MAGHREBMAGAZINE

Marokko en Marokkaanse zakenUITGELICHT

27-07-17 | Reageer | Lees verder »
Wil je net als Hussein en Joan werken in een hecht team en jouw talent inzetten voor onze maatschappij? Zoek je een afwisselende baan met unieke ervaringen? Maak er politiewerk van. Bekijk hun verhaal in de video. Word ook agent:

REDACTIONEEL

12-09-16 | Reageer | Lees verder »
Het Offerfeest, of feest van Ibrahiem of Schapenfeest, is het belangrijkste feest van de islam. Het duurt drie dagen en wordt gevierd vanaf de 10e dag van de 12e maand van de islamitische kalender. De redactie van Maghreb.NL en MaghrebMagazine.NL wenst alle bezoekers een gezegend offerfeest. Eid mobarak!

Hofstadverdachte uitgezet naar Marokko

18 januari 2006 | in Maatschappij | 6 Reacties

De de 27-jarige Zine Labidine A. is maandag uitgezet naar Marokko. De verdachte in het proces tegen de Hofstadgroep, mocht de uitspraak niet in Nederland afwachten omdat hij hier illegaal verbleef. Minister Verdonk (VVD) van Vreemdelingenzaken verklaarde hem tot ongewenst vreemdeling, waardoor hij uitgezet kon worden.

Volgens Elsevier.NL wordt Zine Labidine A. beschouwd als een bijfiguur in de zaak tegen de vermeende terreurgroep. Hij kwam in september vrij omdat zijn voorarrest langer dreigde te duren dan de straf die hij mogelijk zou krijgen. Vervolgens werd hij in vreemdelingenbewaring gezet.

Er zijn 6 reacties

 1. nadir
  18 januari 2006 om 10:48 uur.

  Net goed, deze gasten mogen van mij naar zimbabwe zijn ze beter af , in marokko zullen ze alleen nog meer haat zaaien en jeugdige lui hersenspoelen

 2. zineb
  18 januari 2006 om 10:50 uur.

  ja, ben ik helemaal mee eens die jongen was hier illegaal in plaats dat ie zwart gaat werken geld verdienen voor zen toekomst mocht ie ooit trug worden gestuurd naar marokko, dan houd ie zich bezig met zo,n praktijken allah straft hem snel!

 3. trab
  18 januari 2006 om 12:10 uur.

  Idd. Ik snap echt niet wat deze kerel bezielt. Er zijn Marokkanen die hun economische geluk willen vinden door die ellendig oversteek te maken op de Straat van Gibraltar met vaak de dood als gevolg. En deze debiel gaat i.p.v. zijn geluk zoeken een beetje de boel op stelten zetten hierzo. Wat doe je dan hier nog?? Overal is onrechtvaardigheid, maar jij doet er een schepje bovenop!!! Maar Zineb dat laatste weet je natuurlijk niet, en daar zult je nooit achter komen. Ik snap die laatste opmerking van jou dan ook niet van Allah straft hem snel.

 4. Toth
  18 januari 2006 om 04:46 uur.

  Het spijt me wel, maar hier worden twee zaken door elkaar gehaald. Ten eerste het zogenaamd illegale verblijf en ten tweede de vrijspraak voor betrokkenheid bij de Hofstadgroep die voor de rechtbank niet eens bewezen kan worden een groep te zijn, waarvan bij alle illegale praktijken door betreffende individuen op de een of andere manier de AIVD betrokken is en bij de meer ernstige feiten de aanstichter is.

  De uitzetting is politiek gemotiveerd, Verdonk scoort een bruine arm bij de bruine hemden en Marokko is politiek gemotiveerd als “betrouwbare partner” in de oorlog tegen terrorisme, vooral bij vrijhandelspartner en wereldhegemonist VS te boek te staan.
  Dat was geen probleem., immers Marokko is een land waar VS hun martelen al sinds jaar en dag uitbesteden en vele Marokkaanse beulen hebben opgeleid en is een van de weinige landen waarvan bekend is dat het CIA personeel ook daadwerkelijk fysiek bij de “ondervragingen” aanwezig is.

