MAGHREBMAGAZINE

Marokko en Marokkaanse zakenUITGELICHT

27-07-17 | Reageer | Lees verder »
Wil je net als Hussein en Joan werken in een hecht team en jouw talent inzetten voor onze maatschappij? Zoek je een afwisselende baan met unieke ervaringen? Maak er politiewerk van. Bekijk hun verhaal in de video. Word ook agent:

REDACTIONEEL

12-09-16 | Reageer | Lees verder »
Het Offerfeest, of feest van Ibrahiem of Schapenfeest, is het belangrijkste feest van de islam. Het duurt drie dagen en wordt gevierd vanaf de 10e dag van de 12e maand van de islamitische kalender. De redactie van Maghreb.NL en MaghrebMagazine.NL wenst alle bezoekers een gezegend offerfeest. Eid mobarak!

Marokko: film Wilders ‘Menselijke domheid’

29 maart 2008 | in Maatschappij | 20 Reacties

MarokkoIn Marokko is kalm gereageerd op Fitna, de anti-islam film van Geert Wilders. Vertegenwoordigers van islamitische partijen en bewegingen hebben nog geen demonstraties of andere acties gepland in Marokko. Dat meldt Tiscali.nl.

‘Menselijke domheid’ noemt Lahcen Daoudi, vicepartijleider van de Partij voor Rechtvaardigheid en Ontwikkeling (PJD), het filmpje van Wilders. ‘Ik heb erover gehoord, maar ik hoef de film niet te zien.’ Fathallah Arsalan, woordvoerder van de invloedrijke islamitische beweging al-Adl wal-Ihsan (Rechtvaardigheid en Liefdadigheid) zei vrijdag dat de film onderdeel is van een ‘anti-islamitische campagne van extremistische groepen en individuen in het westen’.

Arsalan verwacht dat moslims in Marokko en Nederland ‘zich niet laten provoceren en in staat zijn op een rustige, waardige en verantwoordelijke manier te reageren’. Arsalan denkt daarbij bijvoorbeeld aan vreedzame demonstraties en krantenartikelen. PJD en Adl wal-Ihsan hebben nog geen protesten gepland.

Parlementslid en religieus leider Abdelbari Zemzemi vindt het verstandig van de Nederlandse regering dat die direct afstand heeft genomen van de film. ‘In tegenstelling tot bij de Deense spotprenten is duidelijk dat het om een individuele actie gaat.’

Hoewel hij geweld afkeurt, zegt Zemzemi er niet raar van op te kijken als er een moordaanslag op Wilders zou worden gepleegd naar aanleiding van de film. ‘Dat heeft hij dan zelf uitgelokt.’

Lahcen Daoudi van de PJD verwacht dat het rustig blijft, maar sluit extreme reacties niet uit. ‘Extremisme lokt extremisme uit’, zegt Daoudi. ‘Er is niet te zeggen dat 100 procent van de mensen gelaten blijft bij dit soort uitingen.’

Vertegenwoordigers van de Nederlandse ambassade en van het Nederlands Instituut in Marokko verwachten dat het ‘in principe’ rustig blijft. Er zijn geen extra veiligheidsmaatregelen genomen. Wel worden alle Nederlanders in Marokko geïnformeerd over het verschijnen van het filmpje waarin Wilders in een beeldmontage de islam afwijst.

Er zijn 20 reacties

 1. anti- wilders
  29 maart 2008 om 04:48 uur.

  Ik roep een ieder op; moslims en niet moslims om aangiften te doen tegen de film van wilder en zijn uitspraken.
  Voor de moslims is het godslastering, belediging en discriminatie op grond van religie.
  Voor niet moslims is dat hij voor verdeeldheid zorgt en gevaar vormt voor de samenleving.en discriminatie.
  Hoe meer aangiftes hoe beter de rechter zijn werk kan doen om dit uit te zoeken binnen de kaders van de wet. Zodat deze gevaarlijke persoon wordt vervolgd. Want hij is een gevaar voor de democratie. En voor de vrijheid.

