MAGHREBMAGAZINE

Marokko en Marokkaanse zakenUITGELICHT

27-07-17 | Reageer | Lees verder »
Wil je net als Hussein en Joan werken in een hecht team en jouw talent inzetten voor onze maatschappij? Zoek je een afwisselende baan met unieke ervaringen? Maak er politiewerk van. Bekijk hun verhaal in de video. Word ook agent:

REDACTIONEEL

12-09-16 | Reageer | Lees verder »
Het Offerfeest, of feest van Ibrahiem of Schapenfeest, is het belangrijkste feest van de islam. Het duurt drie dagen en wordt gevierd vanaf de 10e dag van de 12e maand van de islamitische kalender. De redactie van Maghreb.NL en MaghrebMagazine.NL wenst alle bezoekers een gezegend offerfeest. Eid mobarak!

AH: tomaten helpen Marokkaans dorp vooruit

08 maart 2016 | in Economie | 1 Reactie

Marokkaanse teeltbedrijf Azura, werkt samen met Albert Heijn (AH)Net als in een aantal andere Afrikaanse landen werkt Albert Heijn met leveranciers in Marokko samen in de Albert Heijn Foundation. In een campange van de supermarkt zet het de Afrikaanse groente en fruitleveranciers extra in de belangstelling.

Zo ook haar leverancier uit Marokko: het Marokkaanse teeltbedrijf Azura. Azu­ra le­vert Al­bert Heijn in de win­ter­maan­den to­ma­ten uit Ma­rok­ko. Naast ron­de to­ma­ten en vlees­to­ma­ten le­vert Azu­ra trosto­ma­ten, cher­ry­to­maat­jes en pruim­to­maat­jes.

De Marokkaanse me­de­wer­kers van Azu­ra ga­ven zelf aan dat zij wil­den sa­men­wer­ken om hun dorp Si­di Bou­ab­del­li ver­der te ont­wik­ke­len. De sa­men­wer­king tus­sen Azu­ra, de AH Foun­da­ti­on en de me­de­wer­kers start­te met de zoek­tocht naar een wa­ter­bron on­der de dro­ge, rots­ach­ti­ge bo­dem van het dorp in de pro­vin­cie Ti­z­nit. Toen die was ge­von­den, werd een 175 me­ter die­pe put ge­sla­gen. De re­gi­o­na­le elek­tri­ci­teits­maat­schap­pij zet­te er een nieu­we mast bij om de pomp te la­ten wer­ken. Lood­gie­ters re­pa­reer­den het be­staan­de wa­ter­net en leg­den pij­pen naar de wa­ter­to­ren. Daar­na stroom­de het vers ge­fil­ter­de drink­wa­ter naar 600 huis­hou­dens en de dorps­school.

Zie hier een folder met informatie over de Marokkaanse Azura en de samenwerking met AH.

Er is 1 reactie

  1. Peter = de naam
    08 maart 2016 om 11:11 uur.

Plaats je reactie