Pro-Arabier.

  Arabieren moeten zich aanpassen in Marokko en eindelijk het Tmazight eens leren.

  Een echte Moslim mag zeker niet op iets terug verwachten indien hij iemand bekeert.

  Indien ik een Hollander bekeer dan ga ik toch niet tegen hem zeggen “Kom geef mij uw wagen, uw grond, uw huis en uw kleren want je moet me dankbaar zijn”

  Dit is ronduit belachelijk, als ik iemand bekeer, dan moet ik die bekeerling dankbaar zijn want door die bekeerling zal ik zeer veel beloningen hebben, kortom een echte Moslim staat niet te wachten op de dankbaarheid van iemand.

  Marokko is helemaal geen democratisch land.

  Ik heb één vraag voor je Naf: Ben je democratisch of niet?

  Ben je voor de democratie of ben je dat niet?

 29. LOYAAL
  21 februari 2011 om 09:44 uur.

  Hou op een keer met dat afscheiden van de rest, we zijn allen Marokkanen berber of arabier dat stoer gepraat hoor je alleen hier. Je hoort soessis nooit zo praten of berbers uit de middenatlas. In Nederland zijn jullie ook niet een voorbeeld waar je trots op kunt zijn. waar ligt het dan aan?
  Ik mag berbers .

 30. LOYAAL
  21 februari 2011 om 09:49 uur.

  Jij bent ook buitenlander in Nederland vergeet vooral dat niet en je wordt uitgekotst door de P.V.V

 31. LOYAAL
  21 februari 2011 om 09:51 uur.

  Rifis zijn ook uit hongersnood gemigreerd naar Nederland.

 32. NAF
  22 februari 2011 om 05:21 uur.

  @AZIDAN

  Zo zie je maar wie er tijdens de betoging in marokko weer door het lint ging. De houcima achterlijke volk nummer 1 weer. En maar ontkennen dat de rif vooral mensen uit houciam doorgeslagen zijn en denken dat dit een oplossing is. Geloof me Mohamed de zesde gaat niet opzij voor niemand zelfs voor de berber volk niet. Dit is wat ik bedoel het zijn zowel probleem mensen in Nederland als in Marokko. Waarom hebben ze een normale demonstratie gehouden in het zuiden van marokko. Toevallig allemaal geleerde arabieren zeker met een nette verstand.

  Ach man schiet jezelf dood joh A AZIDAN IZAN, zo zie je maar weer dat ik gelijk heb. Je hatelijke bevolking. Ik vind het jammer dat ze in nederland het verschil niet kunnen zien. Gezien de arabieren hier in nederland in de minderheid zijn en moeten lijdden onder de slechte naam MAROKKANEN. We weten waar het aan ligt niet aan de arabieren tenminste. achtertlijke tering berber volk uit houcima helemaal bekrompen riafa zonder verstand.. en nu moet je zeggen dat ik geen gelijk heb idioot. Het zijn de riafa weer (uit houcima ) natuurlijk die zichzelf willen bewijzen achterlijke zieke volk.

  wallah echt een zieke volk.

 33. Abdarsi
  12 mei 2011 om 09:43 uur.

  Azidan wat heb je eigenlijk tegen Arabieren?

 34. Naf
  13 mei 2011 om 12:19 uur.

  @AZIDAN

  1. De islam staat geschreven in het arabisch. Dus hoe bedoel je staat het in het berbers geschreven soms. Of is er een berbers islam ergens misschien!!

  2.pro islam maar niet pro arabier. Wie heeft je gevraagd om pro arabier te worden. Het feit blijft wel dat de 1e taal in marokko het ARABISCH blijft en daar kan zowel jij als geen ander een verschil in maken nu niet nooit niet!!