 2. allah
  29 maart 2008 om 06:51 uur.

  Telkens wanneer fundamentalisten in de naam van Allah ongelovigen onthoofden, afvalligen stenigen, en telkens wanneer hysterische ayatollahs, extremistische imams en andere pleitbezorgers van dit barbarisme, vanuit hun moskeeën fatwa’s uitroepen tegen de ongelovigen die het wagen om de Islam te bespotten of te bekritiseren, vraag ik mij af: ‘wat is de oorzaak van al die redeloze agressie en haat?’ Volgens velen ligt de oorzaak van deze haat bij columnisten, tekenaars van spotprenten, rechtse politici en andere critici van de Islam. Ik betwijfel dit ten zeerste, en vermoed dat er een veel belangrijkere oorzaak aan ten grondslag ligt.
  Bijna dagelijks worden veel gelovigen geconfronteerd met harde feiten, die het bestaan van Allah uiterst twijfelachtig maken. Dagelijks lijden miljoenen mensen honger, en vaak worden gebieden waar veel moslims wonen getroffen door aardbevingen, epidemieën en orkanen, en Allah doet niets. Allah doet niets zichtbaars om Zijn volgelingen te helpen, zelfs niet wanneer het gestamp van de Amerikaanse en Israëlische soldatenlaarzen door hun straten weerklinkt, of zware tanks en bulldozers de muren van hun huizen en moskeeën op de grondvesten doen schudden wanneer deze de islamitische steden komen binnenrollen.
  Miljoenen moslims zijn in oorlog. Niet alleen met christenen, heidenen en joden, maar ook met elkaar. Allah lijkt niet in staat te zijn om Zijn onderdanen te inspireren tot vreedzaam gedrag, al was het alleen maar om vrede en saamhorigheid binnen de eigen gelederen te behouden. Weinig gelovigen zullen het toegeven, maar ik denk dat de flegmatische aard van het ‘Opperwezen’, Zijn zwijgzaamheid en passiviteit, en de genadeloze willekeur waarmee gelovigen én ongelovigen worden ‘bestraft’ en ‘beloond’ door de grillen der natuur, vele gelovigen ernstige hoofdbrekens bezorgen.
  Het is een bekend gegeven dat innerlijke spanningen hoog kunnen oplopen wanneer overtuigingen botsen met de harde dagelijkse realiteit, of met de meningen van anderen. Dergelijke gemoedstoestanden staan in de psychologie bekend onder de term ‘cognitieve dissonantie.’ Des te meer belang men hecht aan een overtuiging, des te onaangenamer voelt men zich wanneer men geconfronteerd wordt met bewijsmateriaal, feiten en meningen die met de overtuiging in conflict zijn. Cognitieve dissonantie kan gereduceerd worden door de bestaande overtuiging aan te passen, of door een geheel nieuwe overtuiging aan te nemen. Voor de dogmatische fundamentalist is dit geen optie. Hij zal koste wat kost zijn dierbare overtuiging in stand trachten te houden.
  Sommige dogmatici kiezen ervoor om zich volledig af te sluiten van de buitenwereld. Dit is geen effectieve strategie, want voor de dagelijkse realiteit kan men niet weglopen, en in dit hoogtechnologische tijdperk is het bijna onmogelijk om compleet gevrijwaard te zijn van de opvattingen van anderen. Daarom leggen fundamentalisten vaak een obsessieve bekeringsdrang aan de dag. Omdat het aanpassen of opgeven van de geliefde overtuiging niet tot de mogelijkheden behoord, probeert men de tegenstrijdigheid tussen de eigen opvatting en die van de ander te verminderen, door de ander te bekeren. Maar dit zal bij de fundamentalist slechts uitlopen op een eindeloze herhaling van teleurstellingen, want keer op keer zal hij geconfronteerd worden met mensen die weigeren om de Islam te omarmen, mensen die de Islam bekritiseren, en mensen die de Islam vaarwel zeggen.
  Daarom rest de fundamentalist nog maar één mogelijkheid om de dissonantie op te heffen: het toepassen van psychisch of fysiek geweld. Bedreig de ongelovigen en afvalligen met eeuwige marteling en pijn in het hiernamaals, behandel hen als tweederangsburgers en laat ze belastingen betalen, en als ze hier niet mee akkoord gaan, sluit ze dan op of breng ze ter dood. Dat is de dagelijkse praktijk in Islamitische landen. Er is vrijwel geen Islamitisch land op de wereld waar mensen openlijk hun twijfel omtrent het bestaan van Allah mogen uitspreken zonder voor hun leven te moeten vrezen. En zelfs in niet-Islamitische landen moet de ongelovige zich gedeisd houden. Als hij zich te luid uitspreekt roepen pleitbezorgers van het bijgeloof fatwa’s over hem uit, of zetten geldprijzen op zijn hoofd.
  Triest is de geestesgesteldheid van de fundamentalist die kiest voor dit gewelddadige pad. Hij beseft niet dat hij de slaaf is van zijn emotionele gehechtheid aan een achterhaald geloof. Hij beseft niet dat hij zich in een neerwaartse spiraal bevindt, want door zijn geloof met geweld aan anderen op te dringen en door afvalligen te vervolgen, maakt hij zijn standpunt des te ongeloofwaardiger, en de dissonantie zal alleen maar vermeerderen. Hij verschilt niet van de alcoholverslaafde die het leven niet aan kan, naar de fles grijpt, en tijdens de schaarse momenten dat hij nuchter is, merkt dat zijn problemen alleen maar groter zijn geworden. En zoals de alcoholist steeds meer gaat drinken, zo zal de gewelddadige fundamentalist steeds waanzinniger en ongeloofwaardiger worden. Een God die jihadstrijders nodig heeft om Zijn vijanden te vernietigen, komt namelijk niet geloofwaardig over, en een God die beulen nodig heeft om mensen aan zich te binden, kan door een intelligent mens niet serieus genomen worden. Niet de ongelóvige is de grootste vijand van de Islam, maar de imams en terroristen die hem bedreigen, vervolgen en vermoorden. Het onthoofde lichaam van de ongelovige, en de striemen op de rug van de afvallige vormen het bewijs, en de jihadstrijder met het zwaard en de beul met zijn knoet zijn degenen die het bewijs leveren, althans, dat is mijn stelligste overtuiging: Allah bestaat niet!

