MAGHREBMAGAZINE

Marokko en Marokkaanse zakenUITGELICHT

27-07-17 | Reageer | Lees verder »
Wil je net als Hussein en Joan werken in een hecht team en jouw talent inzetten voor onze maatschappij? Zoek je een afwisselende baan met unieke ervaringen? Maak er politiewerk van. Bekijk hun verhaal in de video. Word ook agent:

REDACTIONEEL

12-09-16 | Reageer | Lees verder »
Het Offerfeest, of feest van Ibrahiem of Schapenfeest, is het belangrijkste feest van de islam. Het duurt drie dagen en wordt gevierd vanaf de 10e dag van de 12e maand van de islamitische kalender. De redactie van Maghreb.NL en MaghrebMagazine.NL wenst alle bezoekers een gezegend offerfeest. Eid mobarak!

Veel Marokkanen in België leven in armoede

17 oktober 2006 | in Economie, Maatschappij | 56 Reacties

armoedegrensVeel Belgen van Marokkaanse afkomst leven onder de Europese armoedegrens van 777 euro per maand. Dat blijkt maandag uit onderzoek in opdracht van de Koning Boudewijnstichting. Het is de eerste keer dan in België armoede bij personen van ‘vreemde’ herkomst is onderzocht schrijft Brusselnieuws.be.

Alarmerend is bovendien dat niet alleen de eerste generatie allochtonen arm is, maar ook de tweede en derde generatie. Van personen van Turkse herkomst leeft 58,9 procent onder de armoedegrens, bij Belgen van Marokkaanse orgine is dat 55,6 procent. Van de Italianen in België zit 21,5 procent onder die grens. Voor de autochtone Belgen is dat 10,16 procent.

Er zijn 56 reacties

 1. Wijze Mocro
  17 oktober 2006 om 09:52 uur.

  Want wie voor een dubbeltje geboren is Zal nooit een kwartje worden hihi

 2. Yassin
  17 oktober 2006 om 10:57 uur.

  ach dat word hier ook beweerd in nederland…maar ….hun leven als presidenten zogenamd alsof hun het zo goed hebbe,,,,,we eten we drinken we je hebt een dak boven je hoofd…dat is het belangrijkste ….vind ik….

 3. Rob
  17 oktober 2006 om 12:32 uur.

  Tja, ik ken toch tal van autochtonen ook die naar de voedselbank moeten. Triest voor al die mensen, waar ze ook vandaan komen. Armoede maakt geen onderscheid, honger is honger…

 4. peter
  17 oktober 2006 om 01:00 uur.

  Rechts-ongelijkheid noem ik dit. Zolang geen sprake is van een eerlijke welvaartsverdeling zal er onrust zijn binnen bepaalde bevolkingsgroepen. Een duidelijk voorbeeld is ook Noord Korea. De Armoede in de wereld zorgelijk. Velen miljoenen mensen leven onder erbarmelijke omstandigheden.

  Ook in Belgie en Nederland leven mensen in armoede. Als je met minder dan 700 euro in dit zwaar belaste land moet rondkomen lijd je armoede. Mensen die geen uitzicht hebben op een betaalde baan vervallen in de armoede daardoor ontstaat onrust en voelen mensen zich uitgesloten binnen de gemeenschap. Slechte huisvesting en ondervoeding als ook langdurig werkloos en geen zicht op verbetering. Dit is zorgelijk te noemen.

  Tijd van praten houdt een keer op. De overheid is aan zet! Zij zullen snel met een passende oplossing moeten komen zodat we in een gemeenschap leven waarbij sprake is van een eerlijke welvaarts-verdeling. Mensen zoals jij en ik hebben recht op een redelijke bestaansrecht. Huisvesting, de zorg, onderwijs, werk, sport ,cultuur en veiligheid is van primair belang.

  Belgie loopt achter met haar sociale-zekerheid. Maar ook in Nederland bespeur ik een aanzienlijke stijging van de armoede. Vaak zijn het grote gezinnen die kansarm lijken binnen de samenleving en dit moet veranderen. Verdeling van de welvaart en welzijn is een must het is een recht en geen luxe!

  Mensen die geen zicht meer hebben op de verbetering van hun bestaansrecht dreigen in het verval en raken daardoor het spoor bijster. Belanden in het crimineel cirqui, worden zwaar depressief of raken verslaafd aan drugs en alcohol. Langdurig onder armoede leven zet aan tot maatschappelijke onrust en burgelijke ongehoorzaamheid. Mensen komen in verzet.Dit uit zich in geweld en agressie tegen de overheid. Zoals politie op straat maar ook tegen ambtenaren bij overheids-instellingen zoals de sociale diensten, gemeente-loketten, school en openbaar vervoer etc.

  Het inkomensbeleid moet op de schop. En de plaatselike gemeenten moeten per geval de situatie nader belichten. Immers voor de Wet Werk en Bijstand zijn de gemeenten verantwoordelijk! Zij zijn verantwoordelijk voor het verstrekking van een bijstands-uitkering aan die inwoners die om uiteenlopende redenen geheel niet in staat zijn gebleken om een eigen inkomen te verwerven. Een bijstandsuitkering is een must. Uitgangspunt is dat mensen in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien. Dit is een recht!

  Het socialezekerheidstelsel moet een vangnet zijn voor gezinnen die geen uitzicht hebben op een betaalde baan. Kwijtschelding van schulden en schuldensanering kunnen bij bepaalde gevallen deel uitmaken van het aanvullende minimabeleid. Als mensen in diepe schulden verkeren kunnen zij zich melden bij de gemeentelijke kreditband. Schuldhulp-verlening dat kan bij de plaatselijke gemeente worden aangevraagd. Als je in een noodsituatie verkeerd ga dan naar de sociaal maatschappelijke dienstverleing en vraag een urgentie-verklaring zeker als je met de uitzetting wordt bedreigd omdat je een huur-achterstand hebt en de gerechtsdeurwaarder bij je aan de bel trekt.