  Je kunt zonder meer aannemen dat de Nederlandse geheime dienst alle “gegevens” (die de toets van de waarheidsvinding voor het Nederlands recht niet hebben doorstaan) overdraagt aan de DST die hun best zullen doen de “blunderende” Nederlandse OM te ondersteunen met “nieuwe bewijzen” en “bekentenissen” waarmee het terreurnetwerk in Nederland op de gewenste grootte en sterkte brengen dusdanig dat “het gevoel voor urgentie” in het Nederlandse publiek het invoeren van nieuwe regels voor de bescherming van de staatsveiligheid mogelijk maken, dat “helaas” en uiteraard “tijdelijk” ten koste moet gaan van de burgerrechten.

  En zo dooft langzaam regel voor regel democratie in Nederland, net als zovele landen in de wereld en maakt plaats voor een meer efficiente vorm van regeren.

 5. Astrid Essed
  20 januari 2006 om 10:18 uur.

  Geachte Redactie,

  Ik kan mij geheel vinden in het betoog van de heer Toth

  Rechten van de verdachte tijdens zijn of haar proces:

  In de eerste plaats is de uitzetting van iemand, tegen wie nog een procesvoering loopt, volgens artikel 6 EVRM [het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en Fundamentele Vrijheden dd 1950] een schending van de mensenrechten van de verdachte, aangezien iedere verdachte het recht heeft, aanwezig te zijn bij zijn proces
  Zie
  http://users.skynet.be/historia/EVRM.htm
  Tegen de heer Zine LA loopt immers nog de aanklacht wegens deelname aan echte of vermeende terroristische activiteiten in het kader van het Hofstadproces

  Risico op marteling:

  Welhaast ernstiger echter acht ik het feit, dat mogelijkerwijs bij de Marokkaanse autoriteiten bekend is geworden, dat het hier een wegens terrorisme aangeklaagde verdachte betreft

  Gezien de slechte mensenrechtensituatie in Marokko en het hieruit voortvloeiende risico op eventuele marteling van Zine LA hebben de Nederlandse autoriteiten zich in dezen mogelijkerwijs schuldig gemaakt aan de schending van een van de belangrijkste internationale mensenrechtenverdragen, namelijk het VN-Anti-Folterverdrag dd 1984, dat in artikel 3 stelt, dat niemand mag worden uitgezet naar een land, waar gerede kans op marteling cq wrede of onmenselijke behandeling dreigt
  Zie VN-Verdrag
  http://www1.umn.edu/humanrts/instree/h2catoc.htm

  Zie voor de Europees-Amerikaanse beleidspraktijken bij het uitleveren cq uitzetting van echte of vermeende terreurverdachten eveneens het rapport van Human Rights Watch ”Still at risk” [zie ook http://www.hrw.org]

  http://hrw.org/reports/2005/eca0405/

  In verkorte vorm:
  http://hrw.org/english/docs/2005/05/12/eca10661.htm

  Geachte Redactie, het is evident, dat ieder mens recht heeft op een humane behandeling, ongeacht rasm afkomst, politieke of religieuze overtuiging, sexuele geaardheid of gepleegd strafbaar feit
  Een en ander is eveneens vastgelegd in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens
  Zie
  http://www.unhchr.ch/udhr/lang/dut.htm

  Het is dan ook van het grootste belang, dat Nederland, dat Verdragspartij is bij zowel het VN-AntiFolterverdrag en andere internationale mensenrechtenverdragen, alsmede, de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, deze regels, die eveneens basis vormen voor de principes van de Nederlandse democratische rechtsstaat, naleeft

  Vriendelijke groeten
  Astrid Essed
  Amsterdam

 6. Choukri
  21 januari 2006 om 12:27 uur.

  Je zult nooit achter de waarheid achter komen
  Als het klopt dat die jongen bezig was met terroristische dingen, dan mag ie van mij ook naar maroc uitgeleverd worden.
  Maar ja je weet het maar nooit

Plaats je reactie