 3. ron
  29 maart 2008 om 10:18 uur.

  To: 1
  Het doen van valse aangiften is strafbaar met een gevangenisstraf van ten hoogste een jaar.
  De 400 of zo aangiften die gedaan zijn voor dat de film uitkwam komen van mensen die proberen haat te zaaien en de maatschappij te ontwrichten. De film laat niets zien dat niet dagelijks van bijvoorbeeld islamictorrents.net gedownload wordt.
  volgens nrc.nl/ ….Jihadistisch_forum_Al-Qaeda_blij_met_film_Wilders zijn er genoeg aanhangers van de inhoud van deze film in de moeilijke islam landen.
  Het wordt duidelijk niet als beledigend gezien, alleen door de aanhangers van Balkenende die de problemen van de familie herenigsbeleid van CDA VNO-NCW eerst probeerde af te wentelen op links en nu op Wilders.
  Ik vraag me af hoeveel het ‘omkopen van een paar opportunistisch imaans en eg politici’ Nederland gaat kosten, voor die paar zetels die het cda op deze manier probeert te winnen.
  Ondanks dat de titel van dit artikel misschien deels terecht is valt het me op dat ook dhr. Lahcen Daoudi wel commentaar heeft maar de film niet heeft gezien. Commentaar en uitspraken hoeven blijkbaar niet gebaseerd te worden op de werkelijkheid.

 4. hassanhasson
  30 maart 2008 om 02:30 uur.