  – wat kan je doen:

  – Vraag om hulp zoals schulden-sanering;
  – Vraag bij je huis-arts of maatschappelijke dienstverlening om een urgentie-verklaring als je snel een bijstand-uitkering nodig hebt om je gezin in levensonderhoud te kunnen voorzien;
  -Meld je bij het CWI en laat je daar inschrijven als werkzoekende voor een betaalde baan
  -Zorg ervoor dat de je wekelijkse inkomsten-verklaring invult op ook opstuurt anders wordt je bijstands-uitkering weer stopgezet en moet je een niewe aanvraag indienen je zit dan weken lang zonder een uitkering!
  -Zorg ervoor dat je altijd de huur betaald zodat ze je niet eruit kunnen zetten.
  -loop met de huurrekening naar de gemeentelijke socialedienst als de bijstand-uitkering niet snel genoeg geregeld wordt. Zij moeten dan een voorschotregeling treffen!

  – Zorg dat je huursubside aanvraagt dit gaat via het ministerie van VROM zie www. ministerie volkshuisvesting ruimtelijke ordening en milieu. VROM
  -Als je een juridische bijstand nodig hebt loop dan naar het bureau voor rechtshulp je hebt recht op een juridische bijstand.
  -Zorg ervoor dat je ook verzekerd bent voor het ziekenfonds als je een bijstands-uitkering hebt ben je ook verzekerd.

  Bij het CWI kan je om bijscholing of omscholing terecht zij kunnen je helpen bij het vinden van een betaalde baan.

  Kortom maak gebruik van de diensten en raadpleeg ook het wijkbureau zij zitten daar om je te helpen. Vraag om informatie zij kunnen het je uitleggen bij welke instantie je terecht kan en waar die ook te vinden zijn.

  Uitkering – CWI – Woningbureau- huisarts – juridische bijstand – tolk en vertaal centra. Dit zijn de instanties waar je terecht kunt zij bieden je hulp en of kunnen je doorverwijzen. Maak er werk van en laat je niet afschepen! Zorg dat je of betaalde werk hebt of ingeschreven staat bij het CWI pas dan kan je een uiteking aanvragen.

  Voor vele burgers blijft de afstand tot de arbeidsmarkt erg groot. Door middel van een beleid waarbij dan ook sprake is van een eerlijke en rechtvaardige verdeling van werk en inkomen moet de overheid het sociale isolement doorbreken en voorkomen!

  Heb je vragen? Stel ze dan gerust. Ik zal die zo goed mogelijk beantwoorden.

 5. naadje
  17 oktober 2006 om 01:04 uur.

  Goed zo Rob…

  mooi gezegt..het is iid erg triest ..

  Kunnen wij misschien wat doen??? mensen met ideen zijn welcommmm

 6. Averroes
  17 oktober 2006 om 01:12 uur.

  naadje,

  ja maar daar heb je geld voor nodig…vooral in de winter moet het erg zijn.

 7. Yasmine
  17 oktober 2006 om 01:24 uur.

  En toch willen een hoop Nederlandse Marokanen naar belgie,omdat ze het daar beter zouden hebben

 8. Hamid
  17 oktober 2006 om 01:58 uur.

  Eerste generatie heeft naar mijn idee weinig geinvesteerd voor de toekomst, had beter gekunt vind ik.
  Ik geloof dat het nooit laat is, dus gauw aan het werk en twee jaar niet maar Marokko zal je een paar duizenden euro’s besparen, succes voor de rest

 9. Rob
  17 oktober 2006 om 02:07 uur.

  Hamid, volgens mij heeft “jullie” (haat dat woord eigenlijk) eerste generatie, alleen maar hard gewerkt om een bestaan op te bouwen. Die mensen hadden geen tijd om in de toekomst te investeren en, oprecht met alle respect voor ze, ook niet de benodigde kennis om dat te doen. Hun kinderen daarentegen wel, dat zou hun “erfenis/investering” moeten zijn.

  En inderdaad, het is NOOIT te laat om iets (goeds) te doen.

 10. choukri
  17 oktober 2006 om 02:10 uur.

  Ik vind het geen armoede hoe wij marokkanen hier in nl of belgie wonen. In afrika heb je pas armoede. als je een paar dagen niks gegeten hebt dan noem ik het armoede.
  Ik kan me niet voorstellen dat die mense waar het hier overgaat niet elke dag iets te eten hebben.

 11. Rob
  17 oktober 2006 om 02:14 uur.

  Naadje, ik zal m’n best doen om iets te bedenken, maar het is waar wat Averroes zegt, voor ALLES is (veel) geld nodig. Toch mag ons dat niet weerhouden om tenminste iets te doen.

 12. Hamid
  17 oktober 2006 om 02:22 uur.

  Hoi Rob, bedankt voor je reactie, even voor de duidelijkheid, ik heb veel respect
  voor deze mensen,alleen een vraagje, wat bedoel je met (geen tijd om in de toekomst te investeren). onze generatie heeft met veel uitdagingen te maken

 13. Rob
  17 oktober 2006 om 03:05 uur.

  Hallo Hamid, ik bedoel daarmee het volgende. Een eerste generatie heeft (logisch natuurlijk) met veel problemen te kampen: taal, huisvesting, vaak ook scholing, werk, etc. etc. etc. Meestal zijn die problemen zo groot, dat je helemaal geen tijd (en behoefte) hebt om aan de toekomst te denken. Kan me dat heel goed voorstellen. Je bent eigenlijk aan het “overleven” in plaats van aan het “leven”. Het enige waarvoor ze tijd hadden was werk vinden, daarna hard werken, proberen de taal (enigszins) machtig te worden. Daarbij namen ze tradities mee uit hun vaderland die wellicht op onbegrip konden stuiten met de inwoners van hun nieuwe land. Daarmee bedoel ik dat die generatie begrijpelijkerwijze weinig tijd heeft kunnen steken in investeren in de toekomst.
  Gelijktijdig realiseer ik me dat al die dingen die ze deden feitelijk HUN wijze van investeren was. Hun kinderen hopelijk een mogelijkheid tot scholing bieden en hopen dat het beter zou worden. Ik heb voor die mensen veel respect, want ze hebben het vast niet makkelijk gehad.

