MAGHREBMAGAZINE

Marokko en Marokkaanse zakenUITGELICHT

27-07-17 | Reageer | Lees verder »
Wil je net als Hussein en Joan werken in een hecht team en jouw talent inzetten voor onze maatschappij? Zoek je een afwisselende baan met unieke ervaringen? Maak er politiewerk van. Bekijk hun verhaal in de video. Word ook agent:

REDACTIONEEL

12-09-16 | Reageer | Lees verder »
Het Offerfeest, of feest van Ibrahiem of Schapenfeest, is het belangrijkste feest van de islam. Het duurt drie dagen en wordt gevierd vanaf de 10e dag van de 12e maand van de islamitische kalender. De redactie van Maghreb.NL en MaghrebMagazine.NL wenst alle bezoekers een gezegend offerfeest. Eid mobarak!

‘Koran is duidelijk over homoseksualiteit’

30 april 2008 | in Politiek | 20 Reacties

Het Amsterdamse PvdA-raadslid Yman Mahrach vindt dat haar partij zich niet sterk moet maken voor een ‘gematigde’ islam. ‘De islam en de Koran staan vast. Je bent moslim of niet. Zo is de homoseksuele daad verboden, dat is een regel in de islam, net zoals je niet mag liegen.’

Mahrach, woordvoerder voor jeugd, emancipatie en integratie, reageert op een stuk van fractiegenoten Michiel Mulder en Anne Graumans op de PvdA-site. Daarbij staat een omstreden foto van Sooreh Hera, die van de twee homo’s met maskers van de profeet Mohammed en Ali.

‘Ik ben het eens met hun betoog dat kunst alleen op kunstzinnige gronden moet worden beoordeeld, maar die foto is beledigend en helpt de dialoog niet’, aldus Mahrach volgens De Pers. ‘De profeet afbeelden mag niet, zeker niet als homoseksueel of pedofiel. Bovendien heeft de PvdA een grote achterban onder moslims.‘

Volgens haar zijn er betere wegen om homoseksualiteit bespreekbaar te maken. ‘Want er is al veel discussie. Bijvoorbeeld dat je geen geweld mag gebruiken tegen homo’s. Maar dat homoseksualiteit verboden is, staat in de Koran. Dat geldt net zo goed voor de Bijbel. Het is niet aan de politiek het daarmee oneens te zijn.’

Er zijn 20 reacties

 1. marijnt
  30 april 2008 om 12:54 uur.

  Deze mevrouw moet zich bezighouden met haar eigen portefeuille.

 2. marijnt
  30 april 2008 om 12:55 uur.

  De PVDA heeft een achterban die bestaat grotendeels uit moslims. Betekent dat dan dat ze zich moeten laten gijzelen daardoor. Wat een onzin

 3. mohamed-den haag
  30 april 2008 om 03:30 uur.

  wat bedoelt ze nou precies
  wat is haar doel uit eindelijk

 4. nanie
  01 mei 2008 om 10:02 uur.

  Ik vond het eigenlijk wel correct gezegt. Dat zogenaamde kunstwerk helpt de dialoog niet. En verder is het inderdaad niet aan d epolitiek om een religie te veranderen. Wat haram is, is haram. De politiek kan wel proberen om de versatndhouding tussen homo’s en moslims te veranderen/verbeteren. MAar ze kunnen niet verwachten dat moslims dit in eens gaan toestaan omdat de NLse politiek dat zo graag wil. Helaas, dit is islam en geen Cristendom, wat door meningen en begeerte is veranderd en aangepast.

 5. Toth
  01 mei 2008 om 11:48 uur.

  De Bijbel is eveneens duidelijk als het homosexualiteit aangaat, laten we het standaardvoorbeeld Leviticus even overslaan. En laten we het Oude Testament even terzijde dan gaan we rechtstreeks naar grondlegger van het christendom, Paulus (in het geval iemand werkelijk dacht dat Christus de grondlegger van het christendom was laat ons die illusie bij deze even wegnemen) die in zijn brieven in niet mis te verstane bewoordingen zijn mening over homosexualiteit geeft (en zijn mening is tevens de mening van God zelf uiteraard, want hij is de vertolker ervan.)