  Menneer/ mevrouw der dissonantie. Jouw verhaal zit vol met tegenstrijdigheden en dat maak je verhaal erg instabiel , het kan zijn dat dit een manier is om de werkelijkheid en harde feiten te trivialiseren , dat wil zeggen je probeert datgene een minder plaats ( al dan geen plaats) in het eigen stelsel van opvattingen.
  Je zegt
  Telkens wanneer fundamentalisten in de naam van Allah ongelovigen onthoofden
  Ik zeg
  Ja dat gebeurde in Irak, er zijn een aantal agressieve Amerikaanse bezitters onthoofd. Die zaten daar niet onschuldig te pokkeren……. Ze vielen een land binnen dat niet de hunne is, ze doden de lokale inwoner, ze martelen, ze vernederen, ze jatten, ze verbranden de lijken van mensen….Irak is platgebombardeerd het gevolg is meer dan 1 miljoen doden, 3 miljoen weeskinderen, 1.5 miljoen vluchtelingen.
  Indianen waren, in de ogen van de door Drie Goden geleide Europese Kolonisatoren , een volk die de daden van terrorisme pleegde.
  Je zegt
  vanuit hun moskeeën fatwa’s uitroepen tegen de ongelovigen die het wagen om de Islam te bespotten of te bekritiseren
  ik zeg
  Hulde! Aan de vrijheid van meningsuiting. Zou men deze gelegenheid grijpen om zijn onbeschaafde manier van bespotten jegens andere religies te doen gelden…Ik daag je uit om maar iets bespottend over Jodendom/ Holocaust hier te schrijven?
  Je zegt
  Bijna dagelijks worden veel gelovigen geconfronteerd met harde feiten, die het bestaan van Allah uiterst twijfelachtig makent
  Ik zeg
  Welke harde feiten? Spotprent is voor jou gauw een hard feit
  Jij zegt
  Dagelijks lijden miljoenen mensen honger, en vaak worden gebieden waar veel moslims wonen getroffen door aardbevingen, epidemieën en orkanen, en Allah doet niets.
  Ik zeg
  Rwanda, Kongo, Zimbabwe, Ghana, Tahiti etc … het zijn toevallig christelijke landen en lijden behoorlijk wat honger en epidemieen terwijl voor jou hier in Nederland ‘zich voeden’ een tijdverdrijf is.
  Amerika daar heeft orkaan Catherina nogal wat opschudding veroorzaakt!
  Jij zegt
  Allah doet niets zichtbaars om Zijn volgelingen te helpen, zelfs niet wanneer het gestamp van de Amerikaanse en Israëlische soldatenlaarzen door hun straten weerklinkt, of zware tanks en bulldozers de muren van hun huizen en moskeeën op de grondvesten doen schudden wanneer deze de islamitische steden komen binnenrollen.

  ikzeg
  Yes! Kijk dat is de kern van het verhaal. De agressie komt vanuit het westen. Het is altijd geweest en het blijft zo. En mensen verdedigen zich hiertegen.

  sorry geen tijd voor om verder in je referaat in tegaan wel wil ik je meegeven dat ;
  Het is beter voor jou om eerst een ‘onderzoek, wie ben ik’ op je eigen te doen dan dat onzin van Festinger klakkeloos op mensen toe te passen
  grt

 5. Mounir
  30 maart 2008 om 02:42 uur.

  Waarom noem je jezelf ALLAh !?

  LA HAWLA LA QUATA LI LA BILLAH

 6. Goeiemiddag
  30 maart 2008 om 04:55 uur.

  wie heeft irak aangevallen ?
  wie heeft afghanistan aangevallen ?
  wie heeft duizenden mensen gedood in sebrenica?
  wie heeft heel afrika leegeroofd ?
  wie heeft noord afrikaanse aangevallen
  wie heeft palestina aangevallen ?
  wie wil iran aanvallen ?
  wie heeft altijd al landen in midden oosten aangevallen
  voor ECONOMISCHE redenen en waarschijnlijk ook religie een rol gespeeld

  DAT zijn mensen gweest die denken dat ze Vrede en democratie brengen
  in hun ogen
  omdat hun ogen gesluierd zijn en hun oren dicht zijn voor de grote Waarheid
  ze denken echter winnaars te zijn MAAR het zijn grote VERLIEZERS