  Natuurlijk heeft elke generatie zijn eigen problemen. Maar ik denk dat de jongste generaties met heel andere problemen te maken hebben dan de eerste. In vergelijk met die mensen zijn het deels (wederom met alle respect) toch ook vaak luxe-problemen. Zij spreken de taal, kunnen naar school, staan niet volkomen verbaasd tegen onze cultuur aan te hikken (of je het met die cultuur eens bent of niet, doet even niet terzake). Dat geeft ze toch wel voorsprong op “de ouden”.
  Groet,
  Rob

 14. Big-Mo-Ovn
  17 oktober 2006 om 05:43 uur.

  Jammer, eff naar Lenen.nl

 15. mimoun
  17 oktober 2006 om 08:25 uur.

  eigen schuld dikke bult.

  Paar minder villa’s in Marokko, en minder geld op banken in Marokko zou wonderen doen.

 16. said
  17 oktober 2006 om 08:28 uur.

  Rob klasse!! goede uitleg
  en nu maar hopen dat Hamid e het begrijpt

 17. Samira
  17 oktober 2006 om 10:24 uur.

  Rob heeft een goed punt en jammer dat hij als, gezien zijn naam denk ik, NIET Marokkaan hier met vaak de beste punten komt.

  Wat Rob aangeeft is een feit maar vreemd genoeg wordt er ook melding gemaakt van 2e en 3e generatie Marokkanen en dat is toch wel alarmerend vind ik. Het klimaat in België voor allochtonen is gewoon slecht. Als je de verkiezingen weer bekijkt waarin toch Vlaams Belang blijft groeien zegt dit genoeg over land’s aard. Dan mogen we in Nederland nog niet eens klagen en zal het hoogstwaarschijnlijk niet zover komen maar dat er iets moet gebeuren lijkt me duidelijk. Denk echter dat dit op het sociaal politieke vlak zal moeten liggen en niet in individuele acties.

 18. Hamid
  17 oktober 2006 om 11:39 uur.

  Hoi Rob , Ik ben het niet helemaal eens met wat je allemaal beweert. Toen ik hier kwam acht jaar geleden, had ik ook geen huis, geen werk, en voraal geen
  inkomen ( studie financiering) maar toch heb ik mijn plek kunnen verwerven in deze samenleving ik zeg niet dat de eerste of de tweede generatie het makkelijk hadden, ze hadden ook te maken met andere soort uitdagingen.
  Tegenwoordig moet een allochtoon in tegenstelling tot een autochtoon zich drie keer bewijzen om een beetje geaccepteerd te worden in de nederlandse werkvloer. Maar vroeger waren de eerste generatie arbeiders hard nodig voor de economie en hadden zij relatief weinig “barrieres” om toegang te krijgen tot de arbeidsmarkt.

  Beste Samira, ik heb een vraag aan jou, wat doet de vader van je
  beste Marokkanse vriendin voor werk, je buurman etc…de kans is dat
  hij of zij zonder baan thuis zit is aanwezig, vaarg je zelf l
  eens hoe dat komt? is /was Nederland slecht voor deze mensen, wat
  doen deze mensen om een baan te vinden? willen ze uberhoupt werken ?

 19. Tarik
  17 oktober 2006 om 11:53 uur.

  Hey Hamid, Rob en Samira,
  Deze discussie vind ik onzin. Of Marokkanen het moeilijk hebben of niet dat is geen onderwerp van discussie. Wat hebben de Nederlandse wel gedaan. Wat is de basis van de westerse beschaving? volgens historici en westerse wetenschappers waren dat de moren van andalusia (Spanje) deze moren zijn oorspronkelijke berbers en arabische moslims uit noord afrika. Worden deze moren ook de oorzaak van de westerse afgang? wie weet. Dan gaat de beschaving weer terug naar de arabieren en staan wij gelijk 🙂

 20. Tarik
  18 oktober 2006 om 12:00 uur.

  Wat ik eigenlijk bedoel is dat de distrubitieriem van westerse europa gescheurd is en zal straks kapot gaan met als gevolg achterstand. India en China zijn nu de toekomst.

  Sorry jullie bergijpen mij niet helemaal maar dat komt mischien omdat te veel Harira heb gegeten (Harira=originele marokkaanse soep met veel kruiden en tomaat en trouwens heel goed voor de vasters van ramadan)

 21. Tarik
  18 oktober 2006 om 12:03 uur.

  Even serieus. Marokkanen doen nu hun best en ik zie een rooskleurig toekomst voor deze generatie. (i.p.v de Harira drinkers die niks hebben bijgedragen aan NL)

 22. Harira Power
  18 oktober 2006 om 12:04 uur.

  Harira is lekker en voor de nederlanders onder ons. Probeer het er zit geen knoflook in

 23. Hamid
  18 oktober 2006 om 12:06 uur.

  grappig van je Tarik, Harira moeten we dus al gauw gaan verbiden

 24. Bezoeker
  18 oktober 2006 om 12:29 uur.

  Mimoun wat jij zei klopt, want ze moeten rekening betalen van stroom en water van hun huis of huizen. Dat is gewoon teveel
  Marokkanen hebben steeds de neiging om terug te gaan wonen in marokko.
  Dat heeft de eerste generatie gezegt, hier goed geld verdienen en dan terug gaan.
  Ik ga liever een appartementje huren of een huis dan een huis hebben want je zit er maar voor een maand of 6 weken dan veel geld verliezen aan een leegstaand huis of bewoond.
  Je spaar dan veel geld uit.