  Ik neem de Statenvertaling, omdat die het dichtste blijft bij de oud(st)e teksten.

  Romeinen paragraaf 1 lezen wij aan wat voor soort mensen God allemaal een hekel heeft en wat Hij hen laat doen, zodat ze niet meer te vergeven zijn.

  1:26 Daarom heeft God hen overgegeven tot oneerlijke bewegingen; want ook hun vrouwen hebben het natuurlijk gebruik veranderd in het gebruik tegen nature;
  1:27 En insgelijks ook de mannen, nalatende het natuurlijk gebruik der vrouw, zijn verhit geworden in hun lust tegen elkander, mannen met mannen schandelijkheid bedrijvende, en de vergelding van hun dwaling, die daartoe behoorde, in zichzelven ontvangende.

  In 1 Korinthiers:

  6:9 Of weet gij niet, dat de onrechtvaardigen het Koninkrijk Gods niet zullen beërven? 6:10 Dwaalt niet; noch hoereerders, noch afgodendienaars, noch overspelers, noch ontuchtigen, noch die bij mannen liggen, noch dieven, noch gierigaards, noch dronkaards, geen lasteraars, geen rovers zullen het Koninkrijk Gods beërven.

  In 1.Timotheus opent Paulus gezellig met een lijst aan mensen die “wetteloos” zijn en dus buiten het christendom vallen:

  1:10 Den hoereerders, dien, die bij mannen liggen, den mensendieven, den leugenaars, den meinedigen, en zo er iets anders tegen de gezonde leer is;

  En nu in het Oude Testament lezen wij van een homosexuele liefdesaffaire tussen David (dwd = de geliefde – alleen niet in deze context) en de zoon van Saul (naam betekent “hel”) Jonathan in 1 Samuel 18:

  1 Het geschiedde nu, als hij geëindigd had tot Saul te spreken, dat de ziel van Jonathan verbonden werd aan de ziel van David; en Jonathan beminde hem als zijn ziel. 2 En Saul nam hem te dien dage, en liet hem niet werderkeren tot zijns vaders huis. 3 Jonathan nu en David maakten een verbond, dewijl hij hem liefhad als zijn ziel. 4 En Jonathan deed zijn mantel af, dien hij aan had, en gaf hem aan David, ook zijn klederen, ja, tot zijn zwaard toe, en tot zijn boog toe, en tot zijn gordel toe.

  1 Samuel 19 (na de opdracht van Saul om hem tweehonderd Filistijnse voorhuiden te brengen voor dochter Michal in 1 Samuel 18) 1 Derhalve sprak Saul tot zijn zoon Jonathan en tot al zijn knechten, om David te doden. Doch Jonathan, Sauls zoon, had groot welgevallen aan David.

  En hier komt de aap uit de mouw, Saul valt uit tegen Jonathan en vertelt hem dat hij weet van de liefdesaffaire tussen hem en David.

  30 Toen ontstak de toorn van Saul tegen Jonathan, en hij zeide tot hem: Gij, zoon der verkeerde in wederspannigheid, weet ik het niet, dat gij den zoon van Isaï verkoren hebt tot uw schande, en tot schande van de naaktheid uwer moeder?

  In 2 Samuel 1 verklaart David nog eens: 26 Ik ben benauwd om uwentwil, mijn broeder Jonathan! Gij waart mij zeer liefelijk; uw liefde was mij wonderlijker dan liefde der vrouwen.

  Voila onder de voornaamste figuren zijn er (volgens het onfeilbaar Goddelijk geinspireerd verhaal althans) homo’s en bisexuelen. In het geval er iemand behoefte mocht voelen te twijfelen aan de voornaamheid van David in de Bijbel, ik zie graag uw betoog tegemoet.