  WAAROM brengen ze geen vrede in en democratie in zuid amerika of azie of rusland, of in oost europa
  omdat ze simpel weg geen belangen daar bij hebben
  Wie dit ontkent is simpele weg een verliezer

 7. Goeiemiddag
  30 maart 2008 om 05:00 uur.

  Zijn jullie vergeten wat israel nog geen 2 jaar geleden heeft gedaan in Libanon
  hele steden verwoest waar velen onschuldig mensen omkwamen
  en niemand die wat zei of wat deed ?
  wat ze overigens al jaren in palestina doen
  De verliezers zullen nooit maar dan ook nooit van hun fouten leren
  en leren wat de geschiedenis ons heeft gezegd

 8. kano
  30 maart 2008 om 06:19 uur.

  Juist het westen is de oorzaak van al die allende, door het bezetten van andere landen vooral islamitsche landen en daar mensen onderdrukken vernederen (voorbeeld Aboughrieb gevangenis in Irak),verkrachten, mishandelen en vermoorden, dan is het niet gek dan Al Qaida om politieke redenen meer aanhang krijgt en de extrimisme toeneemt., en niet te vergeten dat het westen met twee maten meten voorla in de Palestijnse kwestie, en dat is het ergste

 9. mohamed- den haag
  30 maart 2008 om 08:50 uur.

  Goed gesproken hassanhasson,
  Maar ik zal mijn tijd en moeiten niet verspillen aan dat soort figuren, en zal zeker niet reageren op dat soort onzin.
  Dat heb je met mensen die als robotten leven en hun kennis maar uit de media halen zonder dat ze zelf op zoek gaan naar de waarheid.

 10. Henk-Rotterdam
  31 maart 2008 om 11:10 uur.

  Stanpunt van Bush:
  “wij brengen vrede en veilgheid in heel de wereld desnoods met kruisraketten en bezettingen maar je zal verdommen leven zoals wij leven,o ja de olie en ander zaken nemen we gelijk mee want daar hebben jullie toch niets aan,het is in jullie belang dat we komen”.
  Of heb ik het verkeerd begrepen?

 11. hassanhasson
  31 maart 2008 om 12:03 uur.

  Iran schijnt de eigen olie, de musea, de geschiedenis van het land niet nodig te hebben.

 12. Astrid Essed
  31 maart 2008 om 12:24 uur.

  Geachte Redactie,

  Ik heb met verontwaardiging kennisgenomen van de door de heer Wilders recentelijk op Internet geplaatste film ”Fitna”

  Niet alleen getuigt het van het van de heer Wilders te verwachten eenzijdige en stigmatiserende beeld van de Islam, hetgeen in ernstige mate provocatief een haatzaaiend is, daarenboven denkt hij zijn ”betoog” te onderbouwen met enkele uit zijn verband gerukte citaten
  Verder refereert hij aan een aantal terroristische aanslagen, die gepleegd zijn door mensen of organisaties, die de religie misbruiken voor hun eigen politieke doel, waarbij hij bovendien niet wordt gehinderd door de politieke oorzaken, die aan deze aanslagen ten grondslag liggen

  Een analyse:

  Religies:

  De fundamenten van de Islam berusten, evenals het christendom en Jodendon, op de God van Liefde, naastenliefde, vrede en humaniteit
  Door de eeuwen echter en ook in onze tijd zijn er politici, geestelijken, militairen en anderen geweest, die de religie hebben misbruikt voor hun eigen politieke of machtsdoel

  Ik behoef de door Paus Urbanus II geinstigeerde Kruistochten niet in herinnering te brengen, die brak met het universele fundament van het christendom, door de verkondigen, dat het geen zonde was, ongelovigen te doden
  De door de ”Kruisridders’ onder de in Palestina aanwezige Joodse en islamitische bevolking aangerichte bloedbaden zijn u waarschijnlijk bekend