 25. Rob
  18 oktober 2006 om 08:52 uur.

  Goedemorgen Hamid, om te beginnen wil ik aangeven dat, als jij inderdaad 8 jaar geleden naar Nederland bent gekomen, je een rolmodel bent van

  iemand met aanpassingsvermogen. Je taalkennis is verbazingwekkend, RESPECT daarvoor!
  Ik geloof je als je zegt dat het voor allochtonen moeilijker is om werk te krijgen dan voor autochtonen. Iemand die beweert dat er geen

  voorkeuren bestaan voor bepaalde groepen, zit met het hoofd in het eigen achterwerk… Toch denk ik dat sommige (veel?) allochtonen er zelf toe

  bijdragen. Waar ik werk lopen relatief veel allochtone collega’s rond en ik bemerk echt nooit iets van groepsvorming door autochtone collega’s.

  “Zij” daar en “wij” hier. Pijnlijk genoeg is het omgekeerde soms juist wel het geval. Wellicht dat die allochtone collega’s het prettig vinden

  om in hun pauze even in de oorspronkelijke taal met elkaar te spreken, als dat het is, is er niets verkeerds aan.

  Afgezien hiervan denk ik toch dat de eerste generatie het echt moeilijk heeft gehad, ondanks het feit dat ze wellicht sneller aan het werk

  konden komen dan tegenwoordig, immers, “wij” zaten te springen om die mensen. Het probleem was, volgens mij, dat die mensen nergens op konden

  terugvallen. Geen landgenoten die de taal al goed machtig waren, totaal onbekend met onze ideeen en gebruiken. Ik zelf zal bijvoorbeeld nooit

  iets met mijn linkerhand aan een allochtone collega/winkelier/etc geven, omdat ik weet dat links vaak als een onreine hand beschouwd wordt.

  Maar dit soort dingen wisten WIJ niet, en “jullie” wisten waarschijnlijk niet dat wij wisten en/of dat we het nooit als beledigend zouden

  bedoelen. Het is maar een heel simpel voorbeeld maar wel kenmerkend voor de problemen van toen.
  Toen jij acht jaar geleden hier kwam (en denk niet dat ik jouw problemen ga bagatelliseren!) had je, waarschijnlijk, wel de mogelijkheid om

  enigszins terug te vallen om landgenoten die de taal WEL machtig waren. Dat scheelt echt enorm, want je staat er dan niet helemaal alleen voor.

  Ik denk ook dat de eerste generatie heel andere eisen stelde. Deze mensen kwamen hier oorspronkelijk met het idee om een aantal jaren hier te

  werken, “fortuin” te vergaren en dan weer terug te gaan. Ik vermoed dat ze daarom ook geen hoge eisen stelden aan hun leefomstandigheid EN

  werkomstandigheid. Het is echter allemaal anders uitgepakt, want teruggaan was destijds geen optie vanwege armoede/werkeloosheid in het

  thuisland en hier had je tenminste een inkomen. Inmiddels zijn hun kids hier geboren, hebben de “geneugten” van de westerse samenleving mede

  ontdekt en stellen, volkomen begrijpelijk, ook heel andere eisen aan hun leefomstandigheid. Immers, hun thuisland is feitelijk hier. En als je

  weet dat je niet over vijf jaar weggaat/terug gaat, dan wil je toch heel anders leven dan een beetje kamperen en sparen… Daarbij stellen de

  laatste generaties ook heel andere eisen aan hun werkomstandigheid. Je kunt ze niet meer vangen voor schoonmaak en sjouwwerkzaamheden, maar ze

  willen hun economische status in de samenleving verhogen door beter betaald werk. Dat alles is volkomen begrijpelijk en zelfs te stimuleren.
  Aangezien bijna iedereen de neiging heeft om op den duur een groep over een kam te scheren, gooien ze hiermee niet alleen hun eigen ruiten in,

  maar ook die van de goedwillenden die iets normaal willen opbouwen. Dat is een trieste ontwikkeling, want daardoor zijn er alleen maar

  verliezers.

  Daarnaast wil ik iets opmerken. Een behoorlijk aantal jongeren van allochtone afkomst wil het liefst bovenaan beginnen en komen met een

  attitude binnen die weerstand oproept. Ondanks de mogelijkheden die ze hebben, halen heel veel geen enkel schooldiploma en dat is in Nederland

  hetzelfde als jezelf tot paria veroordelen. Ik heb het gevoel dat dit dezelfde jongeren zijn die het vaakst de mond open hebben over

  discriminatie. Als ik om me heen kijk zie ik tal van collega’s, buren, kennissen van allochtone afkomst die flink gestudeerd hebben, hard

  werken en een uitstekend salaris verdienen. Mijn allochtone zwager heeft een huis gekocht van (schrik niet!) 1 miljoen euro’s!! En hij kan het

  betalen! Mijn Ethiopische collega heeft een schitterde serviceflat en zo kan ik echt nog wel tien voorbeelden noemen. Maar het zijn mensen die

  hun schouders eronder hebben gezet en net als jij (naar ik sterk vermoed) de “balls” hebben om iets van hun leven te maken.

  Terugkomend op degenen die alleen maar lopen te schreeuwen: ze vergeten dat de rechten en mogelijkheden die hier zijn, met heel veel pijn en

  moeite zijn behaald. Mijn grootouders en zelfs mijn ouders, hebben nog de tijd meegemaakt dat een werknemer als een stuk vuil werd behandeld

  door de werkgever. En wie niet wilde werken, had niets, maar wie niet KON werken had tot aan de vijftiger jaren ook bijna NIETS!! Dus laat

  alsjeblieft niet het idee bestaan dat het hier altijd allemaal rozengeur en manenschijn is geweest… Het is een hard en moeizaam proces

  geweest van strijd, stakingen, oproer en (letterlijk) neergesabeld worden.