  Het verschil is dat de meeste christenen net als de meeste moslims trouwens, véél minder benul hebben van wat er ècht in hun boeken staat, ddan dat ze op de hoogte zijn van de regels, gewoonten, gebruiken, kortom de sociale conventies van hun gemeenschappen. Die regels, gewoonten etc. worden vervolgens gelegitimeerd door constante bevestiging uit diezelfde gemeenschappen. Openlijke dissentie is immers het afvallen van die gemeenschap en dus een sociale misdaad en wordt bestraft met uitsluiting.
  Zo houden allerlei misvattingen zichzelf in stand, echter in een sociale omgeving waarin die straf van uitsluiting minder zware persoonlijke consequenties heeft, is de dissentie niet langer te controleren. Het persoonlijk geweten, de persoonlijke overtuigingen en de persoonlijk ontwikkeling gaan zwaarder tellen.

  Zo’n uitspraak van Mahrach is nuttig, juist omdat het duidelijk maakt dat de orthodoxie zo van redelijkheid en medemenselijkheid is gespeend en daarom ondanks zichzelf een veel grotere vijand is van de orthodoxie dan welke aanval van buitenaf dan ook kan zijn. Bijvoorbeeld analoog aan hoe groot de adverterende werking van een Jenny Goeree voor het christendom was.

 6. hamzahamza
  02 mei 2008 om 12:35 uur.

  Ik vind zelf duidelijk wat zij zegt. om de regels van islam te veranderen heeft geen nut. en niemand kan veranderen. of je bent moslim of je bent homo klaar. Ik zou niet erg vinden als een persoon zelf kiest. maar ga me niet vertellen dat je homo bent en moslim tegelijk tijd.
  eigenlijk regering mag niet mee bemoeien. het is aan persoon zelf om te kiezen. of homo zijn of moslim? in islam mag je geen homo zijn. als je dat bent dan ben je geen moslim. dat is toch simple.

  Ik heb niks tegen homos als ze van me afblijven.hhhhhhhhhhhh

 7. hamzahamza
  02 mei 2008 om 12:37 uur.

  weet je wat haar doel? beroemt te worden.

 8. real
  02 mei 2008 om 07:07 uur.

  Dat mens onmiddelijk het land uitzetten , en het staat niet echt in de koran.
  Heel veel moslims in de wereld zijn ook homo, ze moet 1 keer een man hebben gehad om te kijken of ze hetero zijn.

 9. Homo uit verwegistaan
  03 mei 2008 om 12:25 uur.

  REAL,

  Waarom ga jij niet even bij haar langs, als een echte man? ik kan je het adres bezorgen.

  Wellicht wordt jij zelf uitgezet. En als dat niet gebeurt, dan ben jij de eerste in mijn nachtkijker wanneer de PLEURIS/ TYFUS uitbreiken stelletje HYPOCRITEN dat jullie zijn.

 10. hamzahamza
  03 mei 2008 om 04:22 uur.

  jij zegt het verkeerd vriend. zeg veel islamitiche landen hebben homos. maar die homos zijn geen moslim meer. want of je bent moslim of je bent homo.

  zo denk ik.

 11. Henk el Makhloufi
  03 mei 2008 om 08:49 uur.

  Real,jij hebt zeker ervaring opgedaan bij de PVV in deze?

 12. Toth
  03 mei 2008 om 11:02 uur.

  In de Koran staan als het goed is 4 anti-homo verwijzingen, alle te doen met het verhaal van Lot en Sodom en Gomorrah,

  I – In hoodstuk 7 “De Verheven Plaatsen” (vers 80-81 de letterlijke verwijzing) hier wordt homosexualiteit (uitsluitend tussen mannen) een gruweldaad genoemd en er wordt gedaan alsof het daar voor het eerst uitgevonden was. Het dient om de kloof tussen de moreel superieure uitverkozen Lot en het moreel inferieure, tegenstribbelende, weerspannige volk extra te benadrukken in het belang van de didactiek: De vernietiging van de stad en de inwoners is de straf voor het afwijzen van het woord van Lot en het dreigement hem te verbannen uit de stad.
  Het motief, de les (het moraal van het verhaal) is de omkering van de straf (het lot) van Lot en daarmee een demonstratie van de macht van God, de les die de lezer hier moet oppakken is niet dat zozeer dat ze homo’s het leven zuur moeten maken, maar dat het woord van God moet worden gehoorzaamd.