  Over fanatisme gesproken

  De tegen Joden en moslims [en later tegen de eerste ”protestanten”, ”ketters” genoemd] gerichte Spaanse Inquisitie, waarbij duizenden op de brandstapel eindigden, zal u ook bekend zijn

  Iedere religie kent zijn godsdienstfanaten
  Hierop kom ik terug

  Stigmatisering van de Islam:

  Tekenend voor Wilders is dus weer die ongenuanceerde en eenzijdige benadering
  Niet alleen maakt hij geen enkel onderscheid tussen het grote scala moslims, varierend van gematigd tot ”extreem”, bovendien maakt hij eenzijdig gebruik van enkele uit zijn verband gerukte citaten uit de Koran, uit het oog verliezend, dat citaten van dezelfde strekking eveneens zijn aan te treffen in het Oude Testament van de christelijke Bijbel en de Torah van het Jodendom

  Als voorbeeld van een gruwelijke Oude Testament, passage noem ik het verhaal van de uitroeiing van de Amelekieten [een volk, dat oorlog voerde met de Joden in het Israel van de tijd van Koning Saul], hetgeen ”in opdracht van God” zou zijn geschied [1]
  Dat dit verhaal nog zijn weerslag in deze tijd vindt, bewijst wel de Joods-Israelische groep religieuze fanatici, de Gush Emunin [Blok der Gelovigen], die enige jaren geleden in de Israelische krant the Haaretz een advertentie hebben gezet, waarin, naar voorbeeld van de Amelekieten, werd opgeroepen tot de uitroeiing van de Palestijnen [2]

  Religieus fanatisme:
  Een kenmerk van ALLE religies:

  Het gevaarlijke karakter van deze film bestaat niet alleen uit het eenzijdig citeren van Korancitaten, maar wekt eveneens de suggestie, dat alle moslims religieuze fanatici zouden zijn
  In de eerste plaats is dit slechts een kleine groep, in de tweede plaats is er ook bij ”christenen” en Joden sprake van religieus fanatisme
  Ik verwijs naar de reeds genoemde ”Gush-Emunim”, die eveneens rijkelijk aanwezig zijn onder een categorie religieus fanatieke Joodse kolonisten, die een terreur uitoefenen onder de bezette Palestijnse bevolking [3]

  Eveneens is er sprake van met name Amerikaanse ”christen” fundamentalisten, die met name in de negentiger jaren regelmatig aanslagen pleegden op abortus-klinieken

  Ook in het Nederland van de zestiger jaren is nog sprake geweest van religieus fanatisme
  Ondergetekende herinnert zich nog, dat de heer van Dis, Tweede Kamerlid van de SGP [Staatkundig Gereformeerde Partij] in de jaren zestig IN DE NEDERLANDSE TWEEDE KAMER de Zuid-Afrikaanse apartheidspolitiek verdedigd heeft met de racistische drogredenatie, dat de negers inferieur zouden zijn en zelfs ”vervloekt” [jaja] vanwege het feit, dat zij ”zonen van Cham” zouden zijn
  Overigens is door de eeuwen heen eveneens op een dergelijke wijze de slavernij gelegitimeerd [4]

  Terroristische aanslagen en de politieke oorzaken:

  WTC en Madrid:

  De heer Wilders vertoont beelden van de aanslagen van WTC en Madrid
  Uiteraard leidt het geen twijfel, dat zij verschrikkelijk en verwerpelijk zijn als militaire aanvallen op burgers, maar het is demagogisch, deze toe te schrijven aan een religie
  Religies staan voor naastenliefde en medemenselijkheid en de invulling door mensen blijft mensenwerk en eigen keuze

  Bagatellisering Amerikaans politiek-militair optreden:

  Niet alleen kent de heer Wilders de politieke motieven achter die aanslagen, daarenboven bagatelliseert hij het Amerikaanse politiek-militaire optreden in de regio van het Midden-Oosten