  2. Arabieren moeten zich aanpassen en tamazight leren. Hahahahaha laat me niet lachen waar kan ik terecht met die taal. In het middenoosten soms of ergens in europa. Wat kan men met die tamazight taal. Als je voorouders er zo trots op waren hadden ze in die tijd een geschrift moeten verzinnen, maar gezien ze weten en zien dat ze er geen nut aan hebben gehad zijn ze ook nooit in opstand gekomen. Nu kom jij het verhaal draaien en je frustraties uiten op de arabieren, die frustraties had je aan je voorouders mee moeten geven maar toen bestond je niet!!

  3. Nee je hoeft een hollander niks vragen omdat je hem/ haar bekeerd. Je moet weten en erkennen dat jullie berbers het te danken hebben aan de arabieren die jij uitmaakt dat je ooit een moslim had mogen zijn dankzij de arabieren ja. Je moet als moslim ook de feiten proberen te erkennen en rechtvaardig zijn dat wordt gevraagd vanuit ons geloof de Islam.

  conclusie is dat jij je berbers taal wat niet aantrekkelijk is voor de buitenwereld en waar je overigens niks mee kan in geheel de wereld meenemen en naar bergnummer 6 de 3e boom links. Geniet er zoveel van zou ik zeggen. Wij hebben niks aan die taal, marokko heeft niks aan die taal, en geheel het middenoosten heeft er ook niks aan eigelijk geheel de wereld heeft er niks aan.

  Feit is en blijft dat marokko de imazighen erkent als taal, maar dat je er niks mee kan, dus het is geen hoofdtaal van marokko en zal het ook nooit worden dus deal with it!!!

  4. je vroeg me of ik een democraat ben of niet??? Ja de islam is DEMOCRATIE

  De Islam is een politieke religie en veel van de primarie politieke principes zijn vandaag de dag nog geldig. Een van die principes is essentieel voor de democratie, dat is het principe van de shoera. Aan het shoera-principe wordt gerefereerd door een vers in de Koran, Soerat Al-Soera (vertaald: De Consultatie, vers 42 in de Heilige Koran). Dit vers noemt de kwaliteiten van goede moslims op en stelt met de bekende pijlers vast dat zij hun kwesties in onderling overleg behandelen. In het Arabisch: “Wa Amrohom Shoera Baynahom”, waarbij “amrohom” door ons vertaald als “kwesties”, meer inhoudt dan in onze interpretatie ervan. Het heeft een meer algemene en universele reikwijdte, naar iedere beslissing op ieder niveau. “Shoera” betekent “beraadslaging”.

  Dit vers bepaalt in de eerste plaats dat het het volk is dat zijn eigen kwesties moet behandelen, met andere woorden, dat het zichzelf moet regeren. En het moet dat doen door middel van beraadslagen van zijn leden, alle leden. Het idee van de wet van het volk, ofwel democratie, is dus absoluut een Islamitisch idee. En niet alleen dat: het principe van shoera maakt van democratie voor iedere moslim een verplichting. Een moslimmaatschappij kan, om waarachtig Islamitisch te zijn, niet anders dan een democratie zijn. Veel mensen zouden tegenwerpen dat de geschiedenis het tegendeel laat zien en dat Islamitische maatschappijen ten prooi vielen aan despotisme en geen democratieën hebben gevestigd. Dit is helaas een feit, maar wij beweren dat dit gebeurde ONDANKS DE ISLAM EN NIET DANKZIJ DE ISLAM!!!!

  De principes van de politieke grondslagen van de Islamitische staat luiden dan ook als volgt (
  1. Een gekozen leider, verkozen door het volk en daarmee in overleg regerend.
  2. Een scheiding van machten, in ieder geval tussen de uitvoerende en de rechterlijke macht.
  3. Een egalitair economisch systeem, gebaseerd op een tot norm gemaakte solidariteit en het voorkomen van uitbuiting, monopoliën en concentratie van kapitaal.
  4. Bescherming van minderheden en respect voor diversiteit, ook in culturen.
  5. Vrijheid van opinie en van deelname aan verkiezingen, hetzij als kandidaat, hetzij als politieke daad.