  II – In hoofdstuk 26 “De Dichters” staat weer het verhaal van Sodom (verzen 165-166 zijn de letterlijke verwijzingen.) Homosexualiteit wordt hier door Lot veracht. Lot dreigt te worden verbannen, maar in plaats daarvan “verbant” God de hele stad. In Hoofdstuk 7 lezen we nog dat het stenen regent, dit keer wordt er niet gezegd waaruit de vreselijke regen bestaat.

  III – In hoofstuk 27 “De Mieren” (verzen 54-55) wederom het verhaal van Lot en de verdoemde stad. In hoofdstuk 26 werd Lot’s vrouw nog gered en werd alleen een “oude vrouw die achterbleef” gedood, hier (alsook in hoofdstuk 7 en 29) wordt Lot’s vrouw ook gedood.

  IV In hoofdstuk 29 “De spin” komen we het verhaal van Lot nogmaals tegen. In vers 28 wordt extra benadrukt dat homosexualiteit een nieuwe uitvinding is. En de toon is hier anders dan in de andere hoofdstukken in dat in plaats van de stedelingen Lot maar een zeurderige lastpost vinden die ze liever kwijt dan rijk zijn, nu de stedelingen Lot uitdagen om de macht van zijn God te laten zien.
  Lot roept de hulp van God in en God beslist hier in tegenstelling tot de andere hoofdstukken van tevoren dat Lot’s vrouw ook zal worden gedood met de rest.
  De vernietiging zelf gebeurt hier niet met een “vreselijke regen.” Hier hebben we een aardbeving die het werk doet. Sommigen worden door rukwinden gegrepen, anderen door de aarde verzwolgen en weer anderen verdrinken.

  Het is allemaal aardig tam als je het vergelijkt met de Bijbel

  Als pro-homo kan overigens worden uitgelegd de beloften die in hoofdstuk 52 “De Berg” worden gedaan, nadat in vers 20 mooie meisjes met grote ogen worden beloofd (an offer you can’t refuse wat mij betreft) worden kennelijk voor de andere smaken in vers 24 “welbewaakte parels” van knapen beloofd.

  Eveneens in hoofdstuk 76 kan met enige fantasie zo je dat wil iets pro-homo’s worden gevonden, hier worden de gelovigen bediend door jonge jongens en meisjes (19) die niet verouderen en een gemberdrankje schenken in zilveren bekers, zodat je zelf niet meer omhoog hoeft te komen.

 13. marokia
  03 mei 2008 om 01:39 uur.

  HAMZAHAMZA

  hahahahah precies als ze maar van je af blijven

  ik ben het met haar eens het is gewoon verboden in de islam dat kunnen ze niet veranderen het is aan ons moslims om daar mee om te gaan en gewoon geen geweld tegen deze mensen gebruiken rabbi swt zal hun later straffen voor hun daden en ons voor de onze

  En dat over kunst dat vind ik echt niet kunnen dat is geen kunst maar gewoon beledigen, wat mensen tegenwoordig allemaal wel niet doen voor een beetje aandacht.

 14. real
  04 mei 2008 om 01:59 uur.

  Het oude testament, de mensen waren apen, we konden niet lezen of schrijven, we woonden in holen, het moet echt niet veel gekker worden.
  De islam is puur bedrog, een stel godsdienst fanaten die kerk en politiek niet gescheiden kunnen houden

 15. real
  04 mei 2008 om 02:01 uur.

  II – In hoofdstuk 26 “De Dichters” staat weer het verhaal van Sodom (verzen 165-166 zijn de letterlijke verwijzingen.) Homosexualiteit wordt hier door Lot veracht. Lot dreigt te worden verbannen, maar in plaats daarvan “verbant” God de hele stad. In Hoofdstuk 7 lezen we nog dat het stenen regent, dit keer wordt er niet gezegd waaruit de vreselijke regen bestaat.

  Gewoon een simpele verklaarbare vulkaan uitbarsting ( en legende, een verhaaltje dus )

 16. bibi
  05 mei 2008 om 03:38 uur.

  Kun je wel een..
  moslim-hoer zijn dan..
  en een moslim-drugsdealer,
  en een moslim-roker,
  en een moderne-moslim,
  en een merken-moslima ga zo maar door..
  volgens mij zijn er dan maar heeeel weinig moslims..
  beetje hypocriet om het altijd en alleen maar te hebben over homo’s.
  Ben zelf geen voorstander van homo’s / lesbies, maar kan me er verder ook niet druk om maken, ken dan ook niemand in mijn omgeving die deze voorkeur heeft!

 17. mhamed
  08 mei 2008 om 02:24 uur.

  wat bezielt aantal van jullie om te klagen en te zeuren over iets wat al duidelijk is.
  stel dat iedereen homos is…………dan is toch over een tijdje over en uit!!!!!!
  is dat de perfectie van ALLAH.!!!!!!!!!

 18. Kees
  03 juni 2009 om 04:04 uur.

  Waarom homoworden alsjegenoegkeuzehebt

 19. Wookie
  04 juni 2009 om 11:45 uur.

  @ MHamed.

  Dat zei je al vaker. Dankzij de wetenschap is dat binnenkort niet meer zo en kunnen vrouwen zichzelf zonder man reproduceren. Eicelklonen etc. Zie hier uw link, maar er is meer te vinden: http://www.medinews.be/full_article/detail.asp?aid=2162 De reden waarom vrouwen dan nog wel nodig zijn is uiteraard omdat zij de baarmoeder hebben. Het reproductie-argument wat je vaker hanteert gaat dus niet meer op dan. Jammer voor je. Bovendien is het in de natuur/mensheid niet zo dat iedereen homo is, dus zou het überhaupt niet zo snel uit sterven indien er geen wetenschappelijke mijlpalen voor handen waren geweest. Zet je even een streep door je reproductieargument. Sommige mensen willen namelijk verder en het wachten is op jou.

  Gr. Wookie

 20. Lennie
  10 augustus 2009 om 03:01 uur.

  “Maar dat homoseksualiteit verboden is, staat in de Koran. Dat geldt net zo goed voor de Bijbel. Het is niet aan de politiek het daarmee oneens te zijn.”

  EN DAAR zit dus precies de fout.
  Het is namelijk WEL aan de politiek om het daarmee oneens te zijn.
  Wij hebben in Nederland scheiding van kerk en staat.. je zou het niet zeggen, maar de socialisten hebben dat ooit voor elkaar gekregen….tegenwoordig is dat er dus niet meer. Met dank aan dezelfde socialisten.
  Een godsdienst met haar gelovigen is dus in politieke zin niks anders dan een hele grote voetbalclub. Want religie heeft niks in de melk te brokkelen m.b.t. de wet: scheiding van kerk en staat.
  .
  Als ik morgen een voetbalclubje start en ik zet in het reglement dat we een hekel hebben aan moslims dan heb ik een probleem !
  Maar GEK genoeg hebben Christenen en Moslims met hun ZEEER uitgebreide reglement (de Bijbel en de Koran) geen probleem.
  .
  En in bijvoorbeeld de Bijbel staat letterlijk dat homo´s een gruwel zijn voor God. Dus “een hekel hebben aan” is in mijn voorbeeld nog een understatement.

Plaats je reactie