  Zo waren de WTC aanslagen een reactie op het Amerikaanse politiek-militaire optreden in met name Irak, dat [in de Eerste Golfoorlog], o.a. door het gebruik van verarmd uranium en clusterbommen, heeft geleid tot duizenden burgerdoden [5]
  De daarna onder druk van de VS en Groot-Brittannie tegen Irak gevoerde VN sancties zijn voornamelijk ten koste gegaan van de zwakkeren zoals ouderen en kinderen
  Door gebrek aan medicatie [door die sancties] zijn er meer dan een half miljoen kinderen omgekomen [6]

  In de na tien jaar volgende Brits-Amerikaanse aanval op Irak kwamen door eveneens het gebruik van clusterbommen meer dan 10.000 Iraakse burgers om het leven
  Om over martelpraktijken in Abu Graibh, Guantanamo Bay en andere gevangenkampen nog maar te zwijgen [7]

  De Madrid aanslagen waren dan ook een reactie op de Spaanse militaire steun aan de VS bij de Irak-oorlog

  IN WELK GEDEELTE VAN DIE WILDERSFILM KOMEN DE GEDODE AFGHAANSE EN IRAAKSE BURGERSLACHTOFFERS VOOR EN DE GEMARTELDE GEVANGENEN IN ABU GRAIBH, GUANTANAMO BAY, BAGRHAM EN ELDERS?

  Om maar niet te zwijgen van de jarenlange Amerikaanse politieke en militaire steun aan de 40 jaar durende Israelische bezetting van de Palestijnse gebieden, met de daaraan inherente onderdrukking, vernederingen en mensenrechtenschendingen [8]

  Mohammed cartoon:

  Aan het begin en eind van Fitna beeldt de heer Wilders eveneens een van de gewraakte Deense Mohammed cartoons uit, waarin de voor moslims vereerde Profeet wordt afgebeeld met een bom in zijn tulband.
  Hiermee legt hij, ten onrechte, het verband tussen Islam en terrorisme, en suggereert hij, dat alle moslims terroristen zijn

  Het is dan ook toe te juichen, dat premier Balkenende in een verklaring onverbloemd afstand van die film heeft genomen, alsmede de EU bij monde van haar voorzitter Slovenie, de VN Secteraris Generaal en burgemeester Cohen

  Met alle respect voor de beheerste reacties van de moslims in Nederland, deze fim ”valt” NIET wel mee

  Het is haatzaaiend, stigmatiserend, eenzijdig en beledigend

  Weer kan ik van harte onderschrijven de uitspraken van de heren H de Winter, E van Thijn en rabbijn Soetendorp, dat de standpunten van de heer Wilders EN zijn haatzaaierij en stigmatisering, overeenkomsten vertonen met de opkomst van het anti-semitisme in het Duitsland van de dertiger jaren

  Weg met discriminatie en stigmatisering van bevolkingsgroepen
  Voor gelijke rechten voor iedereen, ongeacht ras, politieke en religieuze overtuiging, sexuele voorkeur of al dan niet ”legale” verblijfsstatus

  Aan het eind van de dag zijn wij allemaal mensen!!!!

  Vriendelijke groeten
  Astrid Essed

  [1]

  http://nl.wikipedia.org/wiki/Amalekieten

  [2]

  http://www.cactus48.com/fundamentalism.html

  [3]

  http://www.btselem.org/english/hebron/20080318_

  [4]

  http://nl.wikipedia.org/wiki/Cham_(persoon)

  Voor het geval een niet-werkzame link
  Zie http://www.google.nl onder Cham

  Tekst bij bovenstaande link:

  Cham (persoon)
  Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
  Ga naar: navigatie, zoeken
  Cham (Hebreeuws: חם) is een figuur uit de Bijbel. Hij is een van de zonen van Noach, en broer van Sem en Jafeth. Koesj en Kanaän zouden zonen zijn geweest van Cham.
  De naam Cham is waarschijnlijk gerelateerd aan het Hebreeuwse woord voor bruin: choem. Traditioneel werd onder een letterlijke interpretatie van dit verhaal verondersteld, dat alle negers van Cham afstammen. De legitimering van slavernij, onder meer door Nederlanders vanaf de 17e eeuw, werd wel beargumenteerd op grond van een interpretatie van het verhaal, waarin Chams zoon Kanaän vervloekt werd omdat Cham zijn vader zou hebben bespot.
  De term “Hamitisch”, die vroeger vaak werd gebruikt om de vijf niet-Semitische takken van de Afro-aziatische talen aan te duiden, is afgeleid van de naam Cham.