  Dit zijn 5 kenmerken van de Arabisch-Islamitische staat van de eerste kaliefen. Mijn inziens maken deze 5 elementen de Islamitische staat veel democratischer dan de meeste staten van West-Europa, zij het met als kanttekening dat de geest tussen beide tijdsgewrichten verschillend is.

  De westerse democratie is gebaseerd op de overdracht van de macht van het volk naar het bestuur en het parlement, en dat voor een bepaalde periode. Het principe van de shoera (consultatie) wijst de absolute overdracht van macht af en vraagt na de verkiezing een voortdurende, actieve participatie van het volk bij het regeren. Het parlement zoals dat in de meeste Europese landen functioneert, is niet voldoende, omdat het om niet meer dan een georganiseerde groep parlementariërs gaat die eerder de belangen van hun partij en soms die van andere machtsblokken dienen dan het belang van hun electoraat. Een beter systeem zou zijn om raden te kiezen, te beginnen op het niveau van wijken, dan van steden, van provincies en van federatieve staten, die alle statutair met elkaar en aan het nationale parlement zijn gekoppeld en die alle de mogelijkheid hebben mee te doen aan het besluitvormingsproces.

  Aldus is het shoera een principe dat een basisdemocratie behoeft. En hoe meer nieuwe horizonten de technologie ons biedt om de democratie meer op de basis georiënteerd te kunnen maken en minder steunend op een systeem van machtsoverdracht, des te meer zou de maatschappij hiervan gebruik kunnen maken.

  In de Islam is ook een zekere pluriformiteit op juridisch vlak gegarandeerd. De maatschappij kan verschillende rechtsordes hebben op het niveau van het familierecht en dat in functie van verschillende filosofische of religieuze opvattingen. De maatschappij is niet alleen multicultureel en multireligieus, het is ook multi-institutioneel tot op een bepaald niveau.

  Om deze diversiteit in een beter functionerende democratie op alle vlakken te garanderen is het belangrijk de vrije circulatie van informatie en meningen te garanderen. Dit kan alleen het geval zijn wanneer de vrijheid van onderwijs wordt gegarandeerd. Maar ook de toegang tot de media in al haar vormen moet een recht zijn en in de praktijk mogelijk gemaakt. Media moeten democratisch zijn en monopolie van media door de staat of het kapitaal of welke instantie dan ook moet onmogelijk gemaakt worden

  6. De islam is vrede en hoe dat jij die praktiseert is zoawiezo al scheef. je erkent de waarheid niet. Dus je ontkend en als je ontkend dan lieg je dat mag ook niet van de Islam. Allah heeft gezegd ik ben met en voor de rechtvaardigen.
  en ik ben rechtvaardig ja, ik geef aan dat het een feit is dat berbers het te danken hebben aan de arabieren ja dat ze bekeerd werden naar de islam.

  7. Beter de islam dan een god van 30 meter lang toch! Waarvan de ontwetende berbers dachten dat het hun god was die 30 meter lang was. Daar kan jij niks aan doen maar het is ook een feit dat het zo was. Dus geef gewoon je de feiten toe als je een echt PRO-moslim bent zoals je beweert.

  8. volgende keer beter je huiswerk doen. Want wat jij onder democratie verstaat is heel anders dan mijn bovenstaande uitleg.

  9. Als je een geleerde moslim was had je het geweten dat ISLAM juist een voorbeeld is voor democratie

  10. doe volgende keer beter je huiswerk want je weet niet eens wat de ISLAM inhoudt. en dat heb je te danken aan de cultuur en mentaliteit wat je mengt met volgens jouwe islam!! a domme rifie!!!!

 35. trotseberberse
  13 mei 2011 om 10:59 uur.

  Naf je bent zo Berbers als de Berberaap of je het nu wilt erkennen of niet. Je bent geboren als een Berberse en als een Berberse zul je sterven 😉

 36. trotseberberse
  14 mei 2011 om 12:23 uur.

  btw Naf je bent ziek in je kop!

Plaats je reactie