  Veel tekst en enigszins afwijkend van de oorspronkelijk discussie. Wellicht ben je het niet met alles eens, maar dat geeft niet. Ik verkondig

  een eerlijk en oprechte mening en uitsluitend MIJN visie met respect voor de jouwe.van de waarheid. Wellicht ligt die ergens anders, maar daar

  wil ik dan graag met iedereen samen naar zoeken.

  Groet, Rob

 26. Rob
  18 oktober 2006 om 08:56 uur.

  Goedemorgen beste Samira,

  Ik ben inderdaad geen Marokkaan, maar een oer-Hollandse Amsterdammer. Maar wel een met een open blik, een eerlijke mening en niet-stigmatiserend. Oke, ook ik maak VAUTEN 😉 maar ik PROBEER tenminste zuiver te blijven, in daad en discussie. Die mening ben ik zeker over jou, Hamid en enkele andere ook toegedaan. Daarom mag ik hier graag meepraten.

  Groet,
  Rob

 27. Rob
  18 oktober 2006 om 11:49 uur.

  Voor wie de “logica” van m’n vorige tekst niet meer kan volgen, dat is begrijpelijk, want deze stukken tekst hadden precies andersom moeten staan.
  Sorry voor deze blunder… 🙁

  DIT IS DE JUISTE VOLGORDE
  Daarnaast wil ik iets opmerken. Een behoorlijk aantal jongeren van allochtone afkomst wil het liefst bovenaan beginnen en komen met een attitude binnen die weerstand oproept. Ondanks de mogelijkheden die ze hebben, halen heel veel geen enkel schooldiploma en dat is in Nederland hetzelfde als jezelf tot paria veroordelen. Ik heb het gevoel dat dit dezelfde jongeren zijn die het vaakst de mond open hebben over discriminatie.
  Aangezien bijna iedereen de neiging heeft om op den duur een groep over een kam te scheren, gooien ze hiermee niet alleen hun eigen ruiten in, maar ook die van de goedwillenden die iets normaal willen opbouwen. Dat is een trieste ontwikkeling, want daardoor zijn er alleen maar verliezers.

 28. 100% ARABICA
  18 oktober 2006 om 12:08 uur.

  Even een reactie inzake de eerste generatie Marokkanen, want ik moet iets rechtzetten. De eerste generatie Marokkanen is naar Nederland gehaald om al het vuile en zware werk te doen, waar Nederland haar neus voor ophaalden. Ik gebruik de term fabrieksslaven. Een deel van de welvaart waar wij nu van genieten, is mede door hun totstand gekomen Destijds vroeg de Nederlandse samenleving niet om goedopgeleide gastarbeiders, men moest werken en vooral de mond houden! Opleiding, ambitie etc??? Stel je voor een Marokkaan als leidinggevende (tegenwoordig ook nog een zeldzaamheid, ondanks toename van Marokkanen op HBO en Universiteit)!!!! En nu wordt er zou verschrikkelijk ondankbaar en onrespectvol over deze groep gepraat. Het is natuurlijk sexy om tegenwoordig als wat Marokkaans is als negatief te beschouwen. Aan mijn landgenoten: zonder de eerste generatie Marokkanen zouden velen van ons (inclusief moi) schapen aan het hoeden zijn of sigaretten Casa/ Marquis in de straten van Casablanca aan het verkopen zijn.
  Deze groep verdient de grootste respect en dankbaarheid!!!!!!!!
  Als het aan mij ligt zou er een monument moeten komen voor deze helden, midden op de dam!! Het zijn in iedergeval mijn helden!!!!

  “Een Marokkaan die Marokkaanser is dan de Marokkaanse vlag en Hollandser is dan Delfts Blaauw”

  Allah, El Watan, El Melik

 29. Rob
  18 oktober 2006 om 12:44 uur.

  100% Arabica
  Volgens mij is er hier niemand die beweert dat die mensen geen respect verdienen, of wel soms? Ik kan niet terug vinden waar er hier zo ondankbaar en respectloos over ze wordt gesproken.

  Alleen de opmerking “waar de Nederlanders hun neus voor ophaalden” en “fabrieksslaven” vind ik nergens op slaan en min of meer snerend naar de Nederlandse samenleving.
  Nederland bevond zich destijds in de positie dat het snel een plaats in de wereldmarkt veroverde en de banen lagen voor het opscheppen. Als JIJ de keuze hebt tussen vuil/zwaar werk of een kantoorfunctie, kies jij toch ook voor dat laatste? Het is dus geen kwestie van “neus ophalen” maar een kwestie van mogelijkheden aanpakken. En wat denk je dat er voor die tijd gebeurde? Toen werd dat werk ook gedaan door Nederlanders, hoor, of denk je dat het vuil in de straten bleef liggen of dat de kantoren niet werden schoongemaakt? En fabrieksslaven? Mijn grootvader heeft met een schep moeten graven aan de Bosbaan in het Amsterdamse bos voor 12 gulden in de week. Mijn vader heeft z’n hele leven continu-diensten gewerkt en hard moeten werken en z’n kop houden. Doe het dus niet voorkomen of alle autochtonen een luizenleven hebben en alle allochtonen als tweede-rangs burgers worden beschouwd, want dat vind ik een stelling van niks…

  Trouwens, midden op de Dam staat ons bevrijdingsmonument. Zoals je misschien weet zijn hier in Nederland ook Marokkaanse soldaten voor onze vrijheid gesneuveld en zij verdienen ook respect.

  Tot slot dit. HBO en universitaire opleidingen zijn leuk, prachtig en geweldig. Maar als je denkt dat alleen allochtonen moeizaam aan de bak komen, moet je eens met mijn broer gaan praten. Na een afgeronde juristenopleiding is hij 2 jaar werkeloos geweest. Waarom? Amsterdammers passen niet zo in het advokatenwereldje. Over discriminatie gesproken…….

 30. Rob
  18 oktober 2006 om 12:46 uur.

  100% Arabica

  Kleine toevoeging. Je schrijft: “Het is natuurlijk sexy om tegenwoordig als wat Marokkaans is als negatief te beschouwen.”