  [5]

  http://www.hrw.org/campaigns/clusters/index.htm

  [6]

  http://www.vcp.nu/actiedag/irak/vn_topman.htm

  [7]

  http://www.hrw.org/reports/2004/usa0604/

  http://hrw.org/reports/2004/afghanistan0304/ind

  [8]

  http://www.btselem.org/English/

  http://www.eajg.nl/index.asp?navitemid=124&type

  [9]

  Artikel tav het politieke gedachtegoed van Wilders

  http://www.uitpers.be/artikel_view.php?id=1636

 13. mohamed-denhaag
  31 maart 2008 om 06:05 uur.

  Astrid Essed
  Met jou kan ik praten, rijkdom aan kennis en geschiedenis je laat je tenminste niet door allerlei propaganda van de media wijs maken, zoals een paar zielige figuren met namen de aanhangers van wilders.

  Nogmaals een complement!!!

 14. mocrogirl
  31 maart 2008 om 11:22 uur.

  Trek jullie t0g allemaal niets aan van wilders! Die jognen werd vroeger gepest do0r marokkanen, en probeert zo wraak te nemen.
  AUB, mocro’s neem die man niet serieus.!
  Ma3a Salama

 15. Henk-Rotterdam
  01 april 2008 om 02:02 uur.

  Wilders heeft na het uitkomen van dit prutsel en flutwerk gesteld dat hij zich niet tegen de moslims keert maar tegen de Islam.
  De week voor het verschijnen van deze troep heeft hij nog vragen gesteld aan de Minister van Defensie over het feit dat Nederlandse miltairen in Afghanistan meehelpen met het bouwen van een moskee.
  Hij was samen met die 8 andere ratten van zijn groep in de 2e kamer van mening dat deze onzin onmiddlijk moest stoppen.
  En nu zegft dezelfde rat dat hij niet tegen de moslims is.
  Schrizofreen of een gespleten persoonlijkheid zonder kans op genezing?

 16. kano
  01 april 2008 om 05:04 uur.

  Hij is gewoon een groot racist en heeft hekel aan alle allochtonen en gebruikt de ISLAM als excuus om zijn doel te bereikn en om niet op te vallen haalt hij die neppe zogn. ex-moslims jami en de neppe Arabiesten die niets van de islam weten bij zodat z n verhaal een beetje geloofwaardig wordt.

 17. kano
  01 april 2008 om 05:12 uur.

  Astrid Essed @

  Met je zeer uigebreid kennis kut u een zeer goed debbat uitvoere met deze onwetende wilders (als hij tenmisnste wil)die niets van de Islam weet, en ik denk dat je hem voor de schut gaat zetten, daarom wil hij ook niet met in debbat gaan met zulke mensen als u, hij weet dat hij als een zware verliezer uit de bus komt en een deel van zijn aanhang zal hij zeker gaan verliezen.

 18. charlly
  01 april 2008 om 08:25 uur.

  KANO bedoelt KUNT mensen niet dat jullie het weer verkeerd verstaan dank u.

 19. charlois
  01 april 2008 om 11:04 uur.

  Jullie moeten die man geen aandacht geven er is maar een iemand die hem zal straffen en dat is Allah.Alles wat hij zegt klopt niet wij moslims weten dat de rest die niks van de Islam weet en in Wilders gelooft zijn ook een paar meelopers die niks van het geloof weten .Dus geef zulke mensen geen aandacht en laat ze lekker zeggen wat ze willen zeggen.

 20. kano
  02 april 2008 om 05:39 uur.

  charlly @

  sorry van die typfout inderdaad KUNT

Plaats je reactie