MAGHREBMAGAZINE

Marokko en Marokkaanse zakenUITGELICHT

27-07-17 | Reageer | Lees verder »
Wil je net als Hussein en Joan werken in een hecht team en jouw talent inzetten voor onze maatschappij? Zoek je een afwisselende baan met unieke ervaringen? Maak er politiewerk van. Bekijk hun verhaal in de video. Word ook agent:

REDACTIONEEL

12-09-16 | Reageer | Lees verder »
Het Offerfeest, of feest van Ibrahiem of Schapenfeest, is het belangrijkste feest van de islam. Het duurt drie dagen en wordt gevierd vanaf de 10e dag van de 12e maand van de islamitische kalender. De redactie van Maghreb.NL en MaghrebMagazine.NL wenst alle bezoekers een gezegend offerfeest. Eid mobarak!

Meeting i.v.m. positie Marokkanen A’dam

07 november 2007 | in Maatschappij | Reageer

emcemoZowel in het publieke als het politieke debat wordt veel aandacht besteed aan de positie van Marokkanen in de Amsterdamse samenleving. Uit het vorig jaar verschenen rapport De Marokkaanse gemeenschap in Amsterdam dat het Amsterdamse onderzoeksbureau O+S in opdracht van de gemeente Amsterdam publiceerde èn de nota De Staat van de Stad blijkt dat de sociaal-economische positie van een grote groep Amsterdamse Marokkanen zorgwekkend is. Dat blijkt met name uit het zeer hoge aandeel huishoudens dat moet rondkomen van een minimuminkomen (37%) en het grote percentage jongeren (46%) dat in armoede opgroeit.

Deze rapporten vormen de aanleiding voor de expertmeeting die gepland staat op woensdag 21 november 2007. De doelstelling van deze expertmeeting is een dialoog initiëren tussen politici, bestuurders en Marokkaanse organisaties in Amsterdam over de verbetering van de toekomstperspectieven van de Marokkaanse gemeenschap in Amsterdam. Na onder andere een eerste conferentie in juli vorig jaar en een gemeenschappelijke verklaring naar aanleiding van de recente incidenten in Slotervaart is het nu tijd om te komen tot concrete activiteiten. Deze expertmeeting- de eerste in een reeks expertmeetings- beoogt praktische oplossingen aan te dragen en neemt een drietal vragen als uitgangspunt:

1. Wat is de staat van de Marokkaanse gemeenschap in Amsterdam?
2. Wat moet er verbeterd worden? En hoe?
3. Wat verwacht de politiek van de Marokkaanse gemeenschap en organisaties?

Voorlopig Programma Expertmeeting

13.30 – 14.30 uur Presentatie O+S rapport en reactie
14.30 – 14.45 uur Pauze
14.45 – 16.15 uur Debat met politici van de gemeente Amsterdam
16.15 – 17.30 uur Debat Marokkaanse organisaties
17.30 – 18.00 uur Borrel

De bijeenkomst wordt georganiseerd door EMCEMO in samenwerking met o.a. de Raad van Moskee orgnaisaties, Argan, Aknarij, buurtorganisaties van verschillende stadsdelen en Marokkaanse kaders in Amsterdam.

U kunt zich aanmelden via info@emcemo.nl door uw organisatie en het aantal deelnemers op te geven.

Plaats je reactie