  Ik ben het inderdaad met je eens dat dit een trend is. Maar geloof me als ik je zeg dat er ook autochtonen zijn die dat zeer betreuren en een heel andere mening zijn toegedaan. Waaronder ik.

  Groet,
  Rob

 31. sirin
  18 oktober 2006 om 12:55 uur.

  100% arabica, ik ben het helemaal met jou eens. de meeste autochtonen klagen wel over aanpassing van allochtonen (Marokkanen in dit geval) hier in nederland, en dat de integratie zo langzaam of nauwlijks verloopt omdat er geen of weinig meewerking is. ze hebben het recht niet om alleen naar hun te wijzen. het moet van beide kanten komen. omdat er nooit begrip (en respect) is getoont voor hun (de 1e generatie) moet dat er eerst komen.
  toen zij hier aankwamen heeft niemand hen aangeboden om de taal te leren of de cultuur. niemand heeft maar enigen moeite gedaan. en nu worden alle ouderen opgeroepen om alsnog de taal te gaan leren? dat is toch belachelijk?

 32. Rob
  18 oktober 2006 om 12:58 uur.

  Ik blijf aan het woord… 😉

  De toon van mijn stukje lijkt wellicht wat venijnig, maar is niet als zodanig en zeker niet persoonlijk bedoeld. Ik waardeer en respecteer iedereen hier die een mening durft neer te zetten en het met argumenten weet te onderbouwen, zoals jij dit ook hebt gedaan.
  Wie er gelijk heeft, vind ik minder belangrijk, iedereen heeft (recht op) zijn/haar eigen waarheid, zolang we maar het respect kunnen opbrengen voor elkaars mening. Waar of niet? 🙂

 33. Rob
  18 oktober 2006 om 01:02 uur.

  Sirin, het is inderdaad belachelijk om het leren van de taal verplicht te stellen voor die mensen. Aan de andere kant is het zeer te betreuren dat ze het nog niet kunnen.
  Ik ben het NIET met je eens dat je daarvoor alleen de vinger naar ons moet richten. Als ik ergens anders ga wonen, zal ik ook zelf alle moeite (moeten) doen om de taal machtig te worden. Het moet niet van een kant komen, welke kant dat ook zijn mag.

 34. 100% ARABICA
  18 oktober 2006 om 01:35 uur.

  Rob,

  Normaal gesproken reageer ik nooit persoonlijk, maar het feit dat jij dit nu persoonlijk opvat en mij benoemt, rest mij natuurlijk om jou persoonlijk van repliek te dienen. Het valt mij op dat jouw reactie doordrenkt is van emotie, wat voor een nuchtere Amsterdammer al opvallend is! Lage incasseringsvermogen( quote :kampioen van Blank Nederland, minister van Desintegratie) waarschijnlijk! Daarnaast maakte ik een statement over de eerste generatie Marokkanen die jij je persoonlijk aantrok. Deze generatie had geen keuze, maar werd geronseld door stromannen uit het Nederlandse bedrijfsleven, laten we daar over duidelijk zijn. Onzin over keuzes. Je reactie is ook typisch voor een autochtoon; simpel en eenzijdig. Ik had niks anders verwacht!!! Het is zo simpel als maar kan zijn: het is maar aan welke kant van de lijn je staat!! Dat je mij verwijt dat ik snerend ben richting de Nederlandse samenleving; ja dat klopt en een sneer is nog diplomatiek gezegd! Ik denk beste Rob, dat je echt de realiteit uit de ogen ben verloren. Ik heb het niet over de kleine goep staatssdebielen die mijns inziens een ticket Casablanca verdienen, maar over de zwijgende meerderheid, die dagelijks de kots van hun ‘blanke’ medelanders over hun heen moeten krijgen, die het letterlijk ook spuugzat zijn. Daarnaast stel je dat een HBO/ WO opleiding géén garanties geven, had je liever gezien dat Marokkanen met LBO/MAVO opleidingen op de arbeidsmarkt komen? Kunnen we ze lekker dom houden net als hun ouders, want stel je voor dat een Marokkaan een topfunctie bekleed, ongelooflijk! Je geeft een voorbeeld van je broer, dat het 2 jaar duurde voordat hij aan de bak kwam, who cares??? Koos of Kees, komen eerder aan de bak dan Achmed of Hassan als geef je mij duizend verschillende argumenten, dit noemt men: de realiteit, raadpleeg de CBS, Hollanders zijn goed in cijfers, VOC-gedachte heet dat! Wel mijn complimenten dat je inziet dat Marokkanen de laatste te negatief in de daglicht staan. Blijkbaar sta je toch nog een beetje met de voeten in de dagelijkse-modder, die Nederland heet!!!

 35. 100% ARABICA
  18 oktober 2006 om 01:40 uur.

  Rob,

  Nog een toevoeging: advokaten: schrijft men met een c, het is advocacten!

  I rest my case

 36. 100% ARABICA
  18 oktober 2006 om 01:44 uur.

  tikfout: advocaten

 37. Rob
  18 oktober 2006 om 01:53 uur.

  100% ARABICA
  Triest dat je op deze wijze reageert. Je snapt totaal niet wat ik bedoel en blijkt zelfs niet eens te kunnen lezen. Heb duidelijk aangegeven dat het NIET persoonlijk was, maar goed… Jouw manier van reageren is nou precies datgene waar autochtonen niet goed van worden en waardoor ook de goedwillende hun hakken in het zand zetten.
  Ik ga met jou verder niet meer in discussie, maar richt me uitsluitend op hen die “iets minder emotioneel en simpel” reageren. Vraag me af waarom je blijft wonen in een land waar je zo’n hekel aan hebt.
  Ben ook blij dat je mijn taalfout verbetert met een schrijffout…
  Tot slot: volgens mij zijn de meeste Marokkanen ook blanken, hoor, al zijn ze wat donkerder van kleur. Wie maakt er nou onderscheid…

 38. Hanan
  18 oktober 2006 om 01:56 uur.

  Zonder hen zouden we hier inderdaad niet zitten. En zoals 100 % arabica zegt, hebben deze mensen heel hard moeten werken in slechte omstandigheden. Mijn vader is hier het voorbeeld van.
  Jaren geleden is hij naar Holland gekomen om te werken zoals de meeste. Had hiervoor een vrouw achtergelaten in Marokko om betere kansen hier te vinden. Hij heeft met nog andere (toen kwamen de meeste met groepen naar hier) in Amsterdam samen gewoond in een kleine flat en werkte daar voor 5 jaar in het zwart. Toen hij hoorde van familieleden die ondertussen naar België getrokken waren dat er daar mensen aangenomen werden in een fabriek is hij naar daar vertrokken. Had een aangegeven inkomen en liet zijn vrouw en ondertussen zijn zoontje van 2 jaar overbrengen. Na tien jaar dit werk te doen is hij heel ziek geworden (door de slechte omstandigheden, en geen goede veiligheidsmaatregelen zoals ze nu hebben). Hij kreeg tot nu toe een invaliditeitsuitkering waar hij goed mee rondkwam. Nu hij zijn pensioen heeft bereikt krijgt hij nog maar 750 euro uitkering en valt zoals ze hierboven dan zeggen in de armoede grens. Hij woont nu nog alleen met mijn moeder en jongste broer (18). Gelukkig heeft hij vijf kinderen op de wereld kunnen brengen, waarvan vier getrouwd en allemaal werken. En ja hij heeft dankzij ons hulp ook een huisje in Marokko kunnen bouwen nadat hij 60 was geworden. Zodat hij vanaf nu toch enkele maanden in Marokko kan doorbrengen en toch een beetje kan genieten van zijn pensioen.
  Ik wil hiermee zeggen, dat wij hem heel dankbaar zijn. Als hij er niet geweest was zouden we inderdaad nog schapen liggen hoeden en ons kinderen later ook. Door hem hebben we kunnen studeren en door hem hebben we een goede job kunnen bereiken waarmee wij hem dan terug kunnen bedanken door hem maandelijks te helpen rond te komen en jaarlijks een reisje kunnen geven.

  Voila, dit was mijn verhaal.

 39. Rob
  18 oktober 2006 om 02:00 uur.

  Hanan, ik kan maar op een manier reageren: respect voor de inzet van je vader en (zeer waarschijnlijk) de offers die je moeder ook heeft moeten brengen!

  Maar goed, ook deze woorden zal 100% arabica wel verkeerd uitleggen…

 40. 100% ARABICA
  18 oktober 2006 om 02:06 uur.

  ROB,

  Mijn reactie is precies wat autochtonen niet willen horen en niet willen erkennen. Dat noem ik pas TRIEST!! Wat ik al eerder in mijn stuk aangaf, ik had géén andere reactie van jou verwacht! De waarheid is hard, blijkbaar te hard voor jou in iedergeval en ik denk dat Goethe het beste het heeft verwoord: THE HARDEST THING TO SEE IS WHAT IS IN FRONT OF YOUR EYES!!!!!!!
  Dus Rob, succes met je bekrompen instelling!!!

  Allah, El Watan, El Melik

 41. Rob
  18 oktober 2006 om 02:12 uur.

  Allerlaatste reactie dan:
  Ik ben erg blij dat hier verschillende deelnemers zijn die gelukkig een heel ander beeld van mij hebben. Ergo, die zullen in jouw ogen dus of erg dom zijn of wellicht verraders? Hoezo emotioneel reageren…

  Sterkte met je leven, je zult het hard nodig hebben……

 42. Hamid
  18 oktober 2006 om 02:26 uur.

  Rob, 100 % Arabica is een van de Harira drinkers, hij weet helaas niet waar het over gaat. Jammer !! met z’n negatieve houding kun je niet verder mee discussieren.

  fijne dag verder

 43. Rob
  18 oktober 2006 om 02:32 uur.

  Hamid, dank voor je reactie, ik ga ook inderdaad niet verder met hem in discussie.
  Ik wens je, voor zover ik dat als niet-Moslim mag (?), oprecht een gezegende Ramadan.

 44. Hamid
  18 oktober 2006 om 02:54 uur.

  Dankje Rob, het lukt best wel met Ramadan, trowens ik heb een kleine opmerking over (als niet moslim), weet je dat je in principe als Moslim bent geboren alleen je wordt daarna opgevoed door je ouders als Christenen, Jood, of niks . unique punt van de Islam vind ik, hij is niet voor bepaalde Volkeren, rassen en kulturen het is voor iedereen dus ook voor jouw Rob

 45. Rob
  18 oktober 2006 om 03:14 uur.

  Hamid, ik heb dat inderdaad wel eens gehoord. In dat opzicht durf ik dan ook te stellen dat de Islam een verlichte godsdienst is.

  Ik ben zelf een aanhanger van de volgende stelling: ALS er een God bestaat, dan moet die universeel zijn. Er is volgens mij geen plaats voor meerdere goden. Wellicht geloven de meeste mensen in Dezelfde, alleen noemen ze Hem anders en zien Hem anders (behoudens diegenen die bewust in afgoderij geloven).

  In een aantal (misschien ooit alle) opzichten is de afstand tussen de Islam en het Christendom niet zo onoverbrugbaar. We kennen immers voor een groot deel dezelfde profeten, etc. Helaas werden/worden we vaak tegen elkaar uitgespeeld. En nog veel meer helaas, heeft het Christendom zeker in het begin bepaald geen fraaie rol gespeeld.

  Een gevaarlijke stelling die me niet door iedereen in dank wordt afgenomen, dat geef ik toe, maar ik probeer iedereen in zijn/haar waarde te laten. En ach, er komt een moment dat we het zullen weten…

 46. tarik
  18 oktober 2006 om 04:11 uur.

  ja ROB er is maar een god en adam en eva zn de ouders van heel mensheid
  je moet afvragen hoe je zelf als een persoon hoe aan de ogen bent gekomen
  hersenen voeten enz………. en waroom denk je soms dat door een spermadrupel die ich zelf ontwikeld tot een mens nee god heeft rekening gehouden dat jij deze funkties van jou lichaamsdelen zult nodig hebben hier
  op deze aardbol want aardbol bestond al voor mensheid
  dus ROB een ga voor zelf zoeken welke rellegie best bij jou past

  let op ( God heeft de aardbol&en heel cosmos in slechts 6dagen geschaapen)

 47. Choukri
  18 oktober 2006 om 04:33 uur.

  Beste Arabica

  Vergeet niet dat de eerste generatie Marokkanen niet is gedwongen om hier te komen werken. Het was ook bekend wat voor werk ze hier gingen doen. Dus men wist wel degelijk wat ie te wachten stond als ie hier naar nl kwam om te werken.

  Tuurlijk moet je respect hebben voor die mensen voor wat ze gedaan hebben. Die mensen hebben er ook baat bij gehad. ze zijn er zelf ook beter van geworden. Zowel Nederland als die gasterbeiders hadden er profijt van.

  Er is ook een deel van die eerste generatie die nog steeds kan werken maar eigenlijk niet doet. Er wordt gezegd van wij hebben al genoeg gewerkt. En het gaat hier niet om zwaar fysiek werk of zo.

  Ik vind dat de tweede en derde generatie Marokkanen het vele malen makkelijker heeft dan de eerste generatie heeft. Die mensen kwamen toen naar nl zonder taal en zonder iemand te kennen hier (onderschat dat niet).

 48. najib
  19 oktober 2006 om 03:07 uur.

  Veel jongeren beseffen niet wat voor mogelijkheden ze hebben. Dat merk je pas als je met jongeren in Marokko praat
  Hier kan men zijn/haar dromen, met de juiste instelling, waarmaken. Het is hier nooit te laat. Keuzes kan je altijd uitstellen. Bijvoorbeeld., je kunt op je 16de van school afgaan (de reden doet er niet toe), maar je hoeft niet wanhopen want als je wilt kan je op je 30ste/40ste opnieuw naar school.
  Je kunt 5 opleidingen volgen voordat je de juiste vindt.
  Het hebben van mogelijkheden en verschillende keuzes is een luxe waarop veel jongeren in Marokko (en elders) jaloers zijn en Terecht.
  Voor mij Arm zijn heb je hier in je eigen hand.(afgezien van zieken)

 49. Yassin
  20 oktober 2006 om 12:23 uur.

  Boulshittttttttt we leven lang en gelukkig hemdoelilah geloof niet in die statistieken ……want ik weet zeker dat Wij beter Verdiene

 50. Khoroto
  20 oktober 2006 om 01:51 uur.

  Armoede:
  1 van de oorzaken:. Vrouw mag niet werken van de man en omgeving.

 51. Big-Mo-Ovn
  20 oktober 2006 om 08:46 uur.

  Rob heb je wel leven ofzo, je gaat hier hele verhalen zitte sgrijven man

 52. Samira
  20 oktober 2006 om 10:34 uur.

  @Rob, waarom reageer je eigenlijk op al die reacties tegen jouw persoon. Gewoon negeren, doe ik ook. Je geeft goede standpunten weer en gebruikt dit forum waar het voor bedoeld is, namelijk fatsoenlijke en normale discussies. Het is niet bedoeld om beledigende opmerkingen te maken tegen elkaar of over het betreffende onderwerpen. de mensen die die opmerkingen plaatsen hebben niets betters te doen dan uit verveling hier de boel uit te dagen. Nogmaals, gewoon negeren. Krijgen ze geen repliek en hebben ze gelijk hun kruit verschoten!

 53. temsamane
  20 oktober 2006 om 11:35 uur.

  Wajew e sahbi zoveel heb ik nog nooit gelezen Rob. Je schrijft echt veel, kheb een tip voor je word schrijver ofzo want volgens mij hou je ervan (aangezien aan al die teksten van je).

 54. Rob
  23 oktober 2006 om 12:35 uur.

  Hallo Samira, uiteraard heb je (zoals heel regelmatig) gelijk, maar probeer ik zo lang mogelijk normaal te reageren op iemand die zelf om zich heen slaat. Ik hoop zo iemand uit te lokken tot een redelijke discussie en duidelijk te maken dat ik niet een of andere “allochtonen-hater” ben. Ik huldig het standpunt dat je beter 10x met je kop tegen de muur kunt lopen en misschien daarmee goedwillenden laat zien dat je je het zelf ook goed meent, dan na de eerste de beste rotopmerking meteen de deur in iemands gezicht dichtgooien. Noem me naief, maar wat is het alternatief? Haat, wantrouwen, angst? Dan zijn we van elke God los… Ik troost me met de gedachte dat ik hier heb mogen ervaren dat er veel meer objectieve mensen rondlopen dan ik had durven hopen. Dus dat is ook alweer winst! 🙂

 55. Rob
  23 oktober 2006 om 12:40 uur.

  Beste Temsamane, ik schrijf inderdaad vaak en graag, dat heb je uitstekend gezien. Maar altijd in de hoop dat ik iets zinnigs kan bijdragen – en het graag hoor als ik uit m’n nek klets… 😉 – en ook in de hoop dat ik a. een bruggetje kan slaan, al is het maar een eerste plankje en b. mensen zal vinden die open-mindend zijn, met respect en begrip voor elkaar.

  Heb overigens geen idee wat “Wajew e sahbi” betekent, maar ik heb het idee dat het iets is als “Mijn hemel…” – waarbij je dan denkt: “Wat een ouwehoer is die gozer… 😉

  Groet,
  Rob

 56. JewishGirl
  10 november 2006 om 08:38 uur.

  Erg he :-p

Plaats je reactie