MAGHREBMAGAZINE

Marokko en Marokkaanse zakenUITGELICHT

27-07-17 | Reageer | Lees verder »
Wil je net als Hussein en Joan werken in een hecht team en jouw talent inzetten voor onze maatschappij? Zoek je een afwisselende baan met unieke ervaringen? Maak er politiewerk van. Bekijk hun verhaal in de video. Word ook agent:

REDACTIONEEL

12-09-16 | Reageer | Lees verder »
Het Offerfeest, of feest van Ibrahiem of Schapenfeest, is het belangrijkste feest van de islam. Het duurt drie dagen en wordt gevierd vanaf de 10e dag van de 12e maand van de islamitische kalender. De redactie van Maghreb.NL en MaghrebMagazine.NL wenst alle bezoekers een gezegend offerfeest. Eid mobarak!

Islamisme in Marokko

01 november 2009 | in Marokko | 5 Reacties

De Marokkaanse overheid onderneemt nieuwe stappen om het islamisme in te dijken. Volgens analisten een maat voor niets, want de radicalisering heeft nieuwe, onzichtbare wegen gevonden om Marokkaanse huiskamers binnen te sluipen. het Magazine MO* glipte mee naar binnen en kwam terug met een verhaal over televisie-imams, Arabische mondialisering en de leegroof van het land.

El Kebab, een klein dorp in het hartland van de Berbers. Op een boogscheut van Khenifra, een stad van symbolische betekenis voor de Berberbevolking: het was hier dat koning Mohammed VI zich in 2001 uitsprak voor de oprichting van het Koninklijk Instituut voor de Amazighcultuur. Amazigh is de naam die Berbers zichzelf geven en betekent zoveel als nobel. Na de uitspraak van de koning stond de Berbercultuur een hele stap dichter bij erkenning, na jaren repressie, verwaarlozing en pogingen tot arabisering door het Marokkaanse regime.

In El Kebab is de traditionele Berbercultuur echter uit zichzelf aan het verdwijnen. De traditonele gezichtstatoeages bij vrouwen, die twintig jaar geleden nog beschouwd werden als een grote eer, zijn helemaal uitgestorven. Bovendien klinkt in de meeste huizen geen muziek meer. Trouwfeesten met traditionele dans worden steeds minder vaak gegeven. Dansen wordt steeds minder sociaal aanvaard.

Volgens Hassan Terhöe, een drieëndertigjarige inwoner van El Kebab, is die ontwikkeling het gevolg van ‘de herontdekking van de religie’. Terhöe was de eerste inwoner van het kleine dorp die een vijftal jaar geleden besloot zich op salafistische wijze te kleden

Het gehele artikel is hier verder te lezen.

Er zijn 5 reacties

 1. amazigh
  02 november 2009 om 06:39 uur.

  sinds 1956 de opdracht van family fassis of terweil fachisten is ons berbers arabiseren en het is hun gelukt, ze maken misbruik van religie en
  steunen de islam politiek zo als dat heet als ze zien dat berbers meer bewust worden over hun identity en anderesom zo dan heb je 2 vogels mit een steen ik haat die mother fuckers

 2. dre
  02 november 2009 om 10:53 uur.

  Fundamentalisme is precies hetzelfde als hier extreem rechts.
  Het heeft voedingsbodem in ontevredenheid,mensen die zich niet serieus genomen voelen en krachten die er handig op inspelen.

 3. Henk el Makhloufi
  02 november 2009 om 01:52 uur.

  dre
  Fundamentalisme is precies hetzelfde als hier extreem rechts.
  Het heeft voedingsbodem in ontevredenheid,mensen die zich niet serieus genomen voelen en krachten die er handig op inspelen

  Henk zegt:

  Oorsprong van het begrip fundamentalisme
  “Fundamentalisme” werd in eerste instantie gebruikt in de 19e eeuw voor een stroming in het christendom die wortel schoot in verschillende kerkgenootschappen in de Verenigde Staten. Het begrip wordt heden ten dage (2007) door verschillende mensen verschillend geïnterpreteerd en heeft een connotatie gekregen van onverdraagzaamheid en zelfs extremisme, maar de Amerikanen die zich in de 19e eeuw en nu nog aanduiden als fundamentalisten waren en zijn dit over het algemeen niet.

  Fundamentalisme was een beweging van Amerikaanse christenen, die vanaf 1870 kritiek uitten op modernistische theologische tendensen. Zij formuleerden een vijftal ‘fundamentele geloofswaarheden’ die in 1910 bekend werden als “de vijf Fundamentals”. Dit zijn:

  Onfeilbaarheid van de Bijbel
  De maagdelijke geboorte en de goddelijkheid van Jezus
  De doctrine van vervangende verzoening door Gods genade en menselijk geloof
  De hemelse opstanding van Jezus
  De authenticiteit van Christus’ wonderen (of als alternatief: zijn premillenniale wederkomst)
  Hierover werd ook een serie boeken uitgegeven onder de naam A testimony of the Truth. In 1920 leidde dit tot de oprichting van de World’s Christian Fundamentals Association. De militante wijze waarop deze christelijke fundamentalisten hun standpunten verdedigden, leidde ertoe dat de term fundamentalist ook toegepast ging worden op militante aanhangers van andere waardensystemen.

  Vooral buiten de Verenigde Staten wordt fundamentalisme niet met deze Amerikaanse stroming geassocieerd.

  Extreemrechts

  Extreem rechts, ook wel uiterst rechts, ultrarechts of rechts-radicaal, is een verzamelnaam voor politieke overtuigingen die zich aan de uiterste rechterzijde van het politieke spectrum bevinden. Termen als extreem rechts of rechts-extremisme drukken, net als extreem links of links-extremisme, een subjectief waardeoordeel uit.

  Het onderscheid tussen “gewoon” rechts en extreem rechts is dan ook afhankelijk van de gebruiker van deze termen. Een gangbaar criterium is de gewenste wijze van maatschappijverandering. Extreem rechts streeft dan naar een omverwerping van de maatschappelijke orde zelfs in met geweld als middel, terwijl gewoon rechts hiernaar streeft zonder geweld als methode te hanteren. Een beweging die niet extreem rechts is kan in die visie wel dezelfde doeleinden nastreven van radicale maatschappijhervorming.

  Extreem rechtse bewegingen typeren zich vaak door een zeer sterke vorm van nationalisme en/of racisme. Veel voorkomende kenmerken van extreem rechtse ideologieën zijn:

  mensen en rassen zijn in beginsel niet gelijkwaardig;
  culturele verschillen zijn belangrijker dan sociale verschillen;
  mensenrechten zijn niet universeel geldig;
  eigen standpunten mogen doorgezet worden met geweld;
  democratische structuren zijn niet op voorhand legitiem;
  sterke leiding wordt gezien als een betere manier van bestuur dan democratie.
  De aanduiding “extreem rechts” wordt doorgaans als beledigend ervaren en meestal door tegenstanders gebruikt. Er zijn maar weinig organisaties en politici die zichzelf openlijk extreem rechts noemen. Daar komt nog bij dat extreem rechts door sommige schrijvers los staat van elke reguliere betekenis van de politieke termen links en rechts. Het soms onder extreem rechts geschaarde fascisme bijvoorbeeld, zou volgens de Oostenrijkse econoom en filosoof Friedrich Hayek gecategoriseerd moeten worden als collectivistische ideologie, samen met nationaalsocialisme, communisme en socialisme (The Road to Serfdom, 1944).

 4. Meryam
  02 november 2009 om 02:54 uur.

  wat een gedoe om niks! ik ben ook berberse en ben alleen maar blij dat de berberbevolking nu meer kennis over de Islam e.a. heeft… hoe meer islamisering hoe beter !!!!!!!!!!!!!!!!!

 5. mhamed
  10 november 2009 om 02:27 uur.

  wat zeggen de deskundig persoonen als het gaat om cultuur.kan me leven zonder cultuur (contect)?
  het lijkt mij kunnen ,aar wel me dat!

Plaats